İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM

advertisement
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK LİSTESİ
Sıra
No
1
11.10.2015
2
21.10.2015
3
28.11.2015
Kur’an-I Kerim
4
5
6
7
8
9
10
11
28.11.2015
17.12.2015
21.12.2015
24.12.2015
18.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
12
13
01.03.2016
10.03.2016
Kur’an-Kerim
Konferans
“
Konferans
“
Konferans
Kermes
Sinevizyon
gösterisi
Panel
“
14
15
16
17
18
19
20
21
15.03.2016
17.03.2016
17.03.2016
22.03.2016
24.03.2016
28 Mart-15 Nisan 2016
12.04.2016
20.04.2016
Tarih
Etkinlik
SEMPOZYUM I.Uluslararası İslam Tarihinde ve
Medeniyetinde Şanlıurfa
Panel
Üç Dilde Kardeşlik
Üç dilde Musiki dinletisi
Temizlik
Konferans
Konferans
Konferans
“
kampanyası
Şiir Okuma
Konferans
Konuşmacı
Konusu
Kur’an Ziyafeti
Düzenleyen
---
İlahiyat Fakültesi -Belediye
Doç. Dr. Celil ABUZAR
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Huthaifa ALKHATİB
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Habip İspirli-M.Emin Mulayim-M.Fatih
Kahvecibaşı-Abdulkadir Şehitoğlu
Dekanlık
Dekanlık
Kur’an Ziyafeti
Mevlana’yı Anlamak
Stres ve Motivasyon
Mehmet Akif Ersoy’u Anma
Sekülerizm ve İslam
Gençlik Şuuru ve Uyanış
İhtiyaç sahibi öğrencilere
İslam Ülkelerini tanıyalım
Oğr. Gör Ahmet KÜTÜKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ASOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Bedirhan Demirci-Yusuf Çakmak
Muharrem GÜNEŞ
-
Aydın Genç Kulübü
Öğrenci Temsilciliği
Aydın genç Kulübü
Dil ve Medeniyet Kulübü
Aydın Genç Kulübü
Kültür ve Sanat Kulübü
Dil ve Medeniyet Kulübü
Emperyalizm-Feminizm
İslam toplumunun Hastalıkları ve
Tedavileri
Fakültede temizlik günü
Alevilik ve Bektaşilik
Mehmet Akif’i Anma
Fıkhi ve Sağlık Açısından Sigara
Kur’an’ı Anlamak İçin
Cezaevi Mahkumlarına kitap bağışı
Şiir Okuma Günü
Medeniyet
Muhsine ERDOĞDU-Besime Güneş
Doç. Dr. Celil ABUZAR
Bayan Öğrenciler
Dil ve Medeniyet Kulübü
Doç. Dr. Cenksu ÜÇER
Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Prof. Dr. Musa Kazım YILMAZ
Murat PADAK
Dil ve Medeniyet Kulübü
Dekanlık
Aydın Genç Kulübü
Aydın Genç Kulübü
Dil ve Medeniyet Kulübü
Aydın Genç Kulübü
Harran Edebiyat Formu
Dil ve Medeniyet Kulübü
Ramadan Omar
Yrd. Doç. Dr. Huthaifa ALKHATİB
22
21.04.2016
SEMPOZYUM
23
24
25
26
25.04.2016
26.04.2016
02.05.2016
04.05.2016
Konferans
Kermes
Piyes
Panel
27
10.05.2016
Konferans
28
29
30
11.05.2016
Eğitim-öğretim
süresince
Her hafta
31
32
33
34
Üç ayda bir
2017 yılı için
Her hafta
Her hafta
Musiki
Musiki
Seminer
Yayın
Tercüme
TV programı
“
X.Kutlu Doğum Sempozyumu
Hz. Peygamber,Tevhid ve Vahdet
Fitne
Kulüp ihtiyacı için
Hukuk Konulu Piyes
Dünya Müslümanları ve Gelecek
Tasavvuru
Ramazanı nasıl karşılayalım
Zikir Vakti
Öğrencilere yönelik Musiki
çalışması
Öğrenci ve personele yönelik
Çarşamba Seminerleri
Hakemli Fakülte Dergisi
Ensabül-Eşraf (13 cilt)
Kur’an Tefsiri
Toplum ve Din
---Mustafa Hamurlu-Huthaifa ALKHATİB
Farklı Ülke öğrencileri
İlahiyat Fakültesi-İl
Müftülüğü
Dil ve Medeniyet Kulübü
Dil ve Medeniyet Kulübü
Prof. Dr. Recep ÇİĞDEM
Dil ve medeniyet Kulübü
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Zekeriya –Enes
BOZTEPELİ
Karabük Üniversitesi İlahiyat Korosu
Doç. Dr. Hüseyin AKPINAR
Dil ve Medeniyet Kulübü
Öğretim Üyelerimiz
Dekanlık
-----Öğretim Üyelerimiz
Doç. Dr. Atilla YARGICI
Yrd. Doç. Dr. Ömer SABUNCU
Dekanlık
Kültür Bakanlığı
Dekanlık
Dekanlık
Kritik Analitik Kulübü
Dekanlık
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards