Kedi kalp hastalıklarında nokta atışı değerlendirme

advertisement
Kedi kalp
hastalıklarında
nokta atışı
değerlendirme
SNAP® Feline proBNP Test (NT-proBNP) – kalpteki gerilim ve stresi ölçen tek
küçük hayvan kardiyak testidir.
Kedide toraks oskültasyonu oldukça güçtür. Şimdi ise:
 Kalp hastalıkları yönünden risk taşıyan kedileri belirleyebilirsiniz.
 Teşhis için gerekli adımları güvenle önerebilirsiniz.
 Hastanın ziyareti esnasında sonuçları alıp, kısa sürede
hasta sahibiyle paylaşabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
Tel: 0216 540 86 86
www.mvm.com.tr
© 2014 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 140816-0816-EU
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at idexx.com.
Artık anında güvenilir
tavsiyelerde bulunabilirsiniz
SNAP® Feline proBNP Algoritması
Murmur
saptandı
Kedilerde
murmurun genel
sebepleri
Testler
Anemi
Tam kan sayımı
Hipertiroidizm
T4
Kalp hastalığı
SNAP® Feline proBNP
Hipertansiyon
Arteriyel kan basıncı
Zararsız
Önemli bulgu yok
Kardiyak murmuru olan
bütün kediler kapsamlı
kalp tetkiklerinden
faydalanabilecekler.
Daha fazla bilgi için:
Tel: 0216 540 86 86
www.mvm.com.tr
© 2014 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved. • 140816-0816-EU
All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries. The IDEXX Privacy Policy is available at idexx.com.
Normal seviyedeki
SNAP® Feline proBNP
Bu durumda ciddi bir
kalp hastalığı olası
değildir.
Anormal seviyedeki
SNAP® Feline proBNP
Miyokardiyal stres ve
gerginlik artışını işaret
eder. Renal bir hastalık
mevcut değilse kalp
hastalığı muhtemeldir.
Kalp hastalığının
teşhisinde
ekokardiyografi önerilir.
Download