Slayt 1

advertisement
www.museumwnf.org
www.discoverislamicart.org
http://www.discoverislamicart.org/exhibitions/ISL/
Kubbetü's-Sahra, 691, Emeviler Dönemi, Kudüs
Emeviye Camii, 706-715, Emeviler Dönemi,
Şam, Suriye
Mşatta Sarayı Cephesi, 8. yüzyıl ortaları, Emeviler Dönemi
İslam Eserleri Müzesi, Berlin, Almanya
Mozaik,
Hırbetü’l-Mefcer, in situ
8. yüzyıl, Emeviler Dönemi,
Filistin
Sarayın gözden uzak bir
odasındaki figürlü mozaik.
Emevi gücünün bir
alegorisi gibi, panonun
'anlamı' ile ilgili çeşitli
yorumlar yapılmıştır.
Kadın heykeli (Hırbetü’l Mefcer’den),
8. yüzyıl, Emeviler Dönemi,
Rockefeller Müzesi, Kudüs
Fresko, Kuseyr Amra Sarayı, 8. yüzyıl, Amra, Ürdün
Bu freskte üç kadın tasvir edilmiştir. Biri muhtemelen yanındaki çocukları yıkamak amacıyla bir kova
su taşıyor. Bu tasvir, çıplaklığın Emevi sarayında yaygın olduğunu akla getiriyor.
Dirhem, 692, Emevi, Ürdün Ulusal Bankası Nümizmatik Müzesi
Bu para geç dönem Sasani paralarını taklit eder. Kenarda ise “Allah adı ile” ibaresi vadır.
Halife Abdülmelik'in 696-97'deki sikke reformundan önce kullanılan, Arap-Sasani tipindeki
resimli bir gümüş dirhemdir.
Kapaklı kutu (pyxis),
Fildişi, M. 7.-8. yy. Emevi.
İslam Sanatı Müzesi, Devlet Müzeleri, Berlin, Almanya
İslam sanatının ilk yıllarından itibaren küçük eserler ve yapılar yoğun yüzey dekorasyonlarıyla kaplanmıştır; burada görülen küçük
fildişi kutu, asma motifiyle bezelidir.
Kayrevan Ulu Camii, 836, Emevi-Abbasi, Kayrevan, Tunus
Abbasi Şehri Kayrevan’ın kurucusu Ukbe bin Nafi’nin adıyla anılan Ulu Cami.
Nilölçer, Abbasi, 861, Kahire, Mısır
Seramik kâse, 9.–10. yy.Abbasi, Ulusal Müze, Şam, Suriye
T'ang dönemine ait boya akıtmalı Çin seramikleri, Abbasilerin yeşil akıtılmış mavi-beyaz seramiklerine
ilham vermiştir. Ancak bu kâsenin ortasındaki Arapça Kûfi yazı, İslam sanatının getirdiği bir yeniliktir.
Sazendeli kap, Abbasi,10. yy., Ulusal Şark Eserleri Müzesi, Roma, İtalya
Abbasiler müzikten hoşlanırdı. Bu durum, müzisyenlerin betimlendiği lüster teknikli bu kap gibi lüks eşyalar
üzerinde saray yaşamından sahneler gibi figürlü tasvirlerle kanıtlanır.
Cappella Palatina'nın tavanı, 1131–40 arası, Norman, Palermo, İtalya
Cappella Palatina'nın ahşap tavanındaki son derece ince ve zarif resimler, Mısır Fatımi sanatından alınan figürlü
ve üslupsal modellerin asimilasyonunu ortaya koyuyor
Sürahi, 12. yy sonu civarı, Atabek, Ulusal Müze, Şam, Suriye
Saray eğlencelerinin resmedildiği bir sürahi. Atabek saraylarında, şarkıcı, dansçı ve müzisyenlerin katıldığı
şatafatlı eğlenceler düzenleniyordu.
Minber, 1163, Atabek / Zengi, Hama Müzesi, Hama, Suriye
Haçlı saldırıları cihat olgusunun yeniden ön plana çıkmasına yol açtı.
Bu duygular, Nureddin'in minberine yazılmış olan ifadelerde görülüyor.
Buhurdan, 1200–50, Eyyubi, The British Museum, Londra, İngiltere
Hıristiyanlık tasvirleriyle süslenmiş, ancak Müslüman zanaatkârlar tarafından yapılmış bu buhurdan
Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında gelişen kültür alışverişine örnektir.
Rakka süvarisi, 12. yy., Eyyubi, Ulusal Müze, Şam, Suriye
Seramikten uzun saç örgülü Türkmen süvari. Elindeki kılıcı atının ayaklarına dolanmış ejdere indirmek üzere.
Küçük kâse, 1300 civarı, Memluk, İslam Sanatı Müzesi, Devlet Müzeleri, Berlin, Almanya
At üzerinde avlanma ve mızrak dövüşü sahneleriyle süslenmiş küçük bir kâse. Bunlar, cesaret ve dayanıklılığın
sergilendiği gözde Memluk sporları idi.
Sultan Kayıtbay Medrese ve Camii, 1474, Memluk, Kahire, Mısır
Sultan Kayıtbay 15. yüzyılda mimarinin son derece üretken bir hamisi olarak karşımıza çıkar; bu külliye,
onun en büyük başarısıdır.
Sürmedan, 14.–15. yy., Memluk, İslam Sanatı Müzesi, Kahire, Mısır
O dönemde hem kadınlar hem de erkekler tarafından gözleri belirginleştirmek için kullanılan rastık veya
sürme saklamak için kullanılan bir kap.
Córdoba (Kurtuba) Ulu Camii, 786–988, Endülüs Emevileri, Córdoba, İspanya
Emirlikler devrinde, İslâm öncesi döneme ait sütunlar ve sütun başlıkları, dilimli ve sepet kulpu kemer
kullanılarak, temel olarak üst üste bindirilmiş çifte kemerlerde ve farklı renklerde kemer taşlarında ifadesini bulan,
yenilikçi bir mimari yaratıldı.
Ingeborg Psalteri (13. yüzyıl başı)
Villard de Honnecourt
Eskiz Defteri
(1235)
Maciejowski Eski Ahit Yazması
(1250)
Naumburg Katedrali
(1250 sonrası)
Strasbourg Katedrali
(14. yüzyılın ilk yarısı)
Cimabue
(1240 ? - 1302)
Giotto di Bondone
(1267 ? - 1337)
Giotto di Bondone,
Aziz Francesco’nun su mucizesi,
1300,
Yukarı Kilise,
Assisi, Peruggia, İtalya
Giotto di Bondone,
Anna’ya Müjde,
1304-1306,
Arena Şapeli,
Padova, İtalya
Giotto di Bondone,
Lazarus’un Dirilişi,
1304-1306,
Arena Şapeli,
Padova, İtalya
Giotto di Bondone,
Ölü İsa’ya Ağıt,
1304-1306,
Arena Şapeli,
Padova, İtalya
Duccio
(1255 ? - 1319)
Duccio,
İsa’nın baştan çıkarılması
Maestà (predella-pano alt kısmı ), 1308-1311
The Frick Collection, New York, ABD
Duccio,
Maestà (ön orta panel), 1308-1311
312 x 396 cm.
Museo dell'Opera del Duomo, Siena, İtalya
Duccio
Cimabue
Giotto
Download