Tiyatro / Antiloplar

advertisement
Kültür ve Sanat
ANTİLOPLAR
İnançla çıkılan bir yolculuk!
Kasım
ayında
Tiyatroları
Tiyatrosu
Akbank
yeni
Sanat
oyunlarıyla
perdelerini açıyor. Akbank Sanat
Prodüksiyon Tiyatrosu yönetmen­
liğini Işıl Kasapoğlu'nun yaptığı
Cüneyt Türel, Lale Mansur ve Bekir
Aksoy'un usta oyunculukları ile sah­
nelenecek "Antiloplar" adlı oyunu
ile Akbank Sanatta olacak.
ıntilcfolar
Yazar: Henning Mankell
Çeviri: Zeynep Avcı
Yönetmen: Işıl Kasapoğlu
AKBANK
SANAT
SUNAR
AKI
SAP
Sahne Tasarımı: Duygu Sağıroğlu
Kostüm Tasarımı: Canan Göknil
Müzik: Joel Simon
Amaç; üçyüz kuyu açıp. Afrika köylerindeki insan­
Oyuncular: Cüneyt Türel, Lale Mansur, Bekir Aksoy
lara su ulaştırmak! Ondört yılın sonunda sadece
üç kuyu çalışıyor. Afrika daki son gecelerinde yer­ Henning Mankell
lerine gelecek kişiyi beklerken yaşanan son gün
hesaplaşması. Bir yandan topıtğundaki solucan
yunasını yok etmeye çalışırken, bir
yandan
"onların yaşamalarına mı. yoksa ölmelerine mi
yardım edeceğiz?"sorusu...
VI
isveç'te yaşayan en ünlü yazarların başında
Henning Menkell gelir. Özellikle Kurt Wallender
adlı dedektifin
kahramanı olduğu romanları
Mankell'e uluslararası bir ün kazandırdı; roman­
ları Türkiye dahil. 33 ülkede yayımlanarak çok
TİYATRO - Antiloplar
satan listelerine girdi,
Mankell 1948'de kuzey İsveç'te doğdu. 1968'den
itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başladı. İlk romanı
ise 1973'te yayımlandı. 1980'lerde birbiri ardına
romanları yayımlanırken, bir yandan da tiyatroya
yoğunlaşarak Vaxjo'deki Kronobergsteatern tiyat­
rosunda yazar yönetmen ve tiyatro müdürü olarak
çalışmaya başladı. Yalnızca İsveç oyunlarının sah­
nelendiği bu tiyatro önemli bir başarı kazandı.
1990'ların başında yazar olarak ona büyük
ün getiren Kurt Wallender romanlannın ilki
yayımlandı.
Mankell yirmi yıldan fazla süredir yılın
yarısını Afrika'da, Mozambik'te geçiriyor.
Afrika'da yaşamasını. Avrupa'nın dışında
bakarak dünyayı iki ayrı görüş açısından
görmek isteği olarak açıklıyor. Oyunları
İsveç'te en çok sahnelenen yazarlardan biri
olan
Mankell,
Mozambik'in
Maputo
kentinde Avenida Tiyatrosu'nu yönetiyor.
Mankell'in yazdığı "Antiloperna" (Antilop­
lar) adlı oyun İsveç dışında ilk kez 2006'nın
Ocak ayında Paris'te Teatre du RondPoint'da sahnelendi.
DİRİM/Ekim-Kasım-Aralık 2005
VII
Download