soğuk savaş dönemi(1945-1990) ders notları

advertisement
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ(1945-1990) DERS NOTLARI
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ(1945-1990)İkinci Dünya
savaşı sonunda ABD ve Rusya’nın başını çektiği iki kutuplu
dünyanın sıcak bir çatışma yapmadan her alanda (özellikle
nükleer silahlar konusunda) bir birlerine üstünlük sağladığı
döneme denir.
DOĞU BLOKU: Sovyetlerin öncülüğünde genelde
komünist ülkelerin oluşturduğu gruba denir.
COMİNFORM:Doğu Bloku ülkelerinin Rusyanın
öncülüğünde komünist ideolojiyi tek bir merkezden
yürütmek için oluşturduğu kuruluşun adı(1947)
COMECON:Doğu Bloku ülkelerinin aralarında
ekonomik işbirliği için kurduğu teşkilatın adı
VARŞOVA PAKTI:Doğu Bloğu ülkelerinin aralarında
askeri amaçlı kurdukları paktın adı
MOLOTOF PLANI:Rusya’nın doğu bloku ülkelerini
kalkındırmak amacıyla hazırladığı planın adı
BERLİN DUVARI:1961 yılında Doğu Almanya’dan
batıya kaçışları engellemek için yapılan duvarın adı
**Rusya 1956 yılında Macaristan’ı,1968 yılında da
Çekoslavakyayı işgal etti.
**Almanya 1949 yılında Doğu(Komünizm) ve
Batı(Demokrasi) Almanya şeklinde ikiye ayrıldı.(1990
yılında birleşti)
BATI BLOKU:ABD nin öncülüğünde genelde
demokrasi ile yönetilen ülkelerin oluşturduğu gruba
verilen isim(Türkiye de dahil)
TRUMAN DOKTRİNİ:ABD’nin 1947 yılında batı bloku
ülkelerine Sovyetlerin tehdidinden korumak amacıyla
yaptığı askeri yardım planına verilen isim
MARSHALL PLANI: ABD nin batı bloğu ülkelerini
ekonomik açıdan güçlendirmek için yaptığı yardım
planının adı (Türkiye de dahil)
NATO:Batı bloğu ülkelerinin Sovyet tehdidine karşı 4
Nisan 1949 yılında oluşturduğu askeri paktın adı
(Türkiye 1952 yılında girdi)
AVRUPA KONSEYİ:5 Mayıs 1949 yılında Avrupa
devletlerinin
insan hakları, medya,hukuk,sağlık,eğitim,spor,kültür ve
gençlik konularında oluşturdukları teşkilatın adı
AET(Avrupa Ekonomik Topluluğu)Avrupa Birliğinin
ilk adının kısaltılmışı
SCHUMAN BİLDİRİSİ:Avrupa Birliğinin kuruluş
temelini hazırlayan Fransız dışişleri bakanının
yayınladığı bildiri.(9 Mayıs 1950)
AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU:
18 Nisan 1951 yılında Fransa,Batı
Almanya,Belçika,İtalya,Hollanda ve Lüksemburg
tarafından kuruldu.Avrupa Birliğinin ilk başlangıcı.
ROMA ANTLAŞMASI: 1957 yılında Avrupa
Birliğinin kuruluşunu hazırlayan antlaşmanın adı
İSRAİL:14 Mayıs 1948 yılında Filistin bölgesinde haksız
yere kurulan ve Orta Doğu barışını bozan devlet
BALFOUR DEKLERASYONU(Bildirisi):2 Kasım
1917 yılında Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulmasını
savunan ve bu konuda bir deklarasyon yayınlayan İngiliz
dışişleri bakanının
adı
EİSENHOVER DOKTRİNİ: 5 Ocak 1957 yılında Doğu
blokunun(Komünist) bir saldırısı karşısında Orta
Doğu ülkelerine ekonomik ve askeri yardım
planı hazırlayan ABD devlet başkanının adı
SÜVEYŞ BUNALIMI: 1956 yılında Mısırın
İsrail,İngiltere ve Fransa ile yaptığı savaştır.Amerika ve
Rusya desteğiyle Süveyş Kanalının hakimiyeti Mısıra
verildi.
KORE SAVAŞI:1950-1953 arasında Kuzey ve Güney
Kore arasında olan ve Türkiye’nin de katıldığı,NATO ya
girmemize neden olan savaşın adı
SEATO(Güney Doğu Asya Antlaşma Teşkilatı)1954 yılında
ABD’nin Rusya ve Çin tehlikesine karşı
İngiltere,Fransa.Yeni Zelanda,Avustralya,Filipinler,Tayland
ve Pakistan arasında yapılan Savunma ve işbirliği
teşkilatının kısa adı
ASEAN (Güney Doğu Asya Milletleri Birliği)1967
yılında Filipinler,Malezya,Tayland,Endonezya ve
Singapur arasında siyasi,ekonomik ve ticari işbirliği için
kurulan Güney Doğu Asya Milletler Birliğinin kısa adı
**1947 yılında Hindistan ve Pakistan
kuruldu(İngiltere sömürgesinden kurtuldu)
MUHAMMED ALİ CİNNAH:Pakistan’ın kurucusu
MAHATMA GANDİ:Hindistan’ın kurucusu
MAO:Çin Halk Cumhuriyetini 1949 yılında kuran liderin
adı
BAĞLANTISIZLAR: Doğu ve Batı bloku ülkelerine dahil
olmayan genelde yeni sömürgecilikten Kurtulmuş ülkelerin
oluşturduğu gruba verilen isim nedir(Üçüncü dünya ülkeleri)
***1963 yılında Afrika Birliği Teşkilatı kuruldu.( 32
üyelidir)
SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE:(Türkiye
Batı Bloğunda yer aldı)
** BALKAN PAKTI:Soğuk Savaş döneminde 28 Şubat
1953 yılında Türkiye .Yunanistan ve Yugoslavya arasında
yapılan dostluk ve işbirliği anlaşmasının(paktı)adı nedir
** BAĞDAT PAKTI:24Şubat 1955 yılında Türkiye-Irakİran-Pakistan ve İngiltere arasında yapılan paktın adı(savunma
ve güvenlik için)
** CENTO:24Şubat 1955 yılında Türkiye-Irak-İranPakistan ve İngiltere arasında yapılan Bağdat paktından
Irakın çekilmesiyle merkezi Ankara’ya taşınınca yeni ismi
DEMOKRAT PARTİ:Türkiye’de 1946 yılında çok partili
hayata geçişten sonra 1950 yılında iktidar olan partinin adı
CELAL BAYAR:Türkiye’de Çok partili hayata geçişten
sonra 1950 yılında İsmet İnönü’den sonra cumhurbaşkanı
olan kişinin adı
HİSARCILAR AKIMI:Soğuk Savaş döneminde Türkiye’de
ortaya çıkan edebiyat akımının adı
Download