2013-2014 eğitim öğretim yılı 2. kanaat dönemi

advertisement
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. KANAAT DÖNEMİ MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ ASTRONOMİ
DERSİ I. YAZILI SORULARI VE ÖĞRENCİ CEVAP ANAHTARIDIR
ADI SOYADI
:…………………………
SINIFI VE ÖĞRNC. NO :………………………………
1. Dünya’daki biyolojik yaşam için gerekli olan
elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu
oluşmuştur?
a. Süpernova patlaması
b. Big-Bang
c. Güneş tutulması
d. Gök taşı düşmesi
e. Kara deliklerin oluşması
6. Merkezinde çekirdek (nükleer) tepkimeleri ile
enerji üreten ve uzaya salan yoğun plazmadan
oluşan küre şeklindeki gök cismine ne denir?
a. Gezegen
b. Meteor
c. Yıldız
d. Kara delik
e. Uydu
2. İçerisinde bütün gök cisimlerini, her türlü madde
ve enerjiyi barındıran, yerin atmosferi dışında
kalan, sınırsız üç boyutlu sahaya ne denir?
a. Evren
b. Uzay
c. Gök cisimleri
d. Yer küre
e. Meteor
7. Bir yıldızın etrafında dolanan ancak kütlesi enerji
üretmeye yetmeyecek kadar küçük olan gök
simlerine ne denir?
a. Gezegen
b. Meteor
c. Yıldız
d. Kara delik
e. Uydu
3. Gök cisimlerinin yoğunluk gösterdiği bölgelere ne
ad verilir?
a. Evren
b. Uzay
c. Gök cisimleri
d. Gök ada
e. Meteor
8. Güneş sisteminin küçük cisimlerinden biridir.
Donmuş su ve gazlardan oluşan cisim güneşe
yaklaştıkça içerisinde bulunan gaz ve su
buharlaşarak arkasında iz bırakır. Bu hale gelmiş
gök cismine ne denir? ( bir bisküviye de ad
vermiştir)
a. Gezegen
b. Meteor
c. Yıldız
d. Kuyruklu yıldız
e. Uydu
9. Uzayda bulunan hidrojen ve helyum gibi gazlar ile
tozlardan oluşmuş büyük ölçekli bulutlara ne
denir?
a. Bulutsu
b. Yıldız
c. Gezegen
d. Uydu
e. Meteor
4. Dünya atmosferine büyük hızlarla giren güneş
sistemindeki küçük katı cisimlere ne denir?
a. Evren
b. Uzay
c. Gök cisimleri
d. Gök ada
e. Meteor
5. Yer küre dahil olmak üzere, bütün gök cisimleri ile
her türlü madde ve enerjinin bütününe ne denir?
a. Evren
b. Uzay
c. Gök cisimleri
d. Gök ada
e. Meteor
10. Ölmekte olan bir yıldız, eğer güneşimizin üç
mislinden ağırsa, nötron yıldızı düzeyinde
kalamaz, çekirdeğindeki tepkime ve yoğunluk
artması devam eder ve ………………………………………
haline gelir. Bu hale gelen yıldızlar etrafındaki her
cismi kendisine çekmeye çalışır. Işık bile bundan
kaçamaz. Bu uzay cismine ne denir?
a. Gezegen
b. Meteor
c. Yıldız
d. Kara delik
e. Uydu
11. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir?
a. Merkür
b. Venüs
c. Mars
d. Jüpiter
e. Satürn
12. Güneş sistemindeki kütlesi dünyamızınkine en
yakın gezegen hangisidir?
a. Merkür
b. Venüs
c. Mars
d. Jüpiter
e. Satürn
13. Güneş sistemindeki halkalı gezegen hangisidir?
a. Merkür
b. Venüs
c. Mars
d. Jüpiter
e. Satürn
14. Güneş sistemindeki en fazla uyduya sahip
gezegen hangisidir?
a. Merkür
b. Venüs
c. Mars
d. Jüpiter
e. Satürn
15. Bir taşı gezegenin çekim etkisinden kurtulmasına
yetecek en küçük fırlatma hızına ne denir
a. Kaçış hızı
b. Kurtulma hızı
c. Süper hız
d. Çarpma hızı
e. Taş hızı
16. Kaçış hızı nelere bağlıdır?
a. Gezegenin büyüklüğüne
b. Gezegenin merkezine olan uzaklığına
c. Gezegenin çeşidine
d. Gezegenin rengine
e. Gezegenin adına
17. Güneş
nedir?
a.
b.
c.
d.
e.
sistemindeki “mavi gezegen”in diğer adı
Merkür
Venüs
Mars
Dünya
Satürn
18. Aşağıdakilerden hangisi dış gezegen değildir?
a. Venüs
b. Jüpiter
c. Satürn
d. Uranüs
e. Neptün
19. Güneş sitemindeki 7. Gezegenin adı nedir
a. Venüs
b. Jüpiter
c. Satürn
d. Uranüs
e. Neptün
20. Güneş ve aydan sonra gökyüzündeki en parlak
gök cismi hangisidir?
a. Venüs
b. Jüpiter
c. Satürn
d. Uranüs
e. Neptün
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
A
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
B
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
D
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
E
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Basarılar Dilerim
Download