Slayt 1 - files.eba.gov.tr

advertisement
AÇI ÇEŞİTLERİ
Açı: Başlangıç noktaları aynı olan
iki ışının birleşim kümesine denir.
Dar Açı: Ölçüsü 90° den küçük
olan açılra denir.
Dik Açı: Ölçüsü 90° ye eşit olan açılara
denir.
Geniş Açı: Ölçüsü 90° den büyük 180° den küçük
olan açılara denir.
Doğru Açı: Ölçüsü 360° ye eşit olan
açılara denir.
Tam Açı: Ölçüsü 360° ye eşit olan
açılara denir.
Komşu Açı: Birer ışını ortak olan açılara
denir.
Komşu Tümler Açı: Ölçüleri toplamı 90°ye
eşit olan açılardır.
Komşu Bütünler Açı: Ölçüleri toplamı 180°ye
eşit olan açılardır.
Bir Düzlemdeki İki Doğrunun Birbirine Göre
Durumları
1. Çakışık Doğrular: Çakışık iki doğrunun
birden fazla ortak noktası vardır.
2. Kesişen Doğrular: kesişen iki doğrunun tek
ortak noktası vardır.
3. Paralel Doğrular: Paralel iki doğrunun ortak
noktası yoktur.
Bir Düzlemde Farklı Üç Doğrunun Birbirine Göre Durumları
1. Çakışık üç doğru birden çok ortak noktaya sahiptir.
2. Üç farklı doğru ikişerli olarak birbirini keserse üç farklı
kesişim noktası olur.
3. Paralel iki doğruyu başka bir doğru keserse iki farklı kesişim
noktası olur.
4. Üç farklı doğru tek bir noktada kesişirse doğrular bir doğru
demeti oluşturur.
5. Üç farklı doğru birbirine paralel çizilirse ortak noktaları olmaz.
.
Paralel İki Doğrunun Bir Kesenle
Yaptığı Açılar
Yöndeş Açılar:Yöndeş açıların
ölçüleri birbirlerine eşittir
y=b x=a
z=c t=d
Ters Açılar:Ters açıların ölçüleri birbirine
eşittir.
x=z y=t
a=c b=d
İç Ters Açılar:İç ters açıların ölçüleri
birbirlerine eşittir.
z=a
t=b
Dış Ters Açılar:Dış ters açılarının ölçüleri
birbirlerine eşittir.
x=c
y=d
Dikme: Bir doğru parçasının dışındaki bir
noktadan indirilen dikme,bir noktanın doğru
parçasına uzaklığıdır.Bir doğru parçasının orta
noktasına inilen dikme üzerindeki noktaların her
birinin, doğru parçasının uç noktalarına olan
uzaklıkları eşittir.
1. Aşağıdaki şekilde d1̸/d2 ’dir . Buna göre
iç tersaçıları bulunuz.
A)z=a ve t=b
B)a=t ve b=c
C)y=b ve d=x
D)z=t ve x=a
2.Aşağıdaki şekle göre hangisi
doğrudur ?
A) P  E = { m , t }
C) P  E = 
B) m  k = t
D) P  E = t
3.Aşağıdaki şekilde d1//d2’ dir.Buna göre iç ters
açıları bulunuz.
A)t=a ve x=y
B)c=y ve b=a
C)z=a ve t=b
D)d=x ve d=z
Download