Her şey emeğin olacak!

advertisement
KOMÜNİST PARTİ GENEL MERKEZİ
15 Haziran 2015
15-16 Haziran'ın 45. yıl dönümünde bir kez daha haykırıyoruz:
Her şey emeğin olacak!
1970'te işçilerin sendika seçme özgürlüğünün kısıtlanması ve sendika
değiştirmenin güçleştirilmesi, ülke çapında var olan işçi hareketlerini büyük bir
kalkışmaya dönüştürdü ve Türkiye tarihinde görülen en büyük işçi direnişlerinden
biri gerçekleşti.
45 yıl sonra bugün 15-16 Haziran'ın yıldönümünde, ülkemizde her sektörde
çalışan işçiler sarı sendikalara karşı, sermaye diktatörlüğüne karşı direnmeye
devam ediyor. Para babaları ve onların koruyucuları işçi ölümlerini
normalleştirmeye çalışıp iş güvenliğini ve işçi sağlığını hiçe sayarken, ülkemizde
emekçiler kadın erkek, genç yaşlı bir araya geliyor.
İşçi ve emekçi kardeşlerimize sesleniyoruz; bu düzeni sıfırlamak mümkünken,
iyileştirmeye çalışmalarına izin vermeyin. Sermaye diktatörlüğüne karşı
olmayanlara inat sınıfın partisine omuz verin.
“Biz başka alem isteriz” diyenler; gelin hep birlikte paranın saltanatını yerle bir
edelim. Gelin ölüme mahkum edilmeye, gericiliğe, güvencesiz çalışmaya,
çocuklarımızın
geleceğinin
çalınmasına,
ülkenin
tüm
kaynaklarının
yağmalanmasına dur diyelim.
İşçi sınıfının yeri sınıfın partisidir. Komünist Parti işçileri, emekçileri Parti'nin sesini
güçlendirmeye, sosyalizm mücadelesini büyütmeye, eşit ve özgür bir Türkiye'yi
birlikte kurmaya çağırıyor.
15-16 Haziran 1970'teki irade ve inanç yolumuzu aydınlatıyor.
Bugün aynı inançla mücadele etmeye devam ediyoruz. Gündüzünde
sömürülmeyen, gecesinde aç yatılmayan bir ülke kuracağız, her şey emeğin
olacak!
Komünist Parti
Merkez Komite
Komünist Parti Genel Merkezi
Meşrutiyet Mah. Karanfil Sok. No:30/5 Çankaya-Ankara
Tel-Faks : 0312 417 29 68
Download