eğitimde web 2.0 araçları

advertisement
WEB 2.0
Hazırlayan: Merve Altıparmakoğlu
Numara:20110954062
Bölümü:TürkçeÖğretmenliği(İ.Ö)
Konu Başlıkları
 Web 2.0 Nedir ?
 Eğitimde Web 2.0
 Eğitim-Öğretim Sürecinde Kullanılan Web 2.0 Araçları Nelerdir?
Sosyal ağlar
Google Wave
Picasa
Bloglar
Podcastler
Web 2.0 Nedir ?

Web 2.0, O'Reilly Media tarafından 2004'de kullanılmaya
başlayan bir sözcüktür ve ikinci nesil internet hizmetlerini toplumsal iletişim sitelerini, vikileri, iletişim araçlarını,
foklsonomileri yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve
paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar. Kelimenin tam anlamı
tartışmaya açıktır.
Web 2.0
 Basit bir dille Web 2.0, Vikipedi, Youtube, flickr,
del.icio.us, Ekşi Sözlük, pilli network, Facebook v.b.
arkadaşlık siteleri gibi kullanıcıların diğer kullanıcılar
için ziyaret ettikleri İnternet siteleri ve kullandıkları
programlardır.
EĞİTİMDE WEB 2.0
 Dersi alamayan ve konuyu anlamlandıramayan öğrenciler için
tekrar imkanı sağlar.
 Konunun ve dersin değerlendirme bölümünün Web 2.0 araçları
yardımı ile yapılmasını sağlar.
 Konu ve ders ile ilgili uygulamalar ,araştırmalar gibi Web 2.0
araçları yardımı ile yürütülebilir.
Eğitim-Öğretim Sürecinde Kullanılan Web 2.0
Araçları Nelerdir?
 Sosyal ağlar
Facebook
Facebook Group
Twitter
 Skype
 Bloglar
 Wikiler
 Podcastler
 Picasa
 Prezi
 Googlewave
 Googledocs
Sosyal ağlar
GERİ
 Bireyleri internet üzerinde toplum yaşamı içinde kendilerini
tanımlayarak, aynı kültürel seviyesinde rahatlıkla anlaşabilecekleri
insanlara internet iletişim metotları ile iletişime geçmek için ve aynı
zamanda normal sosyal yaşamda yapılan çeşitli jestleri simgeleyen
sembolik hareketleri göstererek insanların yarattığı sanal ortamdaki
sosyal iletişim kurmaya yarayan ağlara "sosyal ağlar" denilmektedir.
Google Wave
GERİ
 Google Wave; sizi online olarak kişilere ve gruplara bağlayan,
eş zamanlı olarak dosya paylaşıp oyunlar oynayabilmenize olanak
sağlayan bir sistemdir.
 Google Wave ,birden fazla kullanıcının aynı alanda gerçek
zamanlı iletişim kurabildikleri, resim ve videoları paylaşabildikleri,
dokümanlar üzerinde çalışabildikleri bir platformdur.
Picasa
GERİ
 Google Picasa bir resim programıdır. Kullanıcıların
bilgisayarlarındaki resimleri, daha kaliteli ve daha net bir şekilde
görüntüleyebilmeleri için Google tarafından yazılmış harika bir
programdır.
Bu program sayesinde, isterseniz resimlerinize efekt verebilirsiniz.
Siyah-beyaz efekti, resim döndürme, fotoğraf kırpma, küçültme
büyültme gibi daha birçok özelliği içinde barındırır.
GERİ
Bloglar
 Blog, genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve
yorumların yayınlandığı, web tabanlı bir yayını belirtir.
Çoğunlukla her gönderinin sonunda yazarın adı ve gönderi zamanı
belirtilir.
Yayıncının seçimine göre okuyucular yazılara yorum yapılabilir.
Yorumlar, blog kültürünün çok önemli bir dinamiğidir; bu sayede
yazar ve okuyucular arasında iletişim sağlanır.
Bunun dışında, geri izleme (trackback) mekanizmasıyla, belirli bir
yazı hakkında yazılan diğer yazıların belirlenebilmesi de
mümkündür.
Podcastler
GERİ
Podcasting, çoğunlukla dizi halindeki dijital medya ürünlerinin
(radyo programları, videolar vs.) internet üzerinden -genellikle feed
(besleme) yoluyla- bilgisayar ve taşınabilir cihazlara (cep telefonu,
tablet vs.) indirilebilecek şekilde yayınlanmasıdır.
Podcast sözcüğü 2000'li yıllarda "iPod" sözcüğündeki pod (küçük
kapsül) ve "broadcast" (yayın) sözcüklerinden oluşturulmuştur.
Kaynakça
 http://tr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 Web 2.0 Araçları by Meltem Bilgiç on Prezi
 Google Image
Download