Numara : Adı Soyadı : Hakkari Üniversitesi Yüksekova MYO İşletme

advertisement
Numara
Adı Soyadı
:
:
Hakkari Üniversitesi
Yüksekova MYO İşletme, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümleri
Bilgisayar Uygulamaları I Dersi Final Soruları 06.01.2014 ++
1.Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek
için hangi yardımcı tuş kullanılır?
7.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
A) Shift
B)Altgr
a) Windows da klasörler sarı renktedir
C) Capslock
D) Ctrl
b) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz
c) Klasörler; dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir
2.
Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların
sırayla isimleri nedir?
d) Klasör ve dizin aynı anlama gelir
a) Önceki boyut / Ekranı Kapla / Kapat
b) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
8.
c) Önceki Boyut / Tam Ekran / Kapat
d) Simge Durumuna küçült / Önceki boyut / Kapat
3.
Aşağıdakilerin hangisi genel Office programları içerisinde yer almaz
a) Kelime işlem programı
b) Hesap tablosu programı
c) Donanım destek programı
d) Sunu hazırlama program
Bir Dosyanın Masaüstüne Kısayolu nasıl oluşturulur?
9.
a) Sağ tuş –> Kısayol oluştur
b) Düzen Menüsü -> Kısayol oluştur
c) Dosya Menüsü -> Masa üstü Kısayolu
Aşağıdakilerin hangisi Power point sekmesi değildir
a) Ekle
b) Animasyon
b) Formül
c) Biçim
10. Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol
temizlememizi sağlar?
d) Sağ tuş-Gönder -> Masaüstü (Kısayol oluştur)
a) Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b) Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri
4.
Windows da Fare, Klavye, Program ekle kaldır gibi uygulamaların
yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
c) Sistem Araçları -> Disk Temizleme
a) Windows Gezgini
d) Sistem Araçları -> Disk Birleştirme
b) Bilgisayarım Simgesi
c) Geri Dönüşüm kutusu
d) Denetim Masası
5.
Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim sisteminde karşımıza
gelen ekrana ne ad verilir?
a) Masa Üstü
b) Kontrol Paneli
11. Sunu ile slaytın farkı hangisidir?
a) Slayt sununun tümüne denir
b) Slaytlar birleşir sunuyu oluşturur
c) Sunular animasyon içermez
d) Animasyonu slaytlar içerir
12. Aşağıdakilerin hangisi Power Pointte ekle menüsünde yoktur?
a) Şekiller
b) Grafik
c) Animasyon
d) Eylem
c) Denetim Masası
d) Başlat Menüsü
6.
Power Point Programı için hangisi yanlıştır
a) Sunu hazırlama programıdır
b) Slayt hazırlama programıdır
c) Animasyonlu yazı yazılabilir
d) Kelime işlem programıdır
13. Windows işletim sisteminde masaüstünden hangi simgeye
tıklanırsa (C:Hard disk, DVD RW sürücüsü) ulaşabiliriz?
a) Belgelerim
c) Geri dönüşüm kutusu
b) Bilgisayarım
d) Donatılar
14. Power Pointte Tasarım sekmesi için hangisi doğrudur?
a) Animasyonlar eklenir
b) Wordart eklenir
c) Sayfa numarası değiştirilir
d) Tema değiştirilir
Numara
Adı Soyadı
:
:
Hakkari Üniversitesi
Yüksekova MYO İşletme, Muhasebe, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümleri
Bilgisayar Uygulamaları I Dersi Final Soruları 06.01.2014 ++
15. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programları nereden
çalıştırılır?
21.
Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat –> Tüm Programlar -> Donatılar
a) Dosya ve klasörlerin tümünü seçer
b) Başlat –> Donatılar
b) Dosya ve klasörleri simge olarak gösterir
c) Denetim masası
c) Bir üst klasöre (seviye) geçer
d) Bilgisayarım –> Özellikler
d) Dosya ve klasörlerin özelliklerini görüntüler
16. Power Point’te Geçişler ile Animasyon sekmesinin farkı hangisidir?
a) Animasyon nesneleri, Geçişler slaytları ilgilendirir
b) Geçişler sadece nesneleri, Animasyon resimleri ilgilendirir
c) Animasyon sadece resimleri, Geçişler yazıları ilgilendirir
d) Geçişler ve Animasyonlar nesneleri ilgilendirir
17. Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
a) Sol tuş –> Yeni Klasör
b) Sağ tuş –> Yeni –> Klasör
c) Ekle –> Yeni klasör
d) Sağ tuş –> Yeni –> Ms Office Word
18. Animasyon sekmesindeki Başlat- Süre ve Gecikme ile ilgili hangisi
doğrudur?
a) Başlat : Animasyonu başlatır
b) Süre animasyonun bitiş saatini belirler
c) Gecikme animasyon bittikten sonra kaç saniye bekleyeceğini
gösterir
d) Hiçbiri
19. Sunudaki bir yazıya birden fazla animasyon vermek için ne
yapılmalıdır?
a) Animasyon sekmesinden bir animasyon verilir. İkinci
animasyon ekle sekmesinden Animasyon Ekle bölümünden
verilir
b) Tüm animasyonlar Ekle menüsünden verilir.
c) Animasyon menüsünden birinci animasyon verildikten sonra
Efekt seçeneklerinden diğer animasyonlar verilir.
d) Animasyon menüsünden birinci animasyon verildikten sonra
Animasyon Ekle bölümünden diğer animasyonlar verilir
20. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden üçüncü karakterleri
çıkartmamızı sağlayan tuştur?
a) Ctrl
c) Capslock
b) Altgr
d) Shift
Download