sainte pulcherie fransız lisesi

advertisement
SAİNTE PULCHERİE FRANSIZ LİSESİ
2006-2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSE 1.SINIFLAR
ARKEOLOJİ MÜZESİ GEZİ DEĞERLENDİRME KAĞIDI
Ad-Soyad:
Sınıf:
No:
Tarih: 17 KASIM 2006
1- Aşağıdaki Metni okuyarak, gezi süresi boyunca yapacağınız gözlemlerle
boşlukları doldurunuz
İstanbul Arkeoloji Müzesi
19. yüzyıl sonlarında ünlü ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından, İmparatorluk
Müzesi olarak kurulan İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait sayısı bir milyonu aşan
eseriyle, dünyanın en büyük müzeleri arasında yer almaktadır. Müzenin koleksiyonu içinde,
Balkanlar'dan Afrika'ya, Anadolu ve Mezopotamya'dan Arap Yarımadası'na ve Afganistan'a
kadar, Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde yer alan medeniyetlere ait eserler
bulunmaktadır. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve
Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç müzeden oluşmaktadır.
Arkeoloji Müzesi, ana bina ve ek bina olmak üzere iki ayrı binadan oluşmaktadır. Ana
binanın yapımına 1881 yılında, Osman Hamdi Bey tarafından başlanmış, 1902 ve 1908
yıllarında yapılan ilavelerle bugünkü durumuna getirilmiştir. Neoklasik bir yapı olan binanın
dış cephesi, mimarı Alexadre Vallaury tarafından, İskender Lahti ve Ağlayan Kadınlar
Lahitleri'nden esinlenerek yapılmıştır.
Ana binanın alt katında şunlar bulunmaktadır; ………..
1
Ana binanın üst katında ise şu tür eserler vardır:…………
Altı katlı olan ek binanın dört katı sergi salonu olarak düzenlenmiştir. Binanın giriş katında
Çocuk Müzesi ile mimari eserler sergisi, birinci katında "Çağlarboyu İstanbul", ikinci katında
"Çağlarboyu Anadolu ve Troia" ve en üst katında "Anadolu'nun Çevre Kültürleri; Kıbrıs,
Suriye - Filistin" sergi salonları bulunaktadır.
Eski Şark Eserleri Müzesi, 1883 yılında Osman Hamdi Bey tarafından Güzel Sanatlar
Okulu olarak yaptırılmış, 1917-1919 ve 1932-1935 yıllarında müze olarak düzenlenmiştir.
Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve Arap eserlerinin, Kadeş Anlaşması'nın, Zincirli Heykeli'nin
sergilendiği müzede, 75.000 çivi yazılı belgenin bulunduğu Tablet Arşivi bulunmaktadır.
Çinili Köşk Müzesi, 1472 tarihinde, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. 1875 1891 arasında İmparatorluk Müzesi olarak kullanılmış, 1953 yılında Türk ve İslam eserleri
sergilenmeye başlanmış, 1981 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne dahil olmuştur. Ön
cephesi tek, arka cephesi ise iki katlı olan köşkte Selçuklu ve Osmanlı Dönemi çini ve
seramikleri sergilenmekte, depolarında 2000 eser bulunmaktadır.
2- Metinde geçen aşağıdaki isim ve kavramları araştırarak yazınız.( DİKKAT! Bu
bölüm evde yapılacaktır.)
Osman Hamdi Bey:
2
Mimar Alexadre Vallaury:
Neoklasik:
Lahit:
3- Müzede, eski Anadolu uygarlıklarından hangilerine ait eserler vardır?
Bu eserlere birer örnek vererek yazınız.
3
4- Müzede yer alan ve ilginizi çeken bir eseri veya müzedeki bir bölümü
saptayarak ayrıntılı bir şekilde tanıtınız. ( 1-Hangi dönemde ve kimler
tarafından yapılmış 2- Nerede ve kim tarafından bulunmuş 3- Eserin
özellikleri nelerdir 4- Neden bu eseri yada bölümü seçtiniz vs…)
4
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards