OSMANLI DEVLETİNİN SON DÖNEM ASKERİ OLAYLARI

advertisement
Atatürk İlkeleri
ve
İnkılap Tarihi
AİT 101
5.Ders
Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi’ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır.
İlgili kuruluştan izin almadan ders çeriğinin tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz,
basılamaz ve dağıtılamaz.
Her hakkı saklıdır © 2013 Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi uzem.neu.edu.tr
OSMANLI DEVLETİNİN SON
DÖNEM ASKERİ OLAYLARI
TRABLUSGARB SAVAŞI
NEDENLERİ
• 1870’lerde siyasi birliğini tamamlayan İtalya’nın ham madde
arayışına girmesi
• Trablusgarb’ın coğrafi olarak İtalya’ya yakın bir bölgede olması
• Bölgenin Osmanlı tarafından savunulması zor bir noktada olması
• Not; İngiltere ve Fransa kendi sömürge alanlarını güvende tutmak
ve Alman İtalyan dostluğunun bozulması için, Almanya’da Kuzey
afrikada Fransa’ya rakip olması için İtalya’nın Trablusgarb’ı işgaline
ses çıkarmamışlardır.
Ouchy(Uşi) Anlaşması
• Osmanlı Devleti Kuzey Afrikadaki son toprak parçası olan
Trablusgarb ve bingaziyi İtalya ya vermiştir.
• Onikiada geçici olarak (Balkan Savaşları bitene kadar) İtalya’ya
bırakılmıştır.
Balkan Savaşları
• I.BALKAN SAVAŞI
Bulgaristan
Sırbistan
Osmanlı
Devleti
Karadağ
Yunanistan
Balkan Savaşları
Nedenleri:
• Balkan Devletlerinin Osmanlı Devletini bölgeden atmak istemesi
• Rusya’nın Panslavizm politikası ile Balkan devletlerini kışkırtması
• Milliyetçilik akımının etkisi
Londra Antlaşması
• Osmanlı Devletinin batı sınırı Midye- Enez hattına çekilmiştir.
• Ege adalarının durumu avrupalı devletlerin alacağı karara
bırakılmıştır.
• Gelibolu yarımadası dışındaki tüm Trakya edirne de dahil
Bulgaristana bırakılmıştır.
• Kuzey ve Orta Makedonya Sırbistana
• Güney Makedonya ve Girit Yunanistana bırakılmıştır.
I. Balkan Savaşının Sonuçları
• Osmanlı devleti Balkanlardaki topraklarını kaybetmiş ve Midye-Enez
hattının doğusuna çekilmiştir.
• Ege Denizi’ne açılan Bulgaristan büyük bir devlet haline gelmişitir.
• Osmanlıcılık fikir akımı yerini Milliyetçilik fikir akımına bırakmıştır.
• Not: I. Balkan savaşı sırasında Osmanlı’nın durumundan yararlanan
Arnavutluk bağımsızlığını ilan etmiştir. Balkanlarda bağımsızlığını
kazanan son devlet Arnavutluktur.
BAB-I Ali BASKINI
• I. Balkan savaşında alınan yenilginin sorumlusu görünen hükümete
karşı, İttihat ve Terakkicilerin düzenlediği darbedir.
• Yaşanan bu hükümet darbesinin ardından İttihat ve Terakkinin
yönetimdeki etkiliği giderek artmıştır.
• Babıali baskını bir hükümet darbesidir. Rejimi değişrtirmek için
yapılmamıştır. Babıali baskını ile gücünü artıran İttihat ve Terakki I.
Dünya savaşı sonuna kadar yönetimde söz sahibi olmuştur.
II.Balkan Savaşı
Romanya
Sırbistan
Bulgaristan
Karadağ
Yunanistan
II.Balkan Savaşı
Nedenleri:
• Bulgaristan’ın I. Balkan Savaşı sonrası çok toprak elde etmesi
• Balkan Devletlerinin Bulgaristan’ın güçlenmesinden rahatsız olması
Balkan Savaşlarını Bitiren Antlaşmalar
Bükreş Antlaşması
• Bulgaristan ve diğer balkan devletleri arasında yapılmıştır.
• Dobruca’nın bir kısmı Romanyaya
• Manastır, Üsküp ve Piriştine Sırbistana
• Girit, Makedonya ve Selanik Yunanistana
• Bırakılmıştır.
Balkan Savaşlarını Bitiren Antlaşmalar
İstanbul Antlaşması;
• Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında imzalandı
• Edirne, Kırklareli ve Dimetoka Osmanlı devletine
• Dedeağaç ve Kavala Bulgaristana
• Meriç ırmağı iki devlet arasında sınır kabul edildi.
• Türkler Bulgaristanda azınlık statüsüne düşmüştür.
Balkan Savaşlarını Bitiren Antlaşmalar
Atina Antlaşması:
• Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasındaimzalanmıştır.
• Yanya, Selanik ve Girit Yunanistan’a bırakılmıştır.
• Yunanistanda Türklerin haklarının güvence altına alınması
kararlaştırılmıştır.
NOT: Bu antlaşmalara göre Yunanistanda ve Bulgaristanda Türkler
azınlık statüsüne düşürülmüşlerdir.
Download