Autolab Modüler Elektrokimya Cihazları

advertisement
Autolab Modüler Elektrokimya Cihazları
Metrohm, bünyesinde bulunan Autolab markasıyla elektrokimya ve elektrokimyasal karakterizasyona yönelik
yüksek teknolojili araştırma enstrümanları ve program çözümleri sunmaktadır. Autolab markası ile pek çok
akademik çalışma ve muhtelif sanayi alanlarında kullanılan, tam bilgisayar kontrollü, USB bağlantılı, modüler,
dijital Potansiyostat / Galvanostat cihazları kullanıma sunulmaktadır.
Potansiyostat / Galvanostat
Genel Kullanım Amaçları
Bazı Uygulamalar
Elektrokimyasal analizler için
kompakt
ve
modüler
potentiostat/galvanostatlar
Piller, Yakıt hücreleri, Güneş pilleri, Süper Kapasitörler, Yarı iletkenler,
Polimer ve membran iletkenler
Đletken polimerler ve membranlar, Dielektrik malzemeler, Korozyon
ölçümleri, Beton korozyonu, Boru hatlarında korozyon, Elektroliz, Metal
işleme ve geri kazanım, Malzeme analiz & testleri
Organik & inorganik kaplama araştırmaları, Elektro kataliz, Elektro
çökeltme, Elektro çözündürme, Elektro sentez, Organik elektrolitlerde
elektrokimyasal ölçümler, Analitik elektrokimya, Kimyasal sensörler, Nano
teknoloji uygulamaları, Kimyasal mekanik cilalama (CMP)
Biyoteknoloji, Biyosensörler
Autolab PGSTAT N Ürün Serisi
Giriş seviyesi modeli olan Autolab PGSTAT 128N, düşük akımlı
(800 mA, 10 V) bir potansiyostat/galvanostat çözümüdür.
Kimyasal ve biyolojik sensör araştırmaları için tasarlanmış olan
cihaz, düşük akım uygulamalarında ve küçük hücrelerde
elektrokimyasal ölçümler için düşük maliyetle yüksek performans
sunmaktadır.
Autolab PGSTAT 302N, modüler yüksek akımlı (2 A, 10V) bir
potansiyostat/galvanostat cihazıdır. Yüksek uyum gerilimi (30V)
ve 1 MHz’i geçen bant genişliği ile pek çok farklı uygulama için
çok yönlü ve çok hızlı bir çalışma platformudur.
Autolab PGSTAT 100N, organik elektrolitler, toprak, beton,
gibi
özellikle
düşük
iletkenlikli
elektrolit
ortamlarında
elektrokimyasal ölçümler yapmak için tasarlanmış bir yüksek
akımlı (250 mA, 10V) ve yüksek uyum gerilimine sahip (100 V)
bir potansiyostat/galvanostat cihazıdır. Özel bir “floating”
versiyon ile, yer altı bot hatları, otoklavlar, vb için topraklanmış
veya elektrokimyasal hücrelerle ölçümler yapılabilir.
Autolab PGSTAT 101 Ürün Serisi
Autolab PGSTAT 101, tek kanallı, kompakt, ekonomik
giriş seviyesi potansiyostat/galvanostat (100 mA, 10V)
çözümüdür. Küçük numunelerde elektrokimyasal ölçümler
ve eğitim çalışmaları için idealdir. Dahili “dummy cell” ve
entregre analog integratörü ile birlikte sunulan cihaz, pek
çok standart elektrokimyasal teknikle kullanılabilir.
Multi Autolab M101, modüler, çok kanallı bir
PGSTAT101 sistemidir.
Modüler bireysel çalışma
kanallarıyla, 12 adede kadar elektrokimyasal hücrede
eşzamanlı, bağımsız ölçüm yapmak mümkündür. Cihaz, 3
adede kadar ayrı bilgisayara bağlanıp kanallar takip
edilebilir. Dahili “dummy cell” ve entregre analog
integratörüne sahip cihaz, farklı çalışmalar için 6 adede
kadar Autolab modülüne de bağlanabilir.
µAutolab Ürün Serisi
µAutolab
III tüm standart DC-Elektrokimyasal
teknikler için düşük maliyetli bilgisayar kontrollü
çözümler sunmaktadır. Eğitim, analitik çalışmalar, saha
korozyon ölçümleri, vb için modüler olmayan
potansiyostat/galvanosta cihazıdır. Entregre analog
integratörü, analog ve dijital giriş/çıkışları sayesinde
harici sinyalleri (voltaj, vb) ölçebilmekte ve harici
cihazları
kontrol
edebilmektedir
(döner
diskli
elektrotlar, cıva damlalı elektrotlar, vb).
µAutolab III/FRA2 ise, elektrokimyasal impedans analizleri için kullanılan, entegre FRA modüllü, yüksek
performanslı düşük maliyetli kompakt potansiyostat/galvanostat sistemidir.
Autolab Çalışma Modülleri
Farklı ihtiyaçlar için Autolab potansiyostat/galvanostat cihazlarına muhtelif modüller eklenebilir.
BOOSTER10A
Maksimum akım kapasitesini, 10 A’e çıkarmak için modül
BOOSTER20A Maksimum akım kapasitesini, 20 A’e çıkarmak için modül
FRA32M
Elektrokimyasal Đmpedans Spektroskopisi ölçümleri (EIS) için kullanılır. 10 µHz’ten 1MHz’e kadar
geniş bir aralıkta impedans ölçümleri yapılabilir.
ADC 10M
Örnekleme hızını 50,000 örnek/sn’den 10,000,000 örnek/sn’ye yükseltmek için kullanılan ultrahız
örnekleme modülü
SCAN 250
“Cyclic Voltammetri” ölçümleri için kullanılan modüldür. Tarama hızı aralığı: 10 mV/s - 250 kV/s.
MUX
MUX modülleri ile, birden fazla hücrede ardışık elektrokimyasal deney yapılabilir
MUX.MULTI4 4’lü gruplara ayrılmış 64 adet hücre için
MUX.SCNR16 16’lı gruplara ayrılmış 255 adet çalışma elektrotu için
BA
Auotolab potensiyostat/galvanostatı, ölçümleri aynı cihazı ve referans elektrodu paylaşan iki
elektrot ile yapan bir çift kanallı potensiyostata çeviren düal-mod bipotensiyostat modülü
MultiBA
Her ilave BA modülüne aynı cihaz ve referans elektrodunu kullanan 5 ekstra kanal eklenebilir
ECN
Elektrokimyasal gürültü (ECN) önleme modülü
ECD
Düşük akım çözünürlüğü sağlamak için modül (1 nA ve 100 pA)
FI 20
Kulometrik ve krono-kulometrik deneyler için filtre ve integratör modülü
pX 1000
elektrokimyasal ölçüme paralel olarak pH veya pX ölçümü için modül
EQCM
Electrochemical Quartz Crystal Microbalance deneyleri için modül
Kızılırmak Sk No:17/8, Bakanlıklar, 06640, ANKARA
Tel: (312) 419 6124 • Faks: (312) 4196125 • www.dekimsa.com • [email protected]
Download