bir genetik özellik hakkında

advertisement
GENETİK
Günay
GEÇKİN
Fen Bilgisi Öğretmeni
• DNA molekülünün belirli bir genetik özellik
hakkında bilgi içeren kesitine gen adı verilir.
Bütün hücrelerde bulunan DNA
moleküllerinin her biri, hangi genin açılması
gerektiğini bilir. Ama bilim adamları DNA'nın
bunu nasıl başardığını henüz bilmiyorlar. Yine
de bu konudaki çalışmalar, sürdürülüyor. Yeri
gelmişken, DNA'nın zincirdeki hangi kısmınını
kullanacağını biliyor olması gerçekten takdire
değer bir durum. DNA bunu bilmeseydi
ağzınızın yerinde ayağınız bulunabilirdi.
• DNA bütün canlıların
hücre çekirdeklerinde
bulunur. Erkeğin
spermi ile kadının
yumurtası birleşerek
yeni bir hücre oluşur.
• Bu yeni hücre, bebek
oluşana değin,
kopyalama işlemiyle
kendisini çoğaltır.
• Anne ve babanın cinsiyet hücreleri, normal
bir hücredeki kromozomların yarısını
içerirler.
• Sperm hücresindeki yirmi üç kromozom ile
yumurtadaki yirmi üç kromozom birleşerek
kırk altı kromozom, içeren tek bir hücre
oluştururlar. İki cinsiyet hücresi birleştiği
zaman ortaya çıkan yeni hücre, tıpkı insanın
diğer bütün hücreleri gibi yirmi üç çift
kromozom içerir.
Yeni canlının DNA'sı anne ve babadan alınan DNA
lardan oluştuğu için doğan çocuğun görünüşü bazı
açılardan anneye bazı açılardan da babaya benzer.
• İnsanların her bir hücresinde, hem
anneden hem babadan alınmış bilgi
dizileri bulunur. Yani iki eksiksiz bilgi
dizisi tek bir hücrede bir araya gelir.
Ama insanların her biri, yalnızca tek bir
çeneye, tek bir buruna ve tek bir saç
rengine sahiptir.
• Herbir hücre bütün özellikler için hem
anneden hem babadan alınmış genler
içerir.
• Peki mRNA,taşıyacağı mesajı annenin
genindenmi yoksa babanın geninden mi
alacağını nasıl bilir? Proteinin anneden
alınan genetik özelliğe göre mi yoksa
babadan alınana göremi yapılacağına
nasıl karar veriliyor?
A
a
• Dna nın belirli bir genetik özellik hakkında
bilgi içeren kesitine kısmına gen denir.
Sevgili Doktor Sue,
Bir kız kardeşim olmasını gerçekten de
çok istiyorum ama kardeşlerimin hepsi
erkek. Anne ve babamın yeni bir bebeğe
sahip olacaklarını öğrendiğimde çok
heyecanlanmıştım. Ama sonuçta karşıma
bir erkek kardeş daha çıktı.
Arkadaşım Saundra, çocuğun erkek mi
yoksa kız mı olacağına babanın karar
verdiğini söylüyor. Bu yüzden babama çok
kızdım. Ama o, bunun kendi hatası
olmadığını söyledi. Kime inanayım?
Rumuz,
Kafası Karışık
Sevgili Kafası Karışık,
Sakın ola öfkeni babandan çıkarayım deme!
Evet, çocuğun erkek mi yoksa kız mı olacağına
karar verenin baba olduğu söylenebilir. Ama bu,
bilinçli olarak verilen bir karar değildir. Yani, baba
bu konuda herhangi bir belirleyiciliğe sahip
değildir. Bunu sana açıklamaya çalışayım.
Hem erkekler hem de kadınlardaki her bir
hücrede kırk altı tane kromozom bulunur.
Hücrelerdeki bu kromozomlar eşleşerek yirmi üç
çift oluştururlar. Bu kromozomların ilk yjrmi iki
çifti, kadınlar ve erkeklerde aynıdır. Ancak yirmi
üçüncü çift, erkekler ve kadınlarda farklılık
gösterir.
•
Bir erkeğin hücrelerindeki yirmi üçüncü
kromozom çifti, X'e benzeyen bir kromozom
ile Y'ye benzeyen bir kromozomdan oluşur.
Bir kadının hücrelerindeki yirmi üçüncü
kromozom çifti ise, X'e benzeyen iki
kromozomdan oluşur.
• İnsanda yirmi üç çift kromozom içermeyen
tek hücre çeşidi, cinsiyet hücreleri; yani
kadında bulunan yumurta hücreleri ve
erkekte bulunan sperm hücreleridir. Bu
hücrelerde eşleşmemiş yirmi üç kromozom
bulunur ki bu, diğer hücrelerde bulunan
kromozom sayısının yarısıdır. Kadınların
yumurta hücresindeki yirmi üçüncü
kromozom her zaman X olacaktır. Ancak
sperm hücresindeki yirmi üçüncü
kromozom, X veya Y olabilir
İnsanda Cinsiyet Kalıtımı :
İnsan vücut hücrelerinde 46 kromozom ve üreme
hücrelerinde 23 kromozom bulunur.
Vücut ve üreme hücrelerinde iki çeşit kromozom
takımı bulunur.
Vücut hücreleri = Vücut kromozomları + Cinsiyet Kromozomları
44
+
Vücut
kromozomları
44
Vücut
kromozomları
XY

Erkek birey
Cinsiyet
kromozomları
+
XX
Cinsiyet
kromozomları
 Dişi birey
Cinsiyet kromozomları 2 çeşit olup X ve Y ile
gösterilir. Y kromozomu X'e karşı baskındır.
XX  Dişi birey
XY  Erkek birey
Dişi ve Erkek bireylerin ana üreme hücreleri
mayoz bölünme geçirmesiyle sperm ve yumurta
hücreleri oluşur ve kromozom sayısı yarıya iner.
Download