Karbon Saydamlık Projesi, Zayed Enerji Ödülleri`nde Sivil Toplum

advertisement
Karbon Saydamlık Projesi, Zayed Enerji Ödülleri’nde Sivil
Toplum Kuruluşu ve KOBİ kategorisinde büyük ödüle layık
görüldü
Kârlı bir düşük karbon ekonomisine geçişe aracılık eden, sera gazı emisyonunda düşüler sağlayan ve şirketlerin
ve belediyelerin sürdürülebilir su kullanımını teşvik eden, Türkiye’de Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim
Forumu tarafından yürütülen Karbon Saydamlık Projesi Zayed Enerji Ödülleri’nde Sivil Toplum Kuruluşu ve KOBİ
kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
Bu yıl dördüncüsü verilen Zayed Enerji Ödülleri, iklim değişikliğinin getirdiği sorunlara çözüm geliştiren
çalışmalara verilen en saygın ödüllerden biridir ve Abu Dabi’de gerçekleştirilen Dünyanın Geleceği Enerji
Zirvesi’nin en önemli unsurları arasında yer alıyor. Sürdürülebilir kalkınmada liderlik ve yenilikçiliği, enerji
tüketimine uzun vadeli yaklaşımlar getirilmesini teşvik için verilen ödüllere 71 ülkeden 1103 çalışma aday
gösterildi ve 425 başvuru alındı.
Karbon Saydamlık Projesi, uzun vadeli refah için verimli bir sermaye paylaşımı ile iklim değişikliğinin tehlikeli
sonuçlarını önlemeye ve su gibi doğal kaynakları korumaya yönelik hareket eden küresel, bağımsız ve kâr amacı
gütmeyen bir kuruluştur. Yatırımcılar, işletmeler, belediyeler ve hükümetlerle işbirliği yapan Karbon Saydamlık
Projesi, dünya genelinde binlerce işletmeye enerji tüketimlerini, karbon salımını ve su kullanımını azaltmak,
çevre ile ilgili bilgileri ölçmek, açıklamak, yönetmek ve paylaşmak için dönüştürücü bir küresel sistem
getirmektedir.
“Zayed Enerji Ödülü ile onurlandırıldığımız için çok mutluyuz,” diyen Karbon Saydamlık Projesi Yönetim Kurulu
Başkanı Paul Dickinson, şöyle devam etti: “Bilginin gücünü kullanarak dünya çapında sera gazı salımını azaltmak
için on yılı aşkın süredir çalışıyoruz. Ölçüm, raporlama, şeffaflık ve analiz yöntemleriyle küresel şirket
faaliyetlerinde gerçek bir değişime öncülük ederken, kârlı ve düşük karbon salımlı büyüme ile ortaya çıkan
karşılıklı yararlı senaryoyu hayata geçiriyoruz. Bu ödül, yeşil bir ekonominin sürdürülebilir ekonomik refahı
kolaylaştırmaktaki etkisini ve Karbon Saydamlık Projesi’nin bundaki rolünü tescil etmektedir.”
Karbon Saydamlık Projesi sayesinde, dünyanın en büyük ekonomilerinde yer alan 3700’den fazla şirket ve
belediye, sera gazı salımlarını, ilkim değişimi risklerini ve su stratejilerini ölçmeye ve açıklamaya teşvik edildi.
Kurumların kendileri tarafından raporlanan bilgilerden oluşan dünyanın en büyük iklim değişimi verisi, Karbon
Saydamlık Projesi’nde bulunmaktadır. Bu bilgiyi faaliyet, yatırım ve politika karar mekanizmalarının merkezine
koyan proje, kurumların ve hükümetlerin iklim değişikliğiyle ilgili riskleri azaltmasına ve fırsatlardan
yararlanmasına yardımcı oluyor. Bu bilgi aynı zamanda yatırımcıların ve kamuoyunun, hangi kurumların iklim
değişikliği ve su kullanımıyla ilgili en sorumlu şekilde hareket ettiğini öğrenmesini sağlayarak daha
sürdürülebilir bir dünyaya yönelik hareketleri hayata geçiriyor.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Karbon Saydamlık Projesi Türkiye Direktörü Melsa
Ararat “Bu ödül, Karbon Saydamlık Projesi’nin dünyada ve Türkiye'de iklim değişikliğine karşı mücadelede
oynadığı rolü güçlendirecektir” dedi.
Download