Manyetik Alan_sorular [Uyumluluk Modu]

advertisement
Q27.1
Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa
etki eden manyetik kuvvetin yönü?
A. Manyetik Alan doğrultusunda.
B. Manyetik Alan doğrultusuna zıt.
C. Manyetik Alan doğrultusuna dik.
D. Hiç biri.
E. Cevap parçacığın işaretine bağlıdır.
A27.1
Yüklü bir parçacık manyetik alanfda hareket ediyorsa, parçacığa
etki eden manyetik kuvvetin yönü?
A. Manyetik Alan doğrultusunda.
B. Manyetik Alan doğrultusuna zıt.
C. Manyetik Alan doğrultusuna dik.
D. Hiç biri.
E. Cevap parçacığın işaretine bağlıdır.
Q27.2
Pozitif yüklü bir parçacık xzdüzleminde hareket ediyor.
Manyetik alan z yönünde ise;
manyetik kuvvet hangi
yöndedir.
A. Pozitif x-yönünde.
B. Negatif x- yönünde.
C. Pozitif y- yönünde.
D. Negatif y- yönünde.
E. Hiç biri.
A27.2
Pozitif yüklü bir parçacık xzdüzleminde hareket ediyor.
Manyetik alan z yönünde ise;
manyetik kuvvet hangi
yöndedir.
A. Pozitif x-yönünde.
B. Negatif x- yönünde.
C. Pozitif y- yönünde.
D. Negatif y- yönünde.
E. Hiç biri.
Q27.3
Bir parçacık q = –1 C yükü ile pozitif z- yönünde 5 m/s
ile hareket etmektedir. Manyetik alan vektörü aşağıdaki
gibidir
r
B = 3iˆ – 4 ˆj T
(
)
Parçacık üzerine etki eden manyetik kuvvet enedir?
(
)
B. ( 20iˆ − 15 ˆj ) N
C.( −20iˆ + 15 ˆj ) N
D.( −20iˆ − 15 ˆj ) N
A. 20iˆ + 15 ˆj N
E. Hiç biri.
A27.3
Bir parçacık q = –1 C yükü ile pozitif z- yönünde 5 m/s
ile hareket etmektedir. Manyetik alan vektörü aşağıdaki
gibidir
r
B = 3iˆ – 4 ˆj T
(
)
Parçacık üzerine etki eden manyetik kuvvet enedir?
(
)
B. ( 20iˆ − 15 ˆj ) N
C.( −20iˆ + 15 ˆj ) N
D.( −20iˆ − 15 ˆj ) N
A. 20iˆ + 15 ˆj N
E. Hiç biri
Q27.4
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın x doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. Bx > 0
B. Bx = 0
C. Bx < 0
D. Yeterli bilgi yok.
A27.4
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın x doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. Bx > 0
B. Bx = 0
C. Bx < 0
D. Yeterli bilgi yok.
Q27.5
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın y doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. By > 0
B. By = 0
C. By < 0
D. Yterli bilgi yok.
A27.5
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın y doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. By > 0
B. By = 0
C. By < 0
D. Yeterli bilgi yok.
Q27.6
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın z doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. Bz > 0
B. Bz = 0
C. Bz < 0
D. Yeterli bilgi yok.
A27.6
Pozitif yüklü bir parçacık pozitif z- yönünde hareket etmektedir.
Manyetik kuvvet pozitif y-yönünde olduğuna göre; Manyetik
Alanın z doğrultusundaki bileşeni için ne söylenebilir.?
A. Bz > 0
B. Bz = 0
C. Bz < 0
D. Yeterli bilgi yok.
Q27.7
Hangi koşullar altında kapalı bir yüzeyde toplam manyetik akı
pozitif olabilir?
A. Eğer yüzey kuzey kutbunu içine alıyorsa ;
B. Eğer yüzey güney kutbunu içine alıyorsa ;
C. Eğer yüzey her iki kutbu da içine alıyorsa;
D. Hiç biri.
A27.7
Hangi koşullar altında kapalı bir yüzeyde toplam manyetik akı
pozitif olabilir?
A. Eğer yüzey kuzey kutbunu içine alıyorsa ;
B. Eğer yüzey güney kutbunu içine alıyorsa ;
C. Eğer yüzey her iki kutbu da içine alıyorsa;
D. Hiç biri.
Q27.8
Yüklü bir parçacık manyetik alana girdiğinde, bu parçacığın
yörüngesi için ne söylenebilir?
A. Manyetik alan çizgisine paralel olabilir.
B. Manyetik alan çizgisine dik olabilir.
C. Manyetik alan çizgisine ne dik ne de paralel olabilir.
D. Yukarıdaki durumların hepsi olabilir.
A27.8
Yüklü bir parçacık manyetik alana girdiğinde, bu parçacığın
yörüngesi için ne söylenebilir?
A. Manyetik alan çizgisine paralel olabilir.
B. Manyetik alan çizgisine dik olabilir.
C. Manyetik alan çizgisine ne dik ne de paralel olabilir.
D. Yukarıdaki durumların hepsi olabilir.
Q27.9
Yüklü bir parçacık homojen manyetik ve elektrik alanın olduğu
bir uzayda sabit bir hızla hareket ediyorsa;
A. Elektrik ve manyetik alan aynı yöndedir.
B. Elektrik ve manyetik alan zıt yöndedir.
C. Elektrik ve manyetik alan birbirine diktir.
D. Cevap yüklü parçacığın yüküne bağlıdır.
A27.9
Yüklü bir parçacık homojen manyetik ve elektrik alanın olduğu
bir uzayda sabit bir hızla hareket ediyorsa;
A. Elektrik ve manyetik alan aynı yöndedir.
B. Elektrik ve manyetik alan zıt yöndedir.
C. Elektrik ve manyetik alan birbirine diktir.
D. Cevap yüklü parçacığın yüküne bağlıdır.
Q27.10
Bir dairesel iletken halka sabit bir I akımı taşımaktadır. Bu halka
homojen bir manyetik alana yerleştirilirse üzerine etki eden net
manyetik kuvvet ne olur?
A. Sağ el kuralına göre akım taşıyan halkaya dik şekilde.
B. Sol el kuralına göre akım taşıyan halkaya dik şekilde.
C. Halka düzlemi içinde.
D. sıfır.
E. Cevap akım taşıyan iletkenin cinsine ve akımın şiddetine
bağlıdır.
A27.10
Bir dairesel iletken halka sabit bir I akımı taşımaktadır. Bu halka
homojen bir manyetik alana yerleştirilirse üzerine etki eden net
manyetik kuvvet ne olur?
A. Sağ el kuralına göre akım taşıyan halkaya dik şekilde.
B. Sol el kuralına göre akım taşıyan halkaya dik şekilde.
C. Halka düzlemi içinde.
D. sıfır.
E. Cevap akım taşıyan iletkenin cinsine ve akımın şiddetine
bağlıdır.
Q27.11
Bir dairesel iletken halka sabit bir I akımı taşımaktadır. Bu halka
homojen bir manyetik alana yerleştirilirse üzerine etki eden net
manyetik tork kuvveti ne olur?
A. Akım halkasının normal yüzeyini manyetik alana dik
yapmaya zorlar.
B. Akım halkasının normal yüzeyini manyetik alanla aynı yönde
yapmaya zorlar.
C. Akım halkasının kendi ekseni etrafında dönmesine zorlar.
D. Sıfırdır.
E. Cevap akım taşıyan iletkenin cinsine ve akımın şiddetine
bağlıdır.
A27.11
Bir dairesel iletken halka sabit bir I akımı taşımaktadır. Bu halka
homojen bir manyetik alana yerleştirilirse üzerine etki eden net
manyetik tork kuvveti ne olur?
A. Akım halkasının normal yüzeyini manyetik alana dik
yapmaya zorlar.
B. Akım halkasının normal yüzeyini manyetik alanla aynı yönde
yapmaya zorlar.
C. Akım halkasının kendi ekseni etrafında dönmesine zorlar.
D. Sıfırdır.
E. Cevap akım taşıyan iletkenin cinsine ve akımın şiddetine
bağlıdır.
Download