oran ve orantı

advertisement
ORAN VE ORANTI
ALIŞTIRMALAR - 1
1. Aşağıdaki oran çiftlerinden hangisi orantı oluşturur.
3 27
;
a)
8 64
b)
12 60
;
7 35
2. Salih , elindeki 40 fındığın 16 tanesini yedi. Salih ’ in yediği fındık sayısının , tüm fındık
sayısına oranı nedir?
3. Merve, 600 sayfalık kitabın 250 sayfasını okudu. Merve’nin okuduğu sayfa sayısının,
kitabın toplam sayısına oranını bulunuz?
4.
Ayşe’ nin boyu 120 cm’ dir. Özlemin boyu ise , Ayşenin boyunun 5/6’ sı kadardır.
Özlemin boyu kaç cm’dir?
5.
x 15

8 40
ise x=?
6.
-1-
4 12

9 x
ise x=?
7.
x
0,24

0,09 0,72
9.
1
x
 2
1
3
2
3
4
11.
3  x 24

4
16
ise x=?
8.
0,04 0,5

1,2
x
ise x=?
1
x
10.
 2
1
7
2
3
12
ise x=?
ise x = ?
12.
-2-
3
2

x2 x3
ise x=?
ise x=?
1)
ORANTI ÇEŞİTLERİ
ALIŞTIRMALAR-2
4 işçinin 9 günde yaptığı işi, 6 işçi kaç günde yapar.?
2) Bir fabrikada , 8 saatte 24 bilgisayar üretilmektedir. Bu fabrikada , 56 saatte kaç
bilgisayar üretilir?
3) Bir otomobil , 320 km yolu 4 saatte alıyor. Ayni otomobil , ayni hızla 7 satte kaç km
yol alır?
4) 3 işçinin 15 günde yaptığı işi , 9 işçi kaç günde yapar?
5)
30 sn’ de 500 metre yol koşan bir sporcu 2 dakikada ne kadar yol gider?
-3-
6) 13 işçi 150 m kaldırımı 5 günde yaparsa , aynı hızla çalışan 4 işçi 240 m kaldırımı kaç
günde yapar?
7) 8 işçi, 12 parça işi 36 saatte bitirirse, 6 işçi 16 parça işi kaç günde bitirir?
8)
9)
24 işçi, 40 kmlik yolu 15 günde asfaltlarsa, 18 işçi 80 kmlik yolu kaç günde yapar?
2 işçi 3 günde 360 $ kazanırsa, 5 işçi 4 günde kaç $ kazanır?
-4-
10)
60 kişi 5 günde 300 ekmek yerse, 70 kişi 2 günde kaç ekmek yer?
11) 4 usta 96 m2 duvarı 12 saatte sıvarsa,aynı hızla çalışan 6 usta aynı duvarı kaç saatte
sıvar?
12)
6 işçi 32 günde 20 km yol yaparsa, 4 işçi 24 günde kaç km yol yapar?
13) 6 Çeşme bir havuzu 12 saatte doldurabiliyor. Aynı büyüklükteki 8 çeşme aynı havuzu
kaç saatte doldurur?
-5-
14) Bir tarlayı 5 traktör 10 günde sürebiliyor. Aynı tarlayı aynı özellikteki 2 traktör kaç
günde sürer?
15)
5 havuzu 15 musluk 40 saatte dolduruyor. 8 havuzu 20 musluk kaç saatte doldurur?
16) 15 işçi 20 km yolu 10 günde yaparsa , 5 işçi 60 km’ lik yolu kaç günde yapar?
17) 18 işçi 8 saat çalışarak işi 20 günde bitiriyor. 12 işçi 10 saat çalışarak aynı işi kaç
günde bitirir?
-6-
ORAN VE ORANTI
ALIŞTIRMALAR - 3
1) a ve b doğru orantılıdır. a= 24 iken b= 36 olduğuna göre b= 48 iken a = ?
2)
x ile y ters orantılıdır. x=9 iken y= 16 olduğuna göre x= 24 iken y = ?
3)
a ve b sayıları 3 ve 4 ile orantılıdır.
4)
a + 1 ile b-1 ters orantılıdır. a= 2 iken b= 5 ‘ tir. b= 7 iken a = ?
a + b = 14 ise a – b kaçtır ?
5) 5 400 YTL 6 , 9 ve 12 yaşlarındaki çocuklara yaşları ile orantılı olarak dağıtılıyor.
Her çocuğun alacağı parayı bulunuz?
-7-
6) Kenarları 1 , 2 ve 4 ile orantılı olarak bir üçgenin çevresi 42 cm ise en küçük
kenar kaç cm’ dir?
7) 650 bilye 3 kişiye 2 , 3 ve 4 sayıları ile ters orantılı bölünerek dağıtılırsa en
az alan kaç bilye alır?
8) x sayısı y+1 ile ters orantılıdır. x= 3 için y= 4 ise x= 5 için y = ?
9) a , b ,c sayıları 2 , 3 ve 4 ile ters orantılıdır. a + b+ c = 26 ise 2a – b + c =?
-8-
10) Bir a sayısı b + 3 ile doğru c ile ters orantılıdır. a= 4 ve b= 3 iken c= 6 dır.
b= 5 ve c = 1 iken a = ?
11) Bir a sayısı b ile doğru c ile ters orantılıdır. a = 8 ve b= 3 iken c= 9 oluyor.
ve b= 9 iken c kaçtır?
a=6
12) a sayısı b-1 ile doğru b+2 ile ters orantılıdır. A= 4 iken b= 3 ise a= 5 iken b= ? dır.
13)
A 4

B 5
ve
B 15

C 18
ise
A
?
C
-9-
Download