3-C) Eğimli Çatılar

advertisement
3-C EĞİMLİ ÇATILAR
Konut olarak kullanılan binalar arasında en sık rastlanan çatı türü kırma çatıdır. Bu tip çatılar
istenildiğinde çatı arasının mekân olarak kullanılmasına olanak verir. Kaliteli yaşam ortamı
sağlamanın temel şartı çatıdan ısı kaybını en aza indirmektir. Verimli ve kalıcı bir ısı yalıtımı
sayesinde yaşayanlar için konfor şartları sağlanır ve muhtemel yoğuşma riski önlenir.
XPS ISI YALITIM LEVHALARI kırma çatılarda, çatı tahtası üzerine ısı köprülerini ortadan
kaybedecek şekilde yerleştirilerek kesintisiz ısı yalıtımı sağlar ve yaşam alanında gerekli ısısal
konfor şartlarını oluşturur.
3-C-1ÇATI TAHTASI ÜZERİNE UYGULAMA
Ektrude Polistren Levhalar çatı tahtası üzerine yerleştirilerek uygulanması, tavan arasının ve
ahşap yapının (merteklerin) içerden görülecek şekilde projelendirilmesine olanak sağlar. Bu
durumda mertekler üzerine uygulanan çatı tahtası veya OSB levhalar içten dekoratif bir
ahşap görüntüsü vererek estetik kazandırır.
Çatı tahtası veya OSB levha üzerine uygulanan bitümlü su yalıtım membranı, su yalıtım
işlevi dışında ısı yalıtım levhaları altında ve sıcak tarafta bir buhar kesici görevi görür.
Başka bir çözüm ise buhar geçirgen bir su yalıtım örtüsünün ısı yalıtımı üzerine doğrudan
serilmesidir. Yoğuşma hesaplarına göre genellikle gerekmese de hava geçirimsizliği
engellemek için istenirse ısı yalıtımının altına bir buhar dengeleyici yerleştirilebilir.
Saçaklardan başlanarak yalıtımın kalınlığına eşit yükseklikte olan bir alın tahtası ile
desteklenen XPS Levhalar, ısı köprüsü oluşturmadan kenarları birbirlerine sıkıca
kenetlenmiş ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir. XPS levhaları uçmaması için özel tespit
elemanları kullanılmak suretiyle çatı tahtası üzerine tutturulur. Çok uzun süre UV ışınları
altında bırakılmadan son kat kaplaması yapılmalıdır.
XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825 ‘e göre uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164
standardına gore TSE belgelı, iki yüzü zırhlı, bini profilli, minimum yoğunluğu 30kg/m3,
hacimce su emmesi %3’ün altında olan ve minimum 300 kPa (C3 Sınıfı) basma
mukavemetine sahip, ekstrüde polistren köpük levhalar.
3-C-2 MERTEK ARASINA UYGULAMA
Çatı arasının kullanıldığı durumda ve merteklerin çatı arasından alttan görünmeden
kaplanması estetik açıdan istendiğinde XPS Levhalar alttan mertek aralarına çakılarak da
kırma çatılarda ısı yalıtımı yapılabilir.Mertek noktalarında oluşacak ısı köprüleri eğer ahşap
mertekler ise ihmal edilebilir. Çelik konstrüsüyon merteklerde ise oluşacak ısı köprüleri
mutlaka yalıtılmalıdır.
XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825 ‘e göre uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164
standardına gore TSE belgelı, iki yüzü zırhlı, bini profilli, minimum yoğunluğu 30kg/m3,
hacimce su emmesi %3’ün altında olan ve minimum 200 kPa (C2 Sınıfı) basma
mukavemetine sahip, ekstrüde polistren köpük levhalar.
6.2.1 Dikkat Edilmesi Gereken Maddeler:
- Isı yalıtımı, merteklerin üstüne, çatı tahtası üzerine veya mertek aralarına yerleştirilir.
Böylece çatı altında ısıtılan kullanılabilir bir mekan oluşur.
- Mevcut binalarda, kiremit aktarma ve su yalıtımının, çatı kaplamasının yenilenmesi
durumunda, çatı arası kullanılan bir mekan haline dönüştürülürken veya çatı arasının sağlıklı
bir şekilde havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda uygulanır.
- Isı yalıtımı, merteklerin üzerine veya çatı tahtası üzerine yapılıyorsa, levhalar arasında,
mahyada ve duvar birleşimlerinde derz ve boşluklar kapatılmalıdır. Levhaların kenar birleşim
detayları ve boyutsal toleransları, boşluk kalmayacak şekilde olmalıdır.
- Eğer ısı yalıtımı, mertek aralarına yerleştirilecekse, ısı yalıtım levhaları ile mertekler
arasında boşluk kalmayacak şekilde olmalıdır. Merteklerin üzerinde de ısı yalıtımı
kullanılarak, merteklerin ısı köprüsü olarak çalışması engellenmelidir.
- Su yalıtım membranı kulanılacaksa iki şekilde kullanılabilir. Isı yalıtım levhalarının altında
kullanılacaksa buhar direnci yüksek bir membran kullanılmalıdır. Isı yalıtım levhalarının
üzerine serilecekse, buharı dışarı atan ancak suyu aşağıya geçirmeyen (nefes alan su yalıtım
membranı Sd  0.02 m) bir membran kullanılmalıdır. Isı yalıtımı üzerinde buhar direnci
yüksek bir membran kullanıldığında, içeriden dışarıya çıkmaya çalışan nemli hava su yalıtım
membranı altında yoğuşmaya neden olur ve damlama yapabilir. Bu yanlış uygulamayı
önlemek için ısı yalıtımı üzerinde nefes alan bir membran kullanılmalıdır veya alttan buhar
kesici uygulaması yapılmalıdır.
- Çatıyı delen tüm boru ve baca kenarları ısı köprüsü oluşturmayacak ve buhar geçişine izin
vermeyecek şekilde yalıtılmalıdır.
3-C-3 EĞİMLİ BETON ÇATIDA UYGULAMA
XPS levhaları ile betonarme eğimli çatılar yalıtılırken, mineral lifli ısı yalıtım
malzemeleriyle yalıtılması durumunda monte edilmesi gereken ahşap kadronların
yapımına gerek kalmaz.
Yüksek mukavemetli XPS yalıtım levhalarının, çatı son kat örtüsünden (kiremit vs.) gelen
ve çatıya binen farklı yüklere karşı dayanımı yüksektir. Betonarme kırma çatı yalıtımının,
ters çatı sistemine benzer prensipleri ve avantajları vardır: bitümlü su yalıtım membranı
doğrudan ısı yalıtımı altındaki betonarme üzerine uygulanması tavsiye edilir, böylece ısı
yalıtımının ve diğer tabakaların yerleştirilmesi hava şartlarından bağımsız olarak
yapılabilir.
Bitümlü su yalıtım membranı serilen beton çatı üzerine, saçaklardan başlayarak XPS
levhaları ısı köprüsü oluşturmayacak şekilde ve şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Yalıtım
levhaları özel dübeller kullanılarak baskı çıtaları üzerinden beton yapıya tespit edilir.
Tespit noktalarının sayısı ve yeri, yapı ile ilgili mühendislik ihtiyaçlarına uygun olarak
uzman bir mühendis tarafından hesaplanmalıdır.
Öncelikle matkapla, baskı çıtaları üzerinden betonarme çatıya doğru ısı yalıtım malzemesi
geçilerek dübeller için delikler açılır ve baskı çıtaları betonarme çatıya dübel ile sabitlenir.
40 mm kalınlıkta olması tavsiye edilen baskı çıtaları üzerine, kiremit tespit çıtaları veya
shingle uygulanacaksa OSB ahşap yonga levhalar yerleştirilir.
XPS Isı Yalıtım Levhaları: TS 825 ‘e göre uygun kalınlıkta ve TS 11989 EN 13164
standardına gore TSE belgelı, iki yüzü zırhlı, bini profilli, minimum yoğunluğu 30kg/m3,
hacimce su emmesi %3’ün altında olan ve minimum 300 kPa (C3 Sınıfı) basma
mukavemetine sahip, ekstrüde polistren köpük levhalar.
Download