Slayt 1 - Plant Media

advertisement
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
FAMİLYASI:
PİNACEAE
BOTANİK ADI: ABİES CEPHALONİCA
TÜRKÇE ADI:
YUNANİSTAN GÖKNARI
ANAVATANI:
YUNANİSTAN
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Habitusu: 20-30m boy, sıkı bir dallanma ve
pramit bir tepe yapar.
Kök: Kazık köklüdür.
Gövde: Gövdesi nadiren çatallıdır.
Sürgün: Genellikle iğne yapraklar
sürgünlere tek tek ve iki taraflı (tarağımsı)
biçimde dizilirler, kısa yassı ve alt yüzleri
iki beyaz (stoma) çizgilidir.
Koparıldığında sürgün üzerinde (çukur iç
içe iki daire) bir iz bırakırlar.
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
Kabuk: Gövde kabuğu genç ağaçlarda ince
genellikle pürüzsüz yaşlı ağaçlarda ise kalın çatlaklı
ve gövdenin dip kısmı ekseriye olukludur.
Yaprak: Yaprak uçları sivri ve batıcı, yassı üst yüzü
parlak koyu yeşil ,alt yüzü iki beyaz stoma
çizgilidir.
Tomurcuk: Tomurcukları reçineli iğne yaprakları 23cm uzun, sürgün üzerinde fırça gibi dizilidir.
Çiçek: Sarı veya kırmızı renkteki erkek çiçekler
oval bir kozalakçık şeklindedirler.
Kozalak: Kozalakları 15-20cm uzun 5cm çapta ve
silindiriktir.
Meyve: Tohum Oldukça büyük olan tohum kanadı
tohumu bir manto gibi sarar, ancak sarma tam
olmaz, tohumun bir kısmı açık kalır. tohumun ucu
küttür.
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
EKOLOJİK İSTEKLERİ
Sıcaklık: Isı istekleri orta derecelidir.
Nem: Yüksek hava nemini sever.
Işık: Yarı gölge ağacı ve rüzgara duyarlıdır.
Toprak: Deniz ikliminden derin balçık
topraklarından hoşlanır.
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
Yunanistan' ın kuzeyindeki Pindos Dağları' nda. Rakım aşağı yukarı 1000 metre
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
ÜRETİM TEKNİĞİ
Üretimi tohum ve aşıyla yapılır.
PEYZAJ
DÜZENLEMELERİNDE
KULLANIMLARI
Park bahçelerde çoğunlukla soliter
kullanılır.
ABİES CEPHALONİCA
YUNANİSTAN GÖKNARI
Download