1. Web sitesi üzerinden öğrencinin adısoyadı velinin

advertisement
1.
●
●
●
●
Web sitesi üzerinden öğrencinin adı­soyadı velinin adı­soyadı veli telefonu veli kurumsal veya adının açık görüldüğü mail adresinin istendiği bir form doldurarak online başvurularını yaparlar. 2. Online başvuru yapanlara başvuru formu ve öğretmen referans mektubu gönderilir. 2 Adet referans mektubu istenir. 3. Kurum kendi içinde başvuruları değerlendirir ve ön eleme yapılır. Ön elemeden geçen öğrenciler için veli ödemesini yaptığı takdirde open house için davet edilir. 4. Toplu davet (Tercihen 20­30 kişilik gruplar halinde) 5. Open house, okulun tanıtılması ve okul kurallarının anlatılması (Böylece baştan vazgeçme ya da devam etmeye karar vermeleri beklenecektir). Aynı zamanda seçim süreci hakkında genel bir bilgilendirme yapılacaktır. Öğrencilerin de bulunacağı bir kokteyl olabilir. Öğrenci sadece velisi ile gelir, küçük çocuklar getirilmez. 6. Open house günü sınıflarda toplu olarak verilecek bir konuda kompozisyon (essay) yazımı (60 dk) istenecektir. Yazılan kompozisyonların bir psikolog ve edebiyat öğretmeni tarafından okunup değerlendirilmesi. Rubrik değerlendirilmesi yapılacak. Değerlendiriciler birbirinden bağımsız olarak değerlendirecek. a. Disgrafi var mı? b. Düzgün cümle kurma becerisi c. Gramer kurallarına uyma d. Noktalama işaretleri e. Mantıksal tutarlılık f. Bağlantı kurabilme g. Soyutlama yapabilme h. Muhakeme i. Analiz j. Sentez k. Sayfanın orantılı kullanılması, temizlik, düzen Elenen öğrenciler için okulumuz sizin için faydalı olamayacaktır şeklinde bir geri dönüş yapılacak. 7. Kompozisyonda başarılı olan öğrencilerle psikologlar tarafından mülakat yapılması (60 dk) Mülakatta incelenecek hususlar (görüşmecinin bu konuda ön bir eğitimden geçmiş olması gerekli) Mücahit Öztürk’ten aşağıdaki özelliklerin nasıl gözlemlenebileceğine dair bir klinik eğitimi alınmalı. a. Dürtü­kontrol bozukluğu var mı? b. Karşıt gelme bozukluğu var mı? c. Asperger sendromu var mı? d. Kekemelik ya da artikülasyon bozukluğu var mı? e. Kendini ifade etme becerisi f. Duygularının farkında mı? g. Duygusal olgunluk düzeyi h. Kendine güven 8. Pisa tarzı Türkçe, Sosyal, Fen ve Matematik sınavı (5. sınıflar için 100 dk ­ Lise Hz. için 120 dk) 9. WISC­R testindeki şu alt testlerin uygulanması tercihe bağlıdır (20 dk) a. Muhakeme (Yargılama) b. Sayı dizisi (kısa süreli hafıza) c. Küplerle desen (görsel algı ve üç boyutlu düşünme) 10. “Gelin Tanış Olalım” etkinliği kapsamında a) El becerisi ve mekanik (küçük bir makineyi parçalarına ayırma ve birleştirme, Legolarla inşa, takım aletlerini kullanabilme vb) gibi becerilerin incelenmesi, b) Bireye ait aşağıdaki özelliklerin incelenebileceği grup oyunları ve atölye çalışmalarının yapılması. Davranış bozukluğu var mı? İşbirliğine yatkın mı? Kurallara uyma eğilimi Motivasyon düzeyi Merak ve sorgulama becerisi Sorumluluk alma Çözüm odaklı olma Kaygı düzeyi Girişimcilik Özsaygı ve özgüven 11. Tüm sınavları geçen çocukların anne ve babası ile üç kişilik bir komisyon tarafından mülakat yapılır (60 dk) a. Mükemmelliyetçi kişilik b. Beklenti yüksekliği c. Narsisizm d. Yüksek hırs düzeyi öncelikle incelenmesi gereken alanlardır. 12. Kabul edilen çocukların ailelerine toplu konferans ve eğitim sözleşmesinin imzalanması. Konferansta veli sözleşmesi ve kitapçığında bulunan bilgiler gözden geçirilecek, kodlar aktarılacak. 
Download