ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Fikir Kulüpleri

advertisement
ÖĞRENCİ KULÜPLERİ Kulüp Adı İletişim Faaliyet alanı Fikir Kulüpleri Anadolu Gençlik Kulübü [email protected]
Antikapitalist Öğrenciler Kulübü [email protected] Birey ve toplum meselelerini tanımaya ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalara ışık tutar, manevi değerlere bağlı fertlerin yetişmesine katkıda bulunmaya çalışır. Barıştan, demokrasiden, özgürlükten yana, başka bir dünya mümkün diyen, savaşlara ve işgallere karşı, gezegenin kurtarılması gerekliliğini vurgulayan, yenilenebilir enerjiyi savunan, halkların kardeşliğinden yana olan, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı çıkan ve tüm canlı yaşamının uyumunu savunur. [email protected]
Atatürk devrim ve ilkelerinin toplumsal sorunlarımızın çözümlenmesinde ışık tutan yaratıcı güce sahip olduğunu savunur, bu devrim ve ilkelerin gelecekte de egemen olmasına katkıda bulunur. Atatürkçü Düşünce Kulübü Felsefe ve Toplumsal Düşünce Kulübü [email protected]
Hayat, Hürriyet ve Mülkiyet Kulübü [email protected]
Kuramsal Araştırmalar Kulübü [email protected]
İçinde bulunduğumuz toplumsal formasyondaki mevcut gelişmelerin felsefi bir metotla sorunsallaştırılmasını irdeler, felsefenin diğer disiplinlerle olan ilişkisini toplumsalın bize sunduğu imkânlarla ele alarak, bireyi toplumsal yapıdaki ilişkiler çerçevesinde değerlendirir. Liberal düşünce ve düşünürleri tanıtmaya ve fikirlerini yaymaya çalışır. Toplumları şekillendiren üretim birimleri ve bu birimlerin üzerindeki kurumların etkileşimini irdeler. Kültür ve Düşünce Topluluğu [email protected] Özgür Açılım Platformu [email protected]
Sosyal Bilimler Kulübü [email protected]
Sosyalist Düşünce Kulübü Bilgiye, kültür ve düşüncenin temel bir öğesi olduğu bilinciyle yaklaşan, kültürel farklılıkları, dışlayıcı bir faktör yerine zenginlik olarak gören ve gençliğin, toplumu geliştirerek değiştiren bir rolü olduğuna inanan özgürlükçü bir topluluktur. Kitap tahlilleri yapar, alanında uzmanlaşmış kişileri davet ederek ülke gündemini tartışır, birliği, adaleti ve özgürlüğü ilke edinmiştir. Gelenekleri ve modern yaşamı sentezleyerek, özellikle siyasetçilerin konuk edildiği paneller düzenler. [email protected] Kamuculuk yerine piyasacılığın, kolektif üretim yerine kariyerciliğin dayatıldığı fikrinden hareket ederek, sosyalist bakış açısını öğrenciler arasında yaymayı amaçlar. Akademik İçerikli Kulüpler Üniversitede bilişim teknolojilerinin kullanım verimini artırmayı ve gençleri bu yönde düşünmeye sevk etmeyi hedefler. BİLGİNİSTAN [email protected]
Girişimciler Kulübü [email protected]
Toplumsal yaşam içerisinde her bireyin sorumluluğu olduğunu, gençlerin üretken, katılımcı ve belirleyici olduğunu savunur ve bu doğrultuda etkinlikler üretir. Finans Kulübü [email protected] Yönetim (Management) Kulübü [email protected]
Medya Kulübü [email protected]
Dış Politika Kulübü [email protected]
Çağdaş Hukukçular Kulübü [email protected]
Fikirleri üretime geçirmeyi, sadece finansçı değil başarılı, ilkeli ve ahlaklı finansçılar olmayı, seviyeli ilişkiler kurup sürdürebilmeyi, piyasaların canlılığına ayak uydurabilmeyi ve etkin roller alabilmeyi hedefler. Kaliteli yönetici ihtiyacına dikkat çekmeyi ve yeni yönetim trendleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Medya ile ilgili araştırmalar yapar. Deneyimli politikacıları, üniversite gençliği ile bir araya getirir ve farklı üniversiteler ile ortak etkinlikler düzenler. “Herkes için hukuk” ilkesiyle hukukla ilgilenenleri bir çatı altında toplar ve bilgi paylaşımını sağlar. Politika Kulübü [email protected]
İngilizce Öğretmenliği (ELT) Kulübü basak-­‐[email protected]
Enerji Kulübü [email protected] E-­‐Ticaret Kulübü [email protected]
Görselleştirme Kulübü [email protected]
Halkla İlişkiler Kulübü [email protected]
Dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasi gelişmelere duyarlı olan, çözüm üretecek fikirler arayışında olan, olaylara önyargısız yaklaşarak çözmeyi hedefleyen ve insanları düşünmeye sevk edecek platformlar-­‐etkinlikler yaratmaya çalışır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan öğrencilerin bölüm ile ilgili çalışmalar yaptığı bir kulüptür. Her türlü enerji türevleri ve mühendislik disiplinleri içerisinde yer alan konuları araştırır. Üçüncü dalga ekonomisi ve gelişen akımlar hakkında bilgilendirme yapmak ve gençlere e-­‐
ticaret mantığını kavratmak amacındadır. Farklı amaçlarda ve konularda toplanmış verilerin ve bilgilerin çeşitli ortamlar ve yöntemler kullanılarak aktarılmasına çalışır. Bölüm öğrencilerinin sosyal ilişkilerini kuvvetlendirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacındadır. Bilgiyi paylaşmayı, sürekli öğrenme ve gelişimi, seviyeli ve dürüst iletişimi, sorumluluk sahibi ve takım oyuncusu olmayı ve sonuç odaklı çalışmayı ilke edinmiştir. İşletme-­‐Ekonomi Kulübü [email protected] MUN Kulübü [email protected]
Mühendislik Kulübü gls-­‐[email protected]
Münazara Kulübü derya-­‐[email protected]
Psikoloji Kulübü [email protected] Model United Nations etkinliklerine katılmayı, uluslararası MUN münazaralarında kurumu temsil etmeyi hedefler. Mühendislik öğrencilerini bir çatı altında toplayarak ortak etkinlikler düzenlemeyi amaçlar. Farklı düşünceleri dile getirir, genel kültür, hitabet yeteneği, liderlik, karşılıklı anlayış ve empati kurma konuları üzerinde yoğunlaşmıştır ve üniversitelerarası müsabakalara katılır. Psikoloji bölümü öğrencilerinin serbest çalışmalar yaptığı, projeler ürettiği bir çalışma grubudur. Öğrenciler arasında sosyoloji konulu ortak bir platform oluşturmayı, bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı, ortak projeler üretmeyi ve mevcut kültürel farklılıklarla bir arada yaşama zemini oluşturmayı amaçlar. Sosyoloji Kulubü [email protected]
Tarih Araştırmaları Kulübü [email protected] Tarih konusunda araştırmalar yapan, alanında uzman konuklarla panel ve sempozyumlar düzenleyen ve ülke gündemini takip eden araştırmacı bir gruptur. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü [email protected]
Ticaret ve lojistik alanındaki gereklilikleri saptayarak, öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlar. Sanat İçerikli Kulüpler Kısa film denemeleri çeken, sinemanın evrimini irdeleyen ve festivalleri takip eden, sinemaya gönül vermiş bir topluluktur. Sinema Kulübü [email protected]
Çizgi Roman Kulübü [email protected] Dans Kulübü [email protected] Dergi-­‐BİLGİ [email protected]
Fotoğraf Kulübü [email protected]
Çizgi romanları seven ve bu konuda paylaşacak şeyleri olan gençleri bir araya getirmeyi hedefler. Latin ve Hip Hop dansları konusunda eğitim verir ve yarışmalara katılır. Öğrencilerin sorunlarını, yazılarını ve eserlerini yayımlayabileceği, amatör ruhla ama profesyonel işleyen bir dergi çıkarmayı hedefler. Temel fotoğrafçılık ile başlayarak fotoğrafçılık pratiğini öğretir. Moda Kulübü [email protected]
Kültür-­‐Sanat Kulübü [email protected] Müzik Kulübü radyo-­‐[email protected]
Modayı, herkesin gündemde olan kıyafeti giymesi yerine, kişinin kendi tarzını kendisinin yaratması olarak nitelendirir. Kollektif olarak kültür sanat faaliyetlerinde bulunur. Tiyatro Platformu Müzik konusunda deneyime sahip öğrencilerin, bilgi ve donanımlarını diğer arkadaşlarıyla paylaşan ve sahne alan bir gruptur. Hazırladıkları oyunları ülke çapında sahnelemeyi ve özellikle tiyatroya erişimi olmayan insanlara yönelik organizasyonlarla tiyatroya olan ilgi ve farkındalığı artırmayı amaçlar. Hem geleneğe hem de yeniliğe açık tiyatro üsluplarını tartışıp, kendisine has bir üslup yaratma çabasındadır. Tiyatro sanatını bir amaçtan öte, insan olabilme yolunda bir araç olarak [email protected] görmektedir. Yaratıcı Yazarlık Kulübü [email protected]
Yaratıcı yazım atölyesi oluşturmak, yazım ve okuma becerilerini geliştirmek ve yayın çıkarmak amacıyla çalışır. Spor Kulüpleri Türkiye’de öncü Amerikan Futbolu takımlarındandır ve bugüne dek üniversite liginde birçok başarıya imza atmıştır. Amerikan Futbol Kulübü [email protected]
SAT Kulübü [email protected]
Yelken Kulübü [email protected] Buz Hokeyi Kulübü [email protected]
Dağcılık Kulübü [email protected] [email protected]
Dağcılık başta olmak üzere trekking ve kampçılık deneyimi kazandırır, günü birlik geziler ve uzun süreli kamplar düzenler. Dalga Sörfü Kulübü [email protected]
Dalga sörfünü yaymak, tanıtmak ve yapmak isteyenleri bir çatı altında toplayarak ortak etkinlikler düzenler. Dalış sporu alanında kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vererek, sualtı kültürünü geliştirmeyi hedefler. Yelken sporunu ve denizciliği seven ve yapmak isteyen gençleri biraraya getirmeyi amaçlar ve müsabakalara katılır. Halı Saha Kulübü [email protected]
Rüzgâr Sörfü Kulübü [email protected]
Satranç ve Go Kulübü [email protected]
Buz hokeyi sporunu tanıtmak, geliştirmek amacıyla etkinlikler yapar ve okul takımı kurulmasına çalışır. Fakültelerarası dayanışmayı sportif aktiviteler aracılığıyla artırmayı ve öğrencilerin okul dışı etkinliklerde buluşmalarına katkı sağlamayı amaçlar. Rüzgâr sörfünü seven ve yapmak isteyenleri bir araya getirerek, bu sporu geliştirmeye ve yaymaya çalışır. Satranç ve Go oyunlarıyla ilgilenenlerin oyun seviyelerini artırarak, kurumu turnuvalarda temsil eder. Sosyal Sorumluluk ve Çevre İçerikli Kulüpler BİLGİ Birikim Kulübü serdar-­‐[email protected]
TOG Kulübü [email protected]
Üniversite gençlerinin sosyal hayatta etkili olmasını, ihtiyaç sahibi insanların gereksinimlerini karşılamayı, özellikle ilköğretim çağındaki çocukların eğitim-­‐öğretim materyallerini destekleyen kampanyalar yapmayı hedefler. Gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişim yaratma amacıyla sosyal sorumluluk projeleri yapar. Erasmus Kulübü [email protected] Avrupa Birliği Öğrenci Organizasyonu (EUROSO) Kulübü [email protected]
Gülümset Kulübü [email protected]
3-­‐18 yaş aralığındaki ölümcül hastalığı olan çocukların imkansız olarak gördükleri bir dileklerini gerçekleştirmek, moral vermek ve öğrencilere sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacındadır. MOR'G (Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları) Kulübü [email protected]
Değişim programları ile gelen yabancı öğrencilere Türkiye’yi tanıtmayı, çevreye uyum süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlar. Ayrıca, ulusal ve uluslararası etkinliklere katılıp, projeler üreterek BİLGİ öğrencilerinin “Avrupalılaşma” sürecini hızlandırmayı hedefler. Türkiye gençliğini Avrupa Birliği’nin politik, ekonomik, kültürel kimliğiyle tanıştırmayı, AB üye ülke öğrencileri ile Türkiye’deki öğrencileri bir araya getirerek çeşitli öğrenci organizasyonlarıyla entegrasyon sürecine katkıda bulunmayı ve AB üyelik sürecinde öğrenci tabanlı politikalar üretmeyi hedefler. Kadın cinayetlerinin son dönemdeki artışının getirdiği vicdani rahatsızlıkla yola çıkarak, kadının fiili ve fikri boyutta tarihin başından beri cinayete, tecavüze ve istismara kurban gidişinin ve bunun artık kadınların gözünde bile ‘normal’ algısına indirilmiş olmasının gerçekte hiç de normal olmadığını anlatabilmek, aynı zamanda vicdanların ve seyirci kalan gözlerin nasıl köreldiğini irdelemek amacındadır. NODO Madde Bağımlılığını Önleme Kulübü [email protected] Hayvanseverler Kulübü elif-­‐[email protected] Yaşam Platformu Kulübü [email protected] Madde bağımlılığına karşı empati ve doğru bilinçlendirme içeren yaklaşımlarla, özellikle gençleri hedef alan bu hayati soruna bir çözüm yolu sunmayı amaçlar. Hayvan haklarına duyarlılığı artırmayı, bu konuda üniversite öğrencilerini bilgilendirmeyi, ülke çapında üniversitelerde hayvan hakları kulüplerinin açılmasını teşvik etmeyi amaçlar. Öğrencilerde sosyal sorumluluk bilinci oluşturmayı ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu bilinci ülke geneline yaymayı amaçlar. Hobi ve Taraftar Kulüpleri İLGİLİ Kartallar Kulübü [email protected] Fenerbahçeliler Kulübü [email protected]
Galatasaray Kulübü [email protected]
YOURGANIZATION [email protected]
Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider. Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider. Kulüp taraftarlarına yönelik etkinlikler düzenler, taraftar olma bilinci aşılamak için birlikte maçlara gider. Öğrencilere yönelik eğlenceli etkinlikler ve workshop çalışmaları yapar. 
Download