mehmetali.yurtsever-0

advertisement
Anti sosyallerin beyinleri faklı…
İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde yapılan araştırma, anti-sosyal ve agresif gençlerin
beyinlerindeki iki bölgenin daha küçük olduğunu ortaya çıkardı. Davranış bozukluğu olan 63 deneğin
MR sonuçları, sağlıklı ve normal davranışlar sergileyen 27 deneğin neticeleriyle karşılaştıran
araştırmacılar, davranış bozukluğu olanların beyinlerinde korku ve empatiyi düzenleyen ”amigdala”
ve “insula” bölgelerinin daha küçük olduğunu gözlemledi bu keşfin anti-sosyalliğin ve agrasifliğin
biyolojik nedenlerden kaynaklanabileceğini ortaya çıkardığını belirten uzmanlar, elde ettikleri bu yeni
bilgi sayesinde risk altındaki çocuklar için daha iyi tedavi yöntemlerin geliştirilebileceğini ifade etti.
Sabah gazetesi 03/04/2011 syf:4
BİLGİ:
Amigdala: beynin medial temporal lobunun derinlerinde bulunan. Duygusal hafıza ve duygusal
tepkilerin oluşmasındaki birincil role sahip bölge.(Wikipedia)
Primatlarda yapılan çalışmalar, amigdala hasarlarında hayvanlarda belirgin sosyal ve
emosyonel bozukluklar oluştuğunu göstermiştir. Ön lobu tutan büyük lezyonlarda, korkusuzluk,
duygu azalması, cinsellikte artış ve herşeyi ağza götürme gibi değişmeler olmuştur. Anne
maymunlarda yavrularını reddetme ve onlara kötü davranma görülmüştür. (Wikipedia)
STATISTICS
63 hastamız üzerinde deney yapılmıştır. Ama tabloda 10 hasta belirtilicek ve onun üzerinden
genellemeye gidilecektir.
1.hasta
2.hasta
3.hasta
4.hasta
5.hasta
6.hasta
7.hasta
8.hasta
9.hasta
10.hasta
Toplam
ortalama
Amigdala boyutu
(normal boyutu:2 cm
küp)
Hasta değeri –
ortalama değer
(Hasta değeri –
ortalama değer)
nin karesi
1.63 cm küp
1.83 cm küp
1.36 cm küp
1.45 cm küp
1.10 cm küp
1.54 cm küp
1.38 cm küp
1.78 cm küp
1.67 cm küp
1.47 cm küp
0,12
0,31
- 0,16
-0,07
-0,42
0,02
-0,14
0,26
0,15
-0,05
0,0144
0,0961
0,0256
0,0049
0,1764
0,0004
0,0196
0,0676
0,0225
0,0025
0,43=A
1,521
A’nın karakök’ü/ kişi sayısı-1= 0,6557/9=0.72 =standart sapma değeri =Z
Not: Grafik bir yerden kopyalanmamıştır.
Download