Metninizi Yazın

advertisement
 Adaptasyon, bir organizmanın, belirli bir çevrede yaşama ve
üreme şansını artıran kalıtsal özellikler ya da özellikler
topluluğudur. Adaptasyonlar, canlıların hayatlarını
sürdürebilmeleri ve nesillerini koruyabilmeleri için, genetik
yapılarında, tür sınırları içinde esnek olarak çevre şartlarına
uyum göstermeleridir. Çevre şartları değiştikçe, canlının
genetik potansiyelinin esnekliği oranında ve tür bazında bazı
değişiklikler görülür. Buna örnek olarak rengin koyulaşması,
kılların sıklaşması, kulakların küçülmesi verilebilir. Bu tür
değişiklikler, türün korunmasına yönelik değişimlerdir.
Yeterli adaptasyonu göstermeyen canlılar uzun süre hayatta
kalamaz ve nesillerini devam ettirmezler. Dinozorların
günümüzde neslinin bulunmaması buna örnektir.Bir evrim
çeşididir.
KUTUP AYISI
KUTUP TİLKİSİ
 Evrim teorisine göre, ilkel tek hücreli canlılar çok hücrelilere
dönüşmüştür. Bu canlılar milyonlarca yıllık bir süreçte balıksırtı
kemiği bulunan hayvanları oluşturmuşlardır. Bazı türler milyonlarca
yıl boyunca çok büyük değişmelere uğrarken, kimileri çok az
değişmiştir. Balıklar gelişerek hem kara, hem de suda yaşayabilen
canlıları oluşturmuştur.
 Lamarck’a Göre Evrim: Lamarck a göre bir organ çok kullanılırsa
gelişir. Bu özellikte kalıtsaldır demiştir. Ancak haltercinin kaslarının
genişliği bebeğine aktarılamaz. Burada doğru olan sadece
KULLANIM sonucu organın gelişmesidir. Ayrıca kör bağırsağımızı
hiç kullanmadığımız halde kaybolmamıştır.
Ayrıca AUGUST WEİSMAN (OGUST VAYSMAN) yirmi döl
boyunca farelerinin kuyruklarını kesmiş ama yinede fareler
kuyruklu doğmuştur.
Çinliler yüzyıllardır çocuklarına. dar demir ayakkabı
giydirmelerine rağmen ayak boyları küçülmemiştir
Lamarck'a göre;
Türler gereksinmelerine göre biçim değiştirir.
Çevreye uygun olan nitelikler türlere kalıtım yoluyla geçer.
Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayanlar körelir.
Lamarck vücut hücrelerinde meydana gelen değişimlerin kalıtsal
olduğunu söyler. Darwin ise modifikasyonların (sonradan
kazanılan, kalıtsal olmayan değişiklikler) gelecek nesillere
aktarılamayacağını, sadece mutasyonların aktarılabileceğini
savunmuştur. Darwin de Lamarck gibi evrimin doğal
seleksiyon(ayıklama) yoluyla gerçekleşir. Ortam güçsüzleri yok
etme yoluyla ayıklar Örneğin: Darwin'e göre soğuk ülkelerdeki
kürksüz türler elenmeye, yok olmaya mahkûmdur.
Lamarck'a göre ise bu hayvanlar elenmez, kendilerine kürk
edinirler.
Darwin iki fikir ileri sürmüştür. Birincisi türler
içersinde sayısız varyasyon(tür içindeki çeşitlilikler)
bulunmaktadır. Bu varyasyonların büyük bir
çoğunluğu genetiktir. İkincisi ise doğal
seçimdir.Yaşamsal faaliyetler için gerekli besin ,
su,barınak,ışık gibi faktörler canlılar arasında yaşam
mücadelesine neden olur. Bu savaşta başarılı olanlar
yaşamını sürdürürken , ortam koşullarına uyum
sağlayamayanlar ise yok olur. Darwin doğal seçim
sonucu yeni türlerin otaya çıkabileceğini ifade
etmiştir.
Download