090-091_KITAP 2:Layout 1

advertisement
YÖNETİCİNİN
KİTAPLIĞI
>>
Öncü şirketler nasıl inovasyon,
kâr ve sosyal refah yaratır?
21. yüzyılın en etkili iş kitapları arasında
gösterilen Süper Şirket, her düzeyden
çalışana hitap eden çok sayıda pratik ders
sunuyor. Aynı zamanda dünyanın çeşitli
bölgelerinde faaliyet gösteren şirketleri
bütünsel olarak anlamayı hedefleyen bir
araştırma. İnovasyonu, şirket bileşenlerini, ekip
çalışmasını ve halkla ilişkileri geliştiriyor.
Okurken, öncü şirketlerin küresel finans krizleri
sırasında nasıl ayakta kaldıklarını, hatta
performanslarını nasıl artırdıkları göreceksiniz.
Rosabeth Moss
Kanter şirketlerin
Süper Şirket
sadece ekonomik
Rosabeth Moss Kanter
Çeviren, Taha Kıvanç
başarılarına değil,
Optimist Yayınları
kamusal alandaki
344 Sayfa, Nisan 2011
varoluşlarına da farklı
İstanbul
bir gözle bakıyor.
Şehircilerin başucu kitabı
Bir araya getirilen konu
başlıklarıyla dünyada ilk ve tek
olma özelliğini taşıyan bu
kitapta, belediye başkanları,
ticaret ve sanayi odası
başkanları ve onların ekipleri
ile bölgesel kalkınma ajansları
ve bölge planlamacıları için
planlama çerçevesi
sunuluyor. Kitap ayrıca,
rekabetin değerlendirilmesi,
alıcı-satıcı ilişkilerinin
dinamiği, pazarlama
altyapısının rolü ve etkin
iletişimin yaygınlaştırılması
gibi şehir markalaşmasında
son derece önemli
konuları da kapsıyor.
Şehir yöneticileri için başucu kitabı niteliği
taşıyan, Marka Şehir’de, bir şehri markalaştırma
yolunda ayrıntılı tablolara eşlik eden, açıklayıcı
örnekler de bulunuyor. Kitap, okurlarına bir şehrin
nasıl marka olabileceğini daha iyi anlama imkânı
veriyor.
90 EKONOMİK FORUM l Nisan 2011
Marka Şehir
Muhterem İlgüner &
Christer Asplund
Markating Yayınları
354 Sayfa, Şubat 2011
İstanbul
Batılılara yönelik
önyargıların dayanakları…
Sıradan bir coğrafi kavram olan Batı, zamanla
tüm dünya görüşlerini etkileyen bir güce nasıl
dönüştü? Yunan ve Roma dönemlerinden itibaren
tek bir bütün halinde yaşanmış gibi gösterilen
Avrupa tarihi aslında kaç farklı koldan ilerledi?
Avrupa, Orta Çağ’dan itibaren diğer
uygarlıklarla kurulan yoğun ilişkiler sayesinde
bilimsel devrimi, Aydınlanma’yı ve Endüstri
Devrimi’ni yaşarken, bugünkü iktidarına doğru
adım atmaya başlamıştı. Yaşanan değişimlere karşı
Almanya’dan gelen aydınlanma karşıtı romantik
tepki Rusya’ya sıçrayarak kültürel ve politik
gerilimler yarattı. Din, 19.
yüzyılın ateşli
Avrupa ve Batı Miti
tartışmalarının da
Bir Tarihin İnşası
Georges Corm
merkezindeydi. Tüm
Çeviren, Melike Işık
ideolojileri etkisi altına
Durmaz
alan antisemitizm,
İletişim Yayınları,
364 Sayfa, Nisan 2011
kültürel ve toplumsal
İstanbul
marazların ortaya
dökülmesine ve neticede
Yahudilerin Nazilerce katline yol açacaktı…
“Batılılar”a yönelik önyargıların dayanaklarını
araştıran bu kitap, Avrupa’nın tarihine ilişkin şu
temel soruyu soruyor: Mozart’tan Hitler’e uzanan
yolda neler oldu? Tarihi yeniden okurken bugün
dünyayı sarsan çatışmaları daha açık biçimde
görebilmemizi sağlayan bu ilginç araştırma, Avrupa
tarihinin saklanan yönlerini sergilerken eksik
bırakılan bağlantıları işaret ediyor, “kurgulanmış”
olanların ise “büyüsünü bozuyor”.
KİTAP
GÖNDERMEK
İÇİN...
Gülder Demir [email protected]
Ekonomik Forum, “Globus” Dünya Basınevi, Kavacık
Mahallesi, Balamir Sokak, No: 7 Beykoz İSTANBUL
Güneş enerjisinin ilk el kitabı…
Ezinç Metal güneş enerjisinin yerini ve önemini vurgulayarak toplum bilincini artırmak için
çalışmalarını sürdürüyor. Kısa adı EZGESEM olan Güneş Enerjisi Sürekli Eğitim Merkezi’nin
yöneticisi İsmail Alp tarafından derlenen ve Güneş Enerjisi adını taşıyan kitabın içinde güneş
enerjisi ile ilgili ayrıntılı bilgi yer alıyor. Güneş enerjisinin önemi, güneş enerjili sıcak su
hazırlama sistemleri, güneş kolektörleri, düzlemsel güneş kolektörünü oluşturan ekipmanların
özellikleri, güneş kolektörlerini yerleştirme açıları ve montaj şekilleri, cebri sirkülasyon güneş
enerjisi sistem teknik hesabı, güneş enerjili sıcak su
sistemlerinin tarım alanlarında uygulanmasında dikkat
Güneş Enerjisi
İsmail Alp & Oğuz Öztürk &
edilecek hususlar ve güneş enerjisi sıcak su üretim
Mustafa Çantaoğlu
sistemlerinin lejyoner hastalığı ile ilişkisi anlatılıyor.
EZGESEM Teknik Eğitim Yayınları
Ezinç Metal AŞ.
Konuların anlatımı sırasında kitapta, 60 grafik, 27 tablo, 81
113 Sayfa, Mart 2011
fotoğraf kullanılmış. Güneş enerjisi ile ilgili hazırlanan bu
Kayseri
kitabı EZGESEM’den ücretsiz olarak temin etmek mümkün.
Reklam dünyasına bütünsel bakış…
Bir reklam denizinde yaşıyoruz. Potansiyel tüketiciler, günü her anında televizyon
seyrederken, e-postalarını kontrol ederken, gazete okurken, araba kullanırken, radyo
dinlerken, film seyrederken ve camdan bakarken üzerlerine üzerlerine gelen binlerce
reklam arasında boğuluyorlar.
Reklam verenler bu karman çorman ortamda
Reklamın Şifresini Kırmak
reklamlarını nasıl farklılaştıracaklarını ve tüketicinin dikkatini
Jacob Goldenberg & Amnon
nasıl çekeceklerini bulmaya çalışıyorlar. Reklam
Levav & David Mazursky &
Sorin Solomon
profesyonelleri, çalıştıkları reklam ajanslarından neler
Optimist Yayınları
bekleyebileceklerini, reklam ajansları ise çalışmalarını, bu
200 Sayfa, Nisan 2011
kitap sayesinde, reklamverene çözümleyici, anlaşılır bir dille
İstanbul
anlatabilecekler.
Isı yalıtımı üzerine…
ODE Yalıtım, sektörün başucu kaynağı olarak nitelendirilecek, ısı yalıtımı ile ilgili yazılmış
en geniş kapsamlı kitabı çıkarttı. Isı yalıtımı ile ilgili tüm soruları cevaplayacak önemli bir
kaynak olan IY Isı Yalıtımı, “Enerji ve yalıtım sektörü, ısı yalıtımına giriş, ısı yalıtım malzemeleri
ve özellikleri, binalarda ısı yalıtımı ve tesisat yalıtımı, yalıtımda yeni teknolojiler, uygulama
önerileri, sık sorulan sorular” adlı yedi farklı, doyurucu bölümden
oluşuyor. Türkiye’de son yıllarda yalıtım sektörünün hızlı
IY Isı Yalıtımı
gelişimine dikkat çeken ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı
Makine Mühendisi
Orhan Turan
Orhan Turan, yalıtım sektöründeki kaynak boşluğunu doldurmak
Prof. Dr. Hikmet Karakoç
amacıyla “IY Isı Yalıtım” kitabını çıkarttıklarını vurgulayarak “Kendi
Yüksek Mimar Ecvet Binyıldız
Makine Mühendisi Elif Yıldırım
dilimizde yazılmış başvuru kitaplarının sayısının yokluğu yalıtım
ODE Yayıncılık
sektörü için büyük bir boşluktu. Kitabı oluştururken çeşitli
Nisan 2011
dillerde yazılmış yüzlerce makale, kitap, doküman ve broşürü
İstanbul
taradık” dedi.
Nisan 2011 k EKONOMİK FORUM 91
Download