17061_6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları (3)

advertisement
Adı Soyadı:
Sınıfı: 6/A
No:
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
75.YIL CUMHURİYET YATILI BÖLGE ORTA OKULU
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
6/A SINIFI II.DÖNEM I.YAZILI YOKLAMA SORULARI
A
Aşağıdaki doğru-yanlış sorularında parantez içine
sizce doğru olanlara D,yanlış olanlara Y harfi
Koyunuz.
20
Puan
1-(…..) Kana kırmızı rengi hemoglobin verir.
2-(…..) AB(+) kan grubuna sahip biri AB (--) kan grubuna sahip birine kan verebilir.
3-(…..) Akciğer atardamarı oksijence fakir kan taşır.
4-(…..) İskelet kaslarımız kendi isteğimizle çalışır.
5-(…..) Kalp kası yapı bakımından düz çalışma bakımından çizgili kasa benzer.
6-(…..) Kemiklerin gelişimi için balık ve süt tüketilmelidir.
7- (…..) Yalıtkanların direnci çok büyüktür.
8- (…..) Kalbin sol tarafında irli kan bulunur.
9- (…..) Fiziksel değişimde maddenin sadece görünüşü değişir.
10- (…..)Ampulun parlaklığı telin direncine bağlı değildir.
B
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeleri bularak
doldurunuz
20
Puan
*OHM
*KESİT ALANI
*UZUNLUK
*KALP KASI
*DÜZ KAS
*AB
*O(SIFIR)
*KEMİK ZARI
* KIKIRDAK *DİRENÇ *OHMMETRE
*OHM *KARINCIK *KULAKÇIK
*ATARDAMAR
*KILCAL DAMAR
*EKLEM
*KAS
*AKYUVAR
*ALYUVAR
1-İstem dışı hareket eder, sürekli çalışır, yorulmaz, iç organlarda bulunan kas ………………………... kastır.
3-Genel verici kan grubu…………………………...dır.
4-Eklem yerlerinde bulunan …………………………….eklemlerin rahat hareket etmesini sağlar ,kemiklerin aşınmasını
engeler.
5- Elektrik enerjisine karşı gösterilen zorluğa …….........……...., birimine .......................................denir.
6-Kalbin üst kısmında bulunan odacıklara……………………denir
7-……………………damar Temiz kanı kalpten alıp vücuda götüren damarlardır.
8-Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere …………………denir.
9-Bir iletkenin direnci iletkenin, ………………….…….,iletkenin cinsine ve iletkenin uzunluğuna bağlıdır.
10-………………………. Vücudumuza giren mikroplarla savaşarak onları yok eder
C
Aşağıdaki etkinliklerdeki soruları uygun şekilde
cevaplayınız
BÜYÜK KAN DOLAŞIMINI AÇIKLAYINIZ?
10
Puan
D
50
Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği bularak
işaretleyiniz.(her soru 5 puandır)
Puan
6I. Vücudun dik durmasını sağlamak.
II. Bazı mineralleri depolamak.
III. Kan hücrelerini üretmek.
Yukarıda verilenlerden hangileri,iskelet sistemimizin
görevlerindendir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız III
D) I,II ve III
1-
Şekil 1
7-
Şekil 2
Alperen Şekil 1’deki basit elektrik devresinde bulunan ampulü
yakmak istiyor.
Alperen A-B test ucuna şekil 2’de verilen malzemelerden
hangisini ya da hangilerini takarsa ampul ışık verir?
A-Demir çivi
Şekildeki modeli hazırlayan öğrencinin ödev konusu
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
B-Demir çivi, metal anahtar
A) Eklemler
C-Demir çivi, metal anahtar, porselen tabak
C) Kemiğin yapısı
D) Lastik ördek, porselen tabak
8-
B) Kaslar
D) Damarlar
2.
Bir öğrenci kesit alanları farklı, aynı maddeden yapılmış, eşit
uzunluktaki X, Y, Z ve T telleri ile şekildeki devreyi kuruyor.
Test ucuyla denemeler yapan öğrenci hangi tel ile ampulün
en parlak yanmasını sağlar?
A) X
B) Y
C) Z
Uzun kemiğin
kısımları
D) T
9-
Görevleri
Sert kemik
Kemiğe sertlik ve dayanıklılık
verir.
……………………
Kırmızı kan hücrelerini
oluşturur.
Sarı kemik iliği
……………………
……………………
Kemiğin enine büyümesini ve
onarılmasını sağlar.
10-
3-Tablodaki boşlukları aşağıdakiler ile doldurduğumuzda
hangisi dışarıda kalır?
A-Süngerimsi kemik
B-Kırmızı kemik iliği
C-Kemik zarı
D-Yağ depolar.
4- Sağ karıncık
X
Akciğer kılcalları
Y
Yukarıda küçük kan dolaşımı gösterilmiştir.
Buna göre
X
ve
Y
X
A) Aort atardamarı
B) Akciğer atardamarı
C) Akciğer atardamarı
D) Üst ana toplardamar
Sol kulakçık
yerine hangileri yazılmalıdır?
Y
Akciğer atardamarı
Aort atardamarı
Akciğer toplardamarı
Akciğer atardamarı
5- Kandaki akyuvarların görevi aşağıdakilerden hangisidir
A)
B)
C)
D)
Vücuda giren mikropları yok eder.
Hücrelere oksijen taşır
Kanın pıhtılaşmasını sağlar
Hücrelerde oluşan artık maddeleri taşır.
“
FEN HAYATTIR, HAYAT DENEY”
BAŞARILAR
Kamuran ORUÇLU
Fen ve Teknoloji Öğretmeni
LÜTFEN SORULARI DİKKATLİ OKUYALIM!
Not:SÜRENİZ 40 DAKİKADIR.
Download