8.Sınıf Adaptasyon ve Evrim

advertisement
ADAPTASYON
VE
EVRİM
ADAPTASYON
• Farklı ekosistemlerde yasayan canlılar çevreye
uyum sağlamak için belirgin özellikler
kazanmıştır. Canlıların belirli ortam koşullarında
yasama ve üreme şansını artıran fiziksel yapılar,
davranışlar gibi kalıtsal özellikler kazanmasına
adaptasyon adı verilir. Canlılar beslenme,
barınma, avlanma, üreme ve düşmanlarından
korunma gibi yaşamsal faaliyetlerini
sürdürebilmek için adaptasyon gösterirler.
• Deve kuşları çok hızlı
koşabilmek için uzun
ve güçlü bacaklara
sahiptir.
• Aynı ekosistemde
yasayan canlılar
hayatta kalmak için
benzer
adaptasyonlar
geliştirir.
Sıcak iklimlerde yasayan türdeşlerinden farklı olarak kutup
ayılarının dengelerini sağlayabilmek için bacak boyları kısadır
ve ayakları geniş tabanlıdır.
Ayni şekilde, kutuplarda yasayan penguenlerin vücut yapıları
da bu özellikler bakımından kutup ayıları ile benzerdir. Her
iki hayvan türü de soğuktan korunmak için derilerinin altında
yağ biriktirirler.
• Bazı hayvanların kış uykusuna yatması,
göç etmeleri, bitkilerin yapraklarını
dökmesi birer adaptasyondur.
Soğuk bölgelerde yasayan canlılar gibi
sıcak bölgelerde yasayan canlılar da
yasadıkları bölgede hayatta kalabilmek için
benzer adaptasyonlar gösterirler.
Çölde yasayan tilki, fare ve tavsanın kulakları ve kuyrukları
uzun, vücut yüzeyleri geniştir. Bu özellikleri onların
vücutlarındaki isi kaybını artırarak vücut sıcaklıklarını
korumalarını sağlar. Sadece hayvanlar değil bitkiler de
adaptasyon gösterir.
Yine çöle özgü bir bitki olan kaktüsün yapraklarının diken
seklinde, kıvrık ve tüylü olması, gövdesinde su depo etmesi
bitkinin su kaybını azaltır.
Örnekler
Evrim Teorisi
Evrim Nedir?
• Biyolojide evrim, canlı türlerinin nesilden nesile kalıtsal
değişime uğrayarak ilk halinden farklı özellikler
kazanmasıdır.Bu teoriye göre hayvanlar, bitkiler ve
Dünya'daki diğer tüm canlıların kökeni kendilerinden önce
yaşamış türlere dayanır ve ayırt edilebilir farklılıklar,
başarılı nesillerde meydana gelmiş genetik değişikliklerin
bir sonucudur.
Evrim, bir canlı popülasyonunun genetik
kompozisyonunun zamanla değişmesi anlamına gelir.
Genlerdeki mutasyonlar, göçler veya çeşitli türler arasında
yatay gen aktarımları olması dolayısıyla türün bireylerinde
yeni veya değişmiş özelliklerin ortaya çıkması, evrim
sürecini yürüten temel etmendir.
Evrimciler İddaa Ediyor;İnsan
Maymundan Geliyor İyi de Maymun
Nereden!?!
Bu resimlerde maymunun dolayısıyla insanın atalarını görüyoruz.
Bu resimler bize balıklardan balıkların da tek hücrelilerden geldiğini
iddaa ediyor.
Evrime inanmıyoruz…
• 2005 yılında çağdaş
ülkeler seviyesindeki
34 ülkeye evrime
inanıp inanmadıkları
sorulmuş.
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Türkiye
ABD
İzlanda
Fransa
Danimarka
İngiltere
Japonya
1.
Çeyrek
Evrimin 2 Araştırmacısı:
Lamarck&Darwin
• Tabii ki de bir çok evrim araştırmacısı olmuştur fakat bu
iki araştırmacının teorileri daha çok benimsenmiştir.
LAMARCK:Lamarck evrimin ilk
araştırmacılarındandır.Çalışmalarında fosillerden
yararlanmış ve kullanılan organların gelişip
kullanılmayanların köreleceğini hatta yok bile
olabileceğini iddaa etmiştir.
DARWIN:Darwin türleşmenin ve canlılardaki değişimin
oluşmasında yararlı mutasyonlar ile bölgeler arasındaki
coğrafik ayrım olduğunu düşünmüştür.Bu durum,doğal
seleksiyonla güçlü yapıya sahip olan canlıların yeni türlere
dönüşmesinde rol oynar demiştir.
LAMARCK
•
•
•
•
•
•
•
Fosiller üzerinde çalışan Lamarck (Lamark),
*Çeşitli omurgasız hayvan türlerine ait fosilleri inceleyerek onları zaman
sırasına göre dizmiştir.
* Sonunda bazı türlerin yavaş yavaş diğerlerine dönüştüğünü ve bu olayın
günümüzde de devam ettiğini ileri sürmüştür.
*Lamarck'a göre canlı dünyası denizde yaşayan basit organizmalarla
başlamıştı.
*Bu organizmalar daha sonra karaya geçmiş ve bu değişim bugünkü türler
oluşuncaya kadar devam etmişti.
*Bu kurama göre canlı türlerinde görülen ve jeolojik zamanın ilk dilimlerinden
başlayarak günümüzde de devam eden
değişimlere evrim adi verilir.
*Lamarck, türlerin yasadıkları çevreye daha iyi uyum sağlamak için evrim
geçirdiğini savunur ve bu düşüncesini desteklemek için zürafa örneğini verir.
• Ona göre, zürafanın boynu
bozkırlardaki yaprakları
yiyebilmek için sürekli olarak
uzamıştır. Normalden daha
uzun boyna sahip zürafalar bu
özelliği yavrularına aktarmıştır.
Bu nedenle Lamarck, "Bir
organ fazla kullanılıyorsa
gelişmesini sürdürerek, daha
etkin bir yapı kazanır."
görüsünü ortaya atmıştır.
Kullanılan vücut bölümlerinin
geliştiğini, kullanılmayanların
ise köreldiğini savunmuştu.
Eğer canlılar Lamarck'in
görüşlerinde belirtildiği gibi bir
evrim geçiriyor olsaydı,
kaslarını geliştiren sporcuların
çocuklarının da kaslarının
gelişmiş olması gerekmez
miydi?
Lamarek'in düşünceleri, türlerin
evrimleşmesi konusunda başka
araştırmalara da yol açmıştır
DARWİN
• Darwin, temel olarak iki fikir ileri sürmüştür.
• Birincisi, türler içerisinde sayısız varyasyon (tür içindeki
çeşitlilikler) bulunmaktadır. Bu varyasyonların büyük bir
çoğunluğu genetiktir.
• ikincisi ise doğal seçilimdir. Yaşamsal faaliyetler için
gerekli besin, su, barınak, ışık gibi faktörler canlılar
arasında yasam mücadelesine neden olur. Bu savaşta
basarili olanlar yaşamını sürdürürken, ortam koşullarına
uyum sağlayamayanlar ise yok olur.
• Varyasyon, genetik biliminde kullanılan bir
terimdir ve "çeşitlenme" demektir. Bu
genetik olay, bir canlı türünün içindeki
bireylerin ya da grupların, birbirlerinden
farklı özelliklere sahip olmasına neden olur.
• Köpeklerdeki Varyasyon
• Örneğin yeryüzündeki
insanların hepsi temelde
aynı genetik bilgiye
sahiptirler, ama bu genetik
bilginin izin verdiği
varyasyon potansiyeli
sayesinde kimisi çekik
gözlüdür, kimisi kızıl
saçlıdır, kimisinin burnu
uzun, kimisinin boyu
kısadır.
DOĞAL SEÇİLİM(SELEKSİYON)
• Darwin doğal seçilim sonucu yeni
türlerin ortaya çıkabileceğini ifade
etmiştir. 1800'lü yılların ortasına kadar
İngiltere'de yasayan güve kelebekleri
açık renkliydi.Ağaç gövdeleri de açık
renkliydi ve likenlerle kaplıydı. Böyle
bir ortamda güve kelebeklerinin kuşlar
tarafından fark edilip avlanması zordu.
Sanayi devrimiyle birlikte likenler
ortadan kalkmış, ağaç gövdeleri ise
kurumla kaplanmıştı. 1890'1i yıllara
gelindiğinde bu yörede güve
kelebeklerinin %98'i siyah renkliydi. Bu
çevre şartlarına uyum sağlayan güve
kelebeklerinin yasama şansı artarken
diğerlerininki azalmıştır. Güve
kelebeklerinde görülen bu durum doğal
seçilime örnektir.
YAPAY SELEKSİYON
• Yapay Seleksiyon :
İnsanlar tarafından canlılar arasındaki üstün
ırkların seçilerek üretilmesi ve güçsüzlerin
yok edilmesine yapay seleksiyon denir.
Yapay Seleksiyona Örnekler :
• 1- Süt verimi yüksek ineklerin üretilmesi.
2- Yumurta ve et verimi yüksek tavukların
üretilmesi.
3- Hormonlu bitkilerin yetiştirilmesi.
4- Mısır bitkisi 7 bin yıl önce New Mexico’da
yerliler tarafından bulunmuştur. Boyu 10–15 cm
uzunluğundadır. Yerliler ürettikleri mısırların
içinden uzun boylularının tohumlarını alarak
ekmişler ve daha uzun mısır elde etmişlerdir.
Download