Yazılı1

advertisement
ADI SOYADI:
1,2,3 ve 4. Sorularda ifadeleri inceleyip doğru
olanları D, yanlış olanları Y sembolü ile belirtiniz.
1.) (
) Çember bir çokgendir.
10.) Bir dış açısının ölçüsü 60° olan düzgün
çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç
derecedir?
A) 360
C) 720
B) 540
D) 900
2.) (
) Çemberi iki noktada kesen doğruya
teğet denir.
3.) (
) Çemberde çevre açının ölçüsü gördüğü
yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
11.) Bir dış açısı 300 olan düzgün çokgenin kaç
kenarlıdır ?
A) 8
4.) (
180 0
B) 15
C) 9
D)12
) Çemberdeki iki merkez açıdan ölçüsü
büyük olan açıya majör açı denir.
5.) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin
simetri ekseni en çoktur?
A) Eşkenar üçgen
C) Düzgün altıgen
B) Çember
D) Kare
6.) Kare, Eşkenar üçgen, Dikdörtgen, Eşkenar
dörtgen, Yamuk çokgenlerinden kaç tanesi
düzgün çokgendir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7.) Bir sınıfın mevcudu 42 dir. Kız öğrencilerin
sayısı 28 ise, erkek öğrencilerin sayısının kız
öğrencilerin sayısına oranı nedir?
42
28
1
14
A)
B)
C)
D)
14
42
3
28
8.) Bir demir çubuğu 6 parçaya 30 dakikada
ayırabilen bir işçi, aynı çubuğu 9 parçaya kaç
dakikada ayırabilir?
A) 48
B) 45
C) 40
D) 25
9.) Fiyatı 12000 TL olan bir malın % 20 zararla
satış fiyatı kaç TL dir?
A) 9600
C) 12000
B) 10500
D) 14400
12.) Yandaki süslemenin kodu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.) (8;8;4) B.) (4;8;6)
C.) (4;4;8) D.) (8;8;6)
13.) ABCD dörtgeninde verilenlere göre D açısı
kaç derecedir?
A) 146
B) 176
C) 164
D) 155
14.) Verilen ‘‘K’’ harfini O noktası etrafında ok
yönünde 270° döndürülmesi oluşacak yeni şekli
çiziniz.
15.) Aşağıda verilen şekillerin altlarına içbükey
ya da dışbükey olduklarını belirtiniz.
20.) Aşağıda verilen birbirine paralel k ve l
doğrularını kesen m doğrusuyla aralarında bazı
açılar oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki boşluklara
ters açı, iç ters açı, dış ters açı, yöndeş açı ve
bütünler açı kelimelerinden uygun olanları
yazınız.
16.) Şekilde d//k ise x’in kaç derece olduğunu
bulunuz.
17.) 120 TL’ yi 3 , 7 ve 14 yaşlarındaki üç
kardeşe yaşları ile doğru orantılı olarak
paylaştırılıyor.Buna göre; 7 yaşındaki kardeş kaç
TL alır?
18.) Yıllık %40 faiz ile bir bankaya yatırılan 50
000 lira 3 ay sonunda faizi ile birilikte kaç lira
olur?
19.) Aşağıda istenilenleri yapınız.
a) Birbirlerine dik olan iki doğru çiziniz.
b) Birbirlerine paralel olan iki doğru çiziniz.
a ile c açıları………….....…açılardır.
b ile h açıları………………açılardır.
a ile e açıları………………açılardır.
d ile c açıları………………açılardır.
c ile e açıları………………açılardır.
NOT: Her soru 5 puandır.Başarılar.
www.tufanegitim.com
ADI SOYADI:
CEVAPLAR
1,2,3 ve 4. Sorularda ifadeleri inceleyip doğru
olanları D, yanlış olanları Y sembolü ile belirtiniz.
1.) ( Y ) Çember bir çokgendir.
10.) Bir dış açısının ölçüsü 60° olan düzgün
çokgenin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç
derecedir?
A) 360
C) 720
B) 540
D) 900
2.) ( Y ) Çemberi iki noktada kesen doğruya
teğet denir.
3.) ( D ) Çemberde çevre açının ölçüsü gördüğü
yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
11.) Bir dış açısı 300 olan düzgün çokgenin kaç
kenarlıdır ?
A) 8
B) 15
C) 9
D)12
4.) ( D ) Çemberdeki iki merkez açıdan ölçüsü
180 0 büyük olan açıya majör açı denir.
5.) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin
simetri ekseni en çoktur?
A) Eşkenar üçgen
C) Düzgün altıgen
B) Çember
D) Kare
6.) Kare, Eşkenar üçgen, Dikdörtgen, Eşkenar
dörtgen, Yamuk çokgenlerinden kaç tanesi
düzgün çokgendir?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
7.) Bir sınıfın mevcudu 42 dir. Kız öğrencilerin
sayısı 28 ise, erkek öğrencilerin sayısının kız
öğrencilerin sayısına oranı nedir?
42
28
1
14
A)
B)
C)
D)
14
42
3
28
8.) Bir demir çubuğu 6 parçaya 30 dakikada
ayırabilen bir işçi, aynı çubuğu 9 parçaya kaç
dakikada ayırabilir?
A) 48
B) 45
C) 40
D) 25
9.) Fiyatı 12000 TL olan bir malın % 20 zararla
satış fiyatı kaç TL dir?
A) 9600
C) 12000
B) 10500
D) 14400
12.) Yandaki süslemenin kodu aşağıdakilerden
hangisidir?
A.) (8;8;4) B.) (4;8;6)
C.) (4;4;8) D.) (8;8;6)
13.) ABCD dörtgeninde verilenlere göre D açısı
kaç derecedir?
A) 146
B) 176
C) 164
D) 155
14.) Verilen ‘‘K’’ harfini O noktası etrafında ok
yönünde 270° döndürülmesi oluşacak yeni şekli
çiziniz.
15.) Aşağıda verilen şekillerin altlarına içbükey
ya da dışbükey olduklarını belirtiniz.
DIŞ
İÇ
20.) Aşağıda verilen birbirine paralel k ve l
doğrularını kesen m doğrusuyla aralarında bazı
açılar oluşmuştur. Buna göre aşağıdaki boşluklara
ters açı, iç ters açı, dış ters açı, yöndeş açı ve
bütünler açı kelimelerinden uygun olanları
yazınız.
İÇ
16.) Şekilde d//k ise x’in kaç derece olduğunu
bulunuz.
25
17.) 120 TL’ yi 3 , 7 ve 14 yaşlarındaki üç
kardeşe yaşları ile doğru orantılı olarak
paylaştırılıyor.Buna göre; 7 yaşındaki kardeş kaç
TL alır?
a ile c açıları……TERS…….....…açılardır.
b ile h açıları……DIŞ TERS…açılardır.
a ile e açıları…YÖNDEŞ………açılardır.
d ile c açıları…KOMŞU………açılardır.
c ile e açıları…İÇ TERS……açılardır.
35
18.) Yıllık %40 faiz ile bir bankaya yatırılan
50 000 lira 3 ay sonunda faizi ile birilikte kaç lira
olur?
55 000
19.) Aşağıda istenilenleri yapınız.
a) Birbirlerine dik olan iki doğru çiziniz.
b) Birbirlerine paralel olan iki doğru çiziniz.
NOT: Her soru 5 puandır.Başarılar.
www.tufanegitim.com
Download