Akbank Kısa Film Festivali bu yıl 3

advertisement
BASIN BÜLTENİ
AKBANK GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ SERGİSİ
Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla
Akbank Sanat ve Resim ve Heykel Müzeleri Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Akbank Günümüz
Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması” sonuçlandı.
Bu yıl 34. kez düzenlenen yarışmada, jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ayşenur
Ceren Asmaz, Burak Eren Güler, Derya Kazan, Doruk Kumkumoğlu, Gül Akpınar, Hakan
Dağdelen, Kıvanç Martaloz, Nurtaç Ulutürk, Osman Demir ve Özge Parlak’ın eserleri, 17 Mayıs
- 30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Akbank Sanat’ta sergilenmeye hak kazandı. “Geçmiş
Gelecek” temasını taşıyan Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi’nde yer alan 10
sanatçının eserleri fotoğraf, video ve enstalasyon gibi farklı alanlardan oluşuyor.
Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Sanat ve
Tasarım Fakültesi 3. ve 4. Sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı yarışmaya bu yıl
360 öğrenci katıldı. Bağımsız küratör Irina Batkova, Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Resim
ve Heykel Müzeleri Derneği yönetim kurulu üyesi Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya
Bigalı’dan oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Burak Eren Güler,
Kıvanç Martaloz, Doruk Kumkumoğlu ve Nurtaç Ulutürk ödül kazandılar. Ödül kazanan
sanatçılar, sergi açılışında düzenlenen törenle kamuoyuna açıklanarak, yarışmanın ödülü olan 30
bin TL’yi paylaştılar.
Akbank Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi’nin bir parçası olmaktar büyük gurur duyduğunu
belirten küratör Irina Batkova sergi ile ilgili değerlendirmesinde, “Günümüzde alıştığımız ve
sorgulamadığımız kavramları sürekli yeniden tanımlama zorunluluğu ile karşı karşıyayız. Zaman da
bu kavramlardan biri. Son 30 yılda, içinde yaşadığımız dünyayı kavrayabilmek, siyaset ve ekonomi
gibi alanlarda stratejiler oluşturabilmek açısından, kaos teorisi ve doğrusal olmayan sistemler gibi
teoriler, süreçleri neden ve sonuç arasında bir bağlantı olarak tasavvur eden ve ancak öngörülebilir
bir geleceğin parametrelerini belirleyen deterministik doğrusal anlayıştan çok daha kökten bir
kavrayış ortaya koymaktadır. Sanatçıların bu sergideki eserleri, bariz bir görsel belirsizlik ortamı
meydana getirerek bizlere içinde yaşadığımız bu zamanlardaki değişimin dinamiklerini göstermekle
kalmayıp, kendi algılarımızın güvenilirlik konusundaki yetersizliğini de gözler önüne sermektedir.
Bu belirsizlik, biz şimdiki zamanın nasıl işlediğini kavramaya yönelik yeni teoriler bulmaya
çalışırken, geleceğin çoktan gerçekleşmiş bir gerçeklik olduğu fikrini öne sürmektedir” dedi.
Serginin Adı:
Küratör:
Sanatçılar:
Sergi Tarihi:
Yer:
AKBANK GÜNÜMÜZ SANATÇILARI ÖDÜLÜ SERGİSİ
Irina Batkova
Ayşenur Ceren Asmaz, Burak Eren Güler, Derya Kazan, Doruk Kumkumoğlu,
Gül Akpınar, Hakan Dağdelen, Kıvanç Martaloz, Nurtaç Ulutürk, Osman Demir,
Özge Parlak
17 Mayıs – 30 Temmuz 2016
Akbank Sanat
www.akbanksanat.com
Ayrıntılı bilgi ve daha fazla görsel için: Strateji Tanıtım Hacer Kalay [email protected] 0212 275 01 45 Dahili:18
Download