Marmara Üniversitesi – Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı

advertisement
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Marmara Üniversitesi – Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı
Marmara University – International Trade Expertise Certificate Program
Amaç
Kürselleşme ile birlikte, ekonomilerin giderek birbirine daha bağımlı hale geldiği ve uluslar arası ticaretin ortak
kurallar çerçevesinde serbestleştiği süreçte, önemi hızla yükselen "Dış Ticaret"in (uluslar arası ticaretin) uzmanlarını
yetiştirmeyi hedefleyen program; yüksek lisans niteliği taşıyan eğitim içeriğiyle katılımcılarına Dış Ticaret Uzmanlığı
bilgi ve becerisi kazandırarak; dış ticaret bilgilerini güncel tutma ve mesleki ilerleme sağlayacak özelliklere sahiptir.
"Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı" katılımcılarına uluslar arası ticaret ile ilgili karmaşık sorunları çözebilecek
kapsamlı bir anlayış, bakış açısı kazandırmanın yanı sıra, bu geniş alanda başarılı olmak için gerekli becerileri
sunmaktadır.
Marmara Üniversitesi ve Business Management Institute işbirliğinde geliştirilmiş ve 3 senedir aralıksız olarak
açılmakta olan Eğitim Programının amacı; bu alanda gerekli bilgi ve yetkinliğe sahip, en güncel örnekleri incelemiş
ve pratik uygulamaya yönelik eğitim almış; Profesyonel Dış Ticaret Uzmanları yetiştirmektir.
Kimler Katılabilir
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, başta işletmelerin ithalat ve ihracat departmanlarında çalışanlar, dış ticaret
ve gümrük müşavirlik firmaları çalışanları, serbest muhasebeci ve mali müşavirler ile birlikte dış ticaret konusunda
uzmanlaşmak isteyenlere yöneliktir. Uluslar arası ticaret alanında kariyer hedefi olan, kendini geliştirmek isteyen,
mesleki ilerleme sağlamak isteyen, yeni mezun, uzman, orta düzey yönetici seviyesindeki kişilere yöneliktir.
Sertifika
Programa % 70 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Marmara
Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.
Detaylı Bilgi ve Kayıt
Sema Yıldızdal – BMI Eğitim Danışmanı
0212 273 15 05 | 0554 590 75 26 | [email protected]
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Eğitmen Kadrosu
Dış Ticaret Uzmanlığı Sertifika Programı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO – Dış Ticaret Bölümü uzman
eğitim kadrosu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü akademisyenlerini katılımcılarla
buluşturmaktadır.
Prof. Dr. Nalan GÜREL
Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler MYO – Dış Ticaret Bölümü
Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler MYO – Dış Ticaret Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Halil İ. ALPASLAN
Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler MYO – Dış Ticaret Bölümü
Öğr. Gör. Nevin KARABIYIK
Marmara Üniversitesi - Sosyal Bilimler MYO – Dış Ticaret Bölümü
Prof. Dr. S. Burak ARZOVA
Marmara Üniversitesi - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü
* Ömer ZOR
Gümrük Müşaviri & MER Gümrükleme Genel Müdürü
* Nihat TURHAN
Dış Ticaret Danışmanı & Eğitmeni
* Eğitim Dönemine göre konuk eğitmenler değişebilmektedir. Lütfen güncel program için eğitim danışmanımız ile
iletişime geçiniz.
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
Program İçeriği
Haftada 12 Saat, toplam 66 Saat (5.5 Haftasonu) sürecek eğitim programında Dış Ticaret Uzmanlığı
alanında aşağıdaki başlıklar incelenecektir.
1. Bölüm | Dış Ticarette Temel Bilgiler
Dış Ticaretin Tanımı, Nedenleri
Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları ve Araçları
Dış Ticarette Korumacılık
Uluslararası Bütünleşme Aşamaları
2. Bölüm | İhracat Mevzuatı
İhracat Türleri
Kayda Bağlı İhracat, Bedelsiz İhracat, Transit Ticaret
AB, STA ve GSP Ülkelerine İhracat
İhracat İşlemleri ve Uygulaması
3. Bölüm | Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
Gümrükçe Onaylanmış İşlem ve Kullanımlar
Gümrük İşlem Süreci
Gümrük Tarifesi
Eşyanın Menşe Kuralları
Serbest Bölgeler
4. Bölüm | Kambiyo Mevzuatı ve Dış Ticaretin Finansmanı
Kambiyo Mevzuatı ve 32 Sayılı Kanun
Eximbank ve Bankacılık Uygulamaları
Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
Peşin Ödeme & Mal Mukabili Ödeme
Vesaik Mukabili Ödeme & Kabul Kredili Ödeme
Akreditif Açma
Akreditif Süreçleri
Dış Ticarette Finansman Teknikleri
Dış Ticarette Yazışma
5. Bölüm | İthalat Mevzuatı
İthalat Prosedürleri
İthalat Süreci & İthalat Çeşitleri
İthalat Yönetmeliği
İthalatta İkili Anlaşmalar
İthalatta Kota ve Tarife Uygulamaları
Kullanılan Belgeler
Uygulamadan Örnekler
6. Bölüm | Dış Ticarette Rejimler
Serbest Dolaşım Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi…
Dış Ticarette Vergilendirme
İstanbul Headquarters
Address : Şakir Kesebir Cd. No:31 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
Phone : +90 (212) 273 15 05
Fax
: +90 (212) 273 13 71
E-mail : [email protected]
Website : www.bm-institute.com
7. Bölüm | Dış Ticarette Teslim Şekilleri
INCOTEMS Terimleri, EXW, FOB, CIF, FAS, FCA, CIP…
Dış Ticaret’te Sigorta
8. Bölüm | Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik
Temel Lojistik Kavramları & Bilgileri
Deniz Yolu Taşımacılığı
Kara Yolu Taşımacılığı
Hava Yolu Taşımacılığı
Demir Yolu Taşımacılığı
Fuar ve Proje Taşımacılığı
9. Bölüm | Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Akreditif İşlemleri
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına Göre Dış Ticaret işlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
10. Bölüm | Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
Uluslararası Anlaşma Süreci
Uluslararası Pazarlarda Dış Çevre Faktörlerinin Analizi
STEP Analizi
İhracat
Sözleşmeye Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri
Yatırıma Dayalı Pazara Giriş Yöntemleri
11. Bölüm | Dış Ticaret Teşvikleri
Yurt Dışı Fuar Teşviği, istihdam teşviği, Eğitim Teşviği, Pazar Araştırması Teşviği, KOSGEB Teşvikleri…
12. Bölüm | Uluslararası Anlaşmalar
Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği, Dünya Ticaret Örgütü, Serbest Ticaret Anlaşmaları, GATT, DTÖ, ATA Karnesi…
13. Bölüm | Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Uygulamaları
Uluslararası Pazarlarda Teknolojinin Etkisi
Teknolojinin Uluslararası Pazarlara Giriş Şekline Etkisi
Uluslararası Pazarlarda Teknoloji ile Rekabet Avantajı Elde etme
Uluslararası Pazarlarda Pazar Araştırması
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaretin Pazar Araştırmalarına Etkisi
Uluslararası Pazarlarda E-Ticaret Stratejileri
Uluslararası Pazarlarda E- Ticaret Uygulamaları
Download