Hastalıklar

advertisement
Hastalıklar ve Hastaneler
Hastalıkların Sınıflaması
Hastaneler
• Ne zamandan beri hastaneler var ?
Hastaneler oldukça yeni kurumlar !
•
•
•
•
•
•
•
•
Asklepion (eski Grek)
Valetudinarian
Xenon (Bizans, Xenodocheion)
Nozokomeion (Bizans)
Bimaristan-Bimarhane (İslam)
Manastırlar & Tekke ve Zaviyeler
Darüşşifa
Hastahane (19. yüzyılın ikinci yarısı)
Neden hastanelere gereksinim var ?
Neden hastanelere gereksinim var ?
• Sıvı tedavisi ve tedavinin yakın takibi
• Laboratuar incelemeleri ve diğer ileri incelemeler
(MR, BT, PET Sintigrafi, Eko)
• Durumu her an kötüleşebilecek ve acil tıbbi
müdahale gerekecek hastalar
• Tanı için yakın gözlemin gerekli olduğu durumlar
Geçmişte neden hastanelere gerek duyuldu ?
Geçmişte neden hastanelere gerek duyuldu
• Tecrit (akıl hastalıkları, cüzzam)
• Savaş halleri
• İzolasyon (Veba)
Sağlık kurumlarında yöneticilik yapacak
personelin yöneticilik ve işletmecilik gibi
konuların yanında belli bir miktarda tıp
bilgisinin olması gereklidir !
Ama nasıl ve ne kadar ?
Tıp eğitimi nasıl yapılıyor ?
• Birinci Sınıf:
Biyokimya, İstatistik, Tıbbi biyoloji,
Davranış bilimleri, Biyofizik
• İkinci Sınıf:
Anatomi, Histoloji-Embriyoloji,
Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji
• Üçüncü Sınıf:
Klinik Bilimlere Giriş (İç
Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve
Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
• Dördüncü Sınıf:
Hastalıklar ve tedavileri
(Genellikle ana branşlar)
• Beşinci Sınıf: Diğer branşlar
• Altıncı Sınıf: stajyer doktorluk
Hastalıkları öne çıkaran bir program !
ICD-10 Sınıflaması
WHO
(World Health Organization)
(International Classification of Diseases)
• WHO Dünya Sağlık Örgütü
• Uluslararası Hastalık Sınıflaması
Anabilim Dalları ve Bilim Dalları
•
•
•
•
İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Dahiliye)
Genel Cerrahi Anabilim Dalı (Hariciye)
Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı (Pediatri)
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı (Jinekoloji)
Anabilim Dalları ve Bilim Dalları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı (Nöroşirürji)
Nöroloji Anabilim Dalı (Beyin ve Sinir Hastalıkları)
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Dermatoloji Anabilim Dalı (Cildiye)
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Psikiyatri Anabilim Dalı (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Üroloji Anabilim Dalı (Bevliye ve Tenasül Organları)
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Kardiyoloji Anabilim Dalı
Anabilim Dalları ve Bilim Dalları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı (İntaniye)
Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı (Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)
Acil Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Radyodiagnostik Anabilim Dalı (Radyoloji)
Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Aile Hekimliği Anabilim Dalı
Adli Tıp Anabilim Dalı
Anabilim Dalları ve Bilim Dalları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hematoloji Bilim Dalı
Romatoloji Bilim Dalı
Nefroloji Bilim Dalı (Böbrek hastalıkları)
Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı
El Cerrahisi Bilim Dalı
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Anatomi Anabilim Dalı
Fizyoloji Anabilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Farmakoloji Anabilim Dalı
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Nereden Başlayalım Yolculuğumuza ?
En sık ölüme yol açanlar ?
•
•
•
•
•
En sık ölüme yol açan hastalıklar ?
En sık görülen hastalıklar ?
Diyabet (Şeker hastalığı)
Koroner hastalıklar ?
Kanser ?
WHO verileri
Düşük Gelirli Ülkeler
Alt Orta Gelirli Ülkeler
Üst Orta Gelirli Ülkeler
Yüksek Gelirli Ülkeler
• İskemik kalp hastalıkları (koroner kalp
hastalıkları)
• İnmeler (Beyin felci, Stroke)
• Alt solunum yolu enfeksiyonları
• Diareye (ishal) yol açan hastalıklar
• KOAH (Kronik obstrüktif akciğer hastalığı,
kronik bronşit)
• Alzheimer
Download