bıoclean by - biyokontrol

advertisement
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
BIOCLEAN
Biodegradasyon,su karbondioksit,metan gazı gibi yan ürünleri çevre için güvenli organik
maddelere dönüştürmede, yeryüzünün doğal sürecidir. Bu süreç doğal olarak gözüken bakteri ve
mantar gibi mikro-organizmalar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu mikro-organizmalar doğal olarak
gözükmesine rağmen, belirli dış faktörler bu mikropların uygun büyümesine ya da organik
bileşiklerin azaltılması için elverişli ortam yaratmayabilir Örneğin, besin seviyeleri, kimyasal ve
atmosferik koşulların varlığı (sıcaklık, oksijen ve pH v.s.) bu mikro-organizmaların büyümesini
olumsuz etkileyebilir. Bioclean ® kültürleri, özellikle yüksek mukavemetli atık alma atık su
sistemlerinde sorunları çözmek için formüle edilmiştir. Bu bakteriler gerçekten zorludur! Ürünler,
seçici olarak bakteri geliştiren bilimsel bir süreçte adapte edilmişlerdir ve normalde doğal olarak
oluşan bakterinin üstesinden gelen, sert ve toksik bileşiklerin parçalanmasını sağlar. Bioclean ®
Serisi sorunlu atık su tesislerinde sistemi iyileştirmek için çalışır ve önemli ölçüde problemli atık su
arıtma tesislerinde koşullarını iyileştirmek için tasarlanmıştır. Bu bakteriler tesislerin kapasitesini
artırmaya gerek kalmadan verimliliği artırır böylece elektrik maliyetleri de düşer.
Özellikleri
Bioclean ® kuru konsantre bakteriyel formülasyonları, özel atık su arıtma tesislerinde atık
parçalaması sağlamak üzere tasarlanmıştır Ürünün her gramı 4 milyar mikrop içerir. Her Bioclean
formülasyon tipine bağlı olarak çok çeşitli molekül tiplerini parçalayabilen 76 farklı bakteri türü ®
içerir. İlgili sektörlerdeki atıklar dikkatli bir şekilde analiz edilmiş olup eşsiz bakteri kombinasyonları
ve biyokimyasal hızlandırıcılar, belirli oranlarda, bu belirli sanayi atık su bakımları için dizayn
edilmiştir .Endüstriniz için standart bir formülasyonumuz olmasa bile endüstriniz için en iyi
çözümleri üretebiliriz.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
BIOCLEAN ın Faydaları










Doğal olarak oluşan bakteri veya mevcut jenerik bakteriler için toksik olan zorlu bileşenleri
sindirir.
Yağlar,sülfitler,merkaptanlar,fenoller,hidro karbonlar,aromatik bileşenler gibi zor maddelerin
hızlı bir şekilde parçalanmasını sağlar.
Kültürler,oksijen varlığında veya yokluğunda da büyür.
Bioclean,Toplam Çözünmüş Katıları olan atıklarda etkili bir şekilde çözüm üretebilen tek
biyolojik üründür.
Normal süreç değişikliği gerektirmez.
Düşük bakım maliyetlidir. Arıtma tesisinin verimliliğini artırır ve enerjiden tasarruf sağlar.
Organik bileşenlerin tam parçalanmasından kaynaklanan kokuyu kontrol eder.
Atıkları karbondioksit ve suya dönüştürürken minim çamur üretir.
Aşındırıcı değildir, hastalık yapıcı bakteri içermez, düşük miktarlarda kullanım
gerektirir,dokunma ve depolamada güvenlidir.
Raf ömrü 3(üç) yıldır.
BIOCLEAN Uygulama Alanları
















Kimyasal Endüstriler
Dökme İlaç Üniteleri
Formülasyon İlaç Üniteleri
Şeker ve İçki Sanayi
Gıda İşleme Üniteleri
Petrokimya Endüstrisi
Gübre ve Pestisit Sanayi
Rafineriler
Süt,Sütçülük ve Peynir İşleme Üniteleri
Balıkçılık ve Et İşleme Tesisleri
Kağıt ve Kağıt Hamuru Fabrikaları
Bira,Şarap ve Alkol Tesisleri
Solvent Çıkarma Üniteleri
Deri Sanayi
Tekstil Üniteleri
Ortak Atık Su Arıtma tesisleri (CETP)
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyoremiditasyon nedir?
Doğal yararlı mikroorganizmaların toprak,su ve gazlardaki çevresel kirli bileşenleri toksik olmayan
maddelere dönüştürmek için kullanılmasıdır.
Bioclean Nedir?
Bioclean güvenli ve doğal olan yararlı toprak bakterilerinin birleşimidir.
Sayısız kirli atıkları
azaltma yeteneğine sahiptirler.Biyolojik sistem öyle bir şekilde dizayn
edilmiştir ki çok sert atık suları temizlemesi için kullanılabilirler.Bioclean nin her gramı 96 değişik
tarzda bakteri ihtiva eder.Bioclean deki bütün bakteriler durağandır.
Nasıl Çalışır?
Bakterilerin hayatta kalmak için karbon,nitrojen,fosfat ve metal parçacıkları gibi besinlere
ihtiyaçları vardır. Bakteriler büyüme enerjisi elde etmek için doğada bulunan ya da insan yapımı
(karbon-ihtiva eden) organik bieşikleri parçalarlar.Örneğin bazı bakteriler yiyecek ve enerji kaynağı
olarak, petrol hidrokarbonlarını zararsız karbondioksit ,su ve yağlı asit maddelerine dönüştürerek
kullanırlar.
Bioclean deki mevcut bakteriler genetik olarak değiştirilmiş midir?
Hayır.Hiçbir şekilde genetik değişikliğe uğramamışlardır.Bütün bakteriler doğal izolasyonlu olup
arzu edilen mülklerde kullanılabilir.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Bioclean güvenli midir?
Evet.Biocleandeki mevcut bakteriler insanlara,hayvanlara ve bitkilere karşı hastalık yapıcı
değildirler.GRAS(genellikle güvenli olarak tanınırlar).
Biocleannin hedefinde ne tür kirleten atıklar vardır?
Yaklaşık olarak bütün doğal ve insan yapımı organik bulaşıcılar Bioclean ANB tarafından
temizlenebilir.
Bioclean kokuyu kontrol edebilir mi?
Evet.Koku genellikle Hidrojen Sülfat salınımına bağlı olarak oluşur.Koku o zaman aralığında
sistemi baskılayan organızmanın metabolik yoluna bağlı olarak oluşabilir.Bioclean degredasyon
boyunca kokuya neden olmayan özel bakteriler içerir.Bunların bazıları hidrojen seviyesini düşürüp
doğal Nitrojen döngüsünü artırma yeteneğine sahiptir.Bioclean Amonyakın nitrite ve daha sonra da
nitrata döndürüldüğü,amonyak gaz salınımının kaldırıldığı yerde oranı artırır
Biocleanin dosajı nedir?
Dosaj kirlilik seviyesi,su akışı dizayn parametreleri gibi sebeplere bağlıdır.Dosaj genellikle atık
suyun özelliğine bağlı olarak 0.5 ppm den 5 ppm'e kadar değişir.
Bioclean toz mu yoksa sıvı mıdır?
Bioclean toz şeklinde gelir ve üründeki bütün bakteriler uzun raf ömrü için mikrokapsüller içine
konulmuştur.
Bioclean pazarda mevcut biyolojik ürünlerden nekadar üstündür?
Yarışmacı yapımızdan dolayı Biocleandeki bakteriler mikro kapsüller içine konulup uyku halinde
paketlenmişlerdir , 95-98 oranında tekrar aktivasyona sahiptirler.Herbir çeşit doğadan izolasyonlu
olup tesisimizde dikkatli birşekilde yetiştirilmişlerdir.Bioclean gibi sadece mükemmel dengeli
bakteri çeşitleri formülü size tam bir çeşitli kirli bileşenlerin ürün tarafından toksik olmayan
parçalanmalarını sağlayabilir.
Atık Temizleme Tesislerinde Karşılaşılan Yaygın Problemler
-Aşırı yağ
-Zehirlilik
-Yüksek AKM
-Zayıf biyoljik kütle formasyonu
-Yüksek oprerasyon ve bakım maliyeti
-Zayıf su kalitesi,zayıf bakım sonrası hizmeti
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Bioclean –çözüm
-Enerji maliyetini azaltır
-Minimum çamur üretimi böylece daha az çamur muamelesi
-Tesis etkinliğini artırır
-Diğer kimyasal katkı ihtiyaçlarını azaltır
-Şok yüklemeleri çok iyi idare edebilir
-Koku kontrolü sağlar
-BOD de %95 ve COD de %95 e kadar indirim
-Kolay yönetim ve uygulama
-Daha az insan gücü ihtiyacı
BİOCLEAN YAKLAŞIMI
Bioteknoloji ürünleri daha hızlı metabolik oranlara sahip olan ve geniş etkili organik bileşenleri
temizleyebilen özel bakteri çeşitlerine sahiptir.
-Biotech ürünleri istikrarı artırır ve köpüklenmeyi azaltır
-Biotech ürünleri katkısı çok kolaydır ve sorunsuz manuel olarak yapılabilir
-Biotech ürünleri kuru toz olarak üç yıldan fazla raf ömrüne sahiptir.ve özel depolama gerekmez
-Bakteriyel kültürler zaten ortam adaptasyonludur ve iklime alışması çok zaman gerektirmez.
-Biotech ürünleri güvenlidir ve ev hijyenii için oldukça çok tercih edilmektedir
-Biotech ürünleri biyopolimer salgıyla yerleşmeye yardımcı olur
KONVENSIYONEL YAKLAŞIM
-Konvensiyonel biyolojik kütle zayıf metabolik bakteri oranlarına sahiptir ve sadece daha basit
organik bileşenleri temizleyebilirler
-BOD VE COD indirgemesi genellikle 70-75% ve 50-60% dir
-Konvensiyonel bakteriler şok yüklemelere karşı koyamaz
-Sonuç olarak,konvensiyonel bakteriler hastalık yapıcı bakteriler ihtiva eder ki bu kontrollü bir
çevrede yetişmemiştir.
-konvensiyonel metodlar genellikle hijyenik değildir ve ev hijyeninde kullanılmaz.
-Konvensiyonel bakteriler sisteme daha geç adapte olurlar.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Örnek çalışma - 01
Şirket
: Dökme İlaç Üreticisi.
Yer
: Raigadh, Maharastra.
Günlük akış
: 350 metre küp.
Giriş COD
: 6000 ile 18,000 ppm arası
Uygulanan Bioclean miktarı
: 200 gr günlük.
Economics
: Tedavi masrafı atık başına günlük 1.80 rs.
Mütaalar
: Bioclean eklemeden önce, son çıkış COD si ortalama
5000
ppm
civarındaydı.
Bioclean
katkısına
başladıktan sonra 2 hafta içinde çıkış CODsi
düşmeye başladı.Çıkış COD sini 800 ppm aralığına
getirmek 2 ay aldı ve 4 aydan sonra çıkış COD si
300 ppm lere kadar düştü.Bugün,2.5 yıl(iki buçuk
yıl)dan sonra çıkış CODsi,akan suyun bazı günlerde
günlük 400 metre küp artmasına rağmen,150
ppm’in altına düşmüştür.
Bioclean eklenmeden önce
Bioclean Katkı Süreci
Bioclean bakım sonrası
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Örnek Çalışma - 02
Şirket
: Aromatik kimyasal Üreticisi.
Yer
: Vapi, Gujarat.
Günlük Akış
: 400 metre küp.
Giriş CODsi
: 3000 ile 5000 ppm arası
Bioclean Miktarı
: 150 gr gün
Ekonomi
: Tedavi masrafı atık başına günlük 1.23 rs.
Mütaalar
: Bioclean eklenmeden önce son çıkış COD si 800 ppm
civarındaydı.Bioclean katkı uygulamasına başlandıktan
sonra çıkış COD si 250 ppm lere düştü.Bioclean katkı
uygulamasına başlandıktan sonra durumda herhangi bir
geriye dönüş olmamıştır.
Graphical Representation
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
BIOCLEAN STP
Popülasyondaki artışa bağlı olarak lağım arıtma tesislerinin çoğu hidrolik ve şok yüklemelerle
karşılaşmaktadır.Evsel atık sulardaki kirleticiler sadece evlerden ve yiyecek servis
fonksiyonlarından kaynaklanmayıp aynı zamanda da bazı ev endüstrisi ve küçük ölçekli endüstri
ünitelerinden kaynaklanmaktadır.Arıtma tesislerine giren değişik varyasyonlardaki atık suların
yapısını kontrol etmek pratik olarak imkansızdır. Operatörler,sıkı normlara uyan suyu boşaltırken
tesisin
istikrarlı
çalışmasının
zor
olduğu
kanısına
varmışlardır.
Günümüzde,istenilen sonuç alınmaksızın jenerik bakterilere çözünmüş oksijen sağlamada çok
enerji harcanmaktadır.Biyodegredasyonun biyokütle tarafından yapıldığının bilinmesine rağmen
arıtma sistemine hakim olan bakteri çeşitlerini kontrol etmede çok az önem verilmektedir.Bu,
kanalizasyon arıtma tesisinde çok önemli olan sadece ne kadar bakteri taşıdığı ile ilgili değil aynı
zamanda da bakteri şekli ve fonksiyonelliği ile ilgilidir.Bir çok kez kimyasal arıtma yaklaşımları
toplama hatlarını temizlemede atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesi için kullanılmıştır; fakat
hepsinin dezavantajları vardır.Bütün bu problemlerin çözümü olarak,atık su arıtma tesisleri
sorunsuz çalışsın diye, çok çeşitli kanalizasyon şekilleriyle baş edebilmek için formüle edilen
Organica Biotech Bioclean STP tarafından geliştirilen ileri biyoteknolojiyi kullanılarak yaklaşılabilir.
BIOCLEAN STP’nin Özellikleri
Bioclean® STP ,kuru konsantre bakteri formülasyonu içinde, özellikle kanalizasyon arıtmada
gelişmiş atık parçalaması sağlamak için dizayn edilmiştir.Ürünün her gramı 4 milyar civarında
bakteri ihtiva eder.Bioclean STP,çok çeşitli molekül tiplerini parçalayabilen her gram Bioclean
STP’de yaklaşık 58 farklı cinste bakteri mevcuttur.
Bioclean® STP Atık Arıtma Tesisleri
Bioclean® STP kompakt bio-mühendislik merkezi olmayan atık su arıtma tesislerinde şaşırtıcı
başarı ile kullanılmıştır.Operasyonel maliyet konvansiyonel tesislerin yarısı iken 6ppm BOD deşarj
suyu bu tesislerde elde edilir. Çoğu durumda su geri kazanılır.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
BIOCLEAN® STP Kanalizasyon Arıtma
Tesislerinin Gelişmiş Özellikleri










En düşük elektrik tüketimi.
10 ppm den daha az BOD çıkışı.
Çok az yer kullanımı.
Düşük işletim ve bakım maliyeti.
Çok az çamur çıkışı.
İşlenmiş su tekrar kullanılabilir.
Tesis içinde ve dışında kokuyu önler.
Üç haftalık işletim sürecinde tesis stabilize olur.
Sorunsuz ve kolay tesis idaresi .
Düşük sermaye yatırımı.
BIOCLEANTM STP’nin Faydaları











BOD’de 95%’e varan azalma ve COD yüklemelerinde 95% azalma.
Parçalaması zor bileşikleri bile organik atık parçalama için çeşitli özel sindirici türler
mevcuttur..
Şok yüklemeleri kaldırabilir..
Hidrolik yüklemeleri kaldırabilir,böylece fazladan arazi ihtiyacı üzerinde ve yeni inşaat için
sermaye maliyetinde azalma sağlar
Bioclean STP ile yeni bir STP tohumlaması,büyük ölçüde ,problemsiz,işletme zamanında
azalma sağlar.
Kültürler,oksijen varlığında veya yokluğunda büyüyebilir.
Düşük bakım maliyetlidir. Kanalizasyon arıtma tesisinin verimliliğini artırır ve enerji
maliyetinde tasarruf sağlar.
Organik bileşenlerin tam parçalanmasından kaynaklanan kokuyu kontrol eder.
Atıklar karbondioksit ve suya dönüştürülürken minimum çamur çıkışı sağlar.
Bioclean STP ile işlenmiş su,sulama maksadıyla tekrar kullanılabilir veya yer altı suyuna
tekrar karışabilir.
Aşındırıcı değildir, hastalık yapıcı bakteriler ihtiva etmez ve düşük miktarlarda kullanım
gerektirir. kolay işlemek ve saklamak için güvenli hale getirir.
Az veya hiç tasarım yada işlem değişiklikleri gerektirmez
BIOCLEANTM STP’nin Kullanım Alanları






Lağım Arıtma Tesisleri
Belediye Kanalizasyon sistemleri
Foseptikler
Drenaj Hatları
Yağ Kapanları
Otel ve Restoranlar
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Örnek çalışma – 01
Tesis
: Bio-mühendislik Kanalizasyon arıtma tesisi.
Yer
: Karunya Universitesi, Coimbatore.
Günlük akış : 540 metre küp.
Giriş BOD’si : 340 ile 480 ppm.arası
Çıkış BOD’si : 6 ile 7 ppm.arası
Ekonomi
: Arıtma maliyeti günlük 1000 litre atık başına 2.40 rs.
Mütaalar
: Bütün bu STP,Bioclean STP bazlı biyo mühendislik kavramı üzerine dizayn edilmiştir. Bu tesis, günlük 9 HP
enerji kullanarak 540 metre küp lağımdan fazlasını arıtabilir. Çıkış BOD’si 4 ile 6 ppm.arasındadır. İşlenilen
bütün sular,arazinin yanı başında bulunan çiftçiler tarafından kendi arazileri için kullanılmaktadırGirişine
kıyasla Bioclean STP bakımından sonra toplam koliform sayısı %93 azalmıştır. Bu STP için kullanılan alan
200 metreden azdır.
STP
Kanalizasyon Girişi
Havalandırma Havuzu
Nihai Çıkış
Sulama için çiftçi tarafından depolanan arıtılmış su
Ekim için çiftçiler tarafından kullanılan arıtılmış su
Güçlü bakteri konsorsiyomları elektrik faturalarında tasarruf
sağlayıp lağımlara kokusuz bakım yapar.E-coli’yi kontrol edip
kokuyu yok eder.
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Biyosidal
İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti.
www.biyokontrol.com.tr www.biyosidal.com.tr www.multi-star.web.tr
Kocavezir Mh. Kocavezir İş Merkezi İŞGEM K.3 No:43 Seyhan / ADANA
Tel : 0.322.365 01 11 / Fax : 0.322.365 41 10
Download