6-snf1-d2-y-indir

advertisement
ADI-SOYADI:
SINIF-NO:
faydalanarak yapılmıştır.
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………..ORTAOKULU 6.SINIFLAR FEN VE
TEKNOLOJİ DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
A) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile tamamlayınız. (22p)
KÜÇÜK – BÜYÜK – ATARDAMAR – TOPLARDAMAR – NEWTON – DİNAMOMETRE –
BÜYÜKLÜĞÜ – KAN – AKYUVARLAR – KAN PULCUKLARI - DENGELENMİŞ
1) Net kuvveti (bileşkesi) sıfır olan kuvvete ………………..… kuvvet denir.
2) Vücudumuzda temiz kan ………........., kirli kan ise ………….……..taşınır.
3) Kuvvetin tam olarak tanımlanabilmesi için doğrultusu, yönü ve
……………… bilinmesi gerekir.
4) Kuvvet .............................. ile ölçülür.
5) Kuvvetin birimi ..............................'dur.
6) Mikroplara karşı vücudumuzu koruyan kan hücrelerine
............................. denir.
7) Yediğimiz besinler ve oksijen gazı vücudumuzda .…………….…. ile
taşınır.
8) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücrelerine ……………………… denir.
9) Kalp ile akciğer arasında gerçekleşen ve kanın temizlenmesini
sağlayan dolaşım ………………… dolaşım denir.
10) Kalp ile organlar arasında gerçekleşen ve temiz kanın organlara
taşınmasını sağlayan dolaşıma …………………… denir.
B) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi
koyunuz. (20p)
1)
2)
3)
4)
5)
(
(
(
(
(
6) ( ) Dinamometreler sarmal yayların esneklik özelliğinden
) Hayvan hücresinde kloroplast ve hücre duvarı bulunur.
) Soluk verdiğimizde diyafram kası düzleşir.
) Kafatası kemikleri oynar eklemlerle birbirine bağlıdır.
) m/s ve km/h sürat birimleridir.
) İskelete bağlı olarak istemli çalışan kaslar çizgili kaslardır.
7) ( ) Bademciklerin şişmesi vücuda mikrop girdiğini gösterir.
8) ( ) Kan, kalpten kulakçıklardan çıkar.
9) ( ) Alyuvarlar olgunlaştıklarında çekirdeklerini kaybederler.
10) ( ) Sarı kemik iliği tüm kemiklerde bulunur.
C) Aşağıdaki tabloda uygun yerlere (X) işareti koyunuz. (10p)
Kemik çeşitleri
Uzun kemik
Yassı kemik
Kısa kemik
Kafatası
Kaval kemiği
Leğen kemiği
Pazı kemiği
Parmak kemikleri
D) Aşağıdaki kuvvetlerin net kuvvetini bulunuz ve yönünü yazınız.
(14p)
E) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız. (24p)
1)Aşağıdakilerden hangisi kalbin görev ve özelliklerinden değildir?
A) Yapısındaki kas, çizgili kastır..
B) Sol kısmında daima temiz kan bulunur.
C) Vücuda kan pompalamakla görevlidir.
D) Üstteki odacıkları karıncık, alttaki odacıkları kulakçık olarak
adlandırılır.
2) Büyük dolaşımla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)Amaç kanın temizlenmesini sağlamaktır.
B)Sağ karıncıktan başlar
6) I- Uygulandığı cismin yönünü değiştirebilir.
II- Uygulandığı cismin şeklini değiştirebilir
III-Uygulandığı cismin hızını değiştirebilir
IV-Uygulandığı cismin kütlesini değiştirebilir.
C)Sol kulakçıkta biter
D)Hücrelere besin ve oksijen taşınmasını atık maddelerin hücrelerden
alınmasını sağlar.
3) Aşağıdaki kutulardan hangisi dengelenmiş kuvvetlerin etkisi
altındadır?
A)
5)
B)
Kuvvetle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) I-II-III-IV
B) I-II-III
C)
II-III-IV
D) hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda bulunan en büyük
atardamardır?
A) akciğer atardamarı
C) aort atardamarı
B) böbrek atardamarı
D) karaciğer atardamarı
8) Aşağıdakilerden hangisi bir kan çeşidi değildir?
C)
D)
4) Soluk vermede aşağıdakilerden hangisi olmaz?
A) Göğüs boşluğu genişler.
B) Akciğer daralır.
C) Diyafram kası gevşer
D) Alveollardaki karbondioksit dışarı atılır.
A) A grubu
C) B grubu
B) O grubu
D) C grubu
F) Ahmet’in evi ile okulu arasındaki yolun uzaklığı 480 metredir.
Ahmet bu mesafeyi 20 saniyede gittiğine gore; Ahmet’in sürati kaç
m/s’dir?(10p)
www.soruoku.Com
Download