İrin

advertisement
Ensefalit veya beyin iltihabı, merkezi sinir sisteminin virüslerden ileri gelen hastalıklardır.
Şiddetli baş ağrısı, ense sertliği ve ateş gibi belirtilerle başlar. Bu hastalığa kabakulak, herpes
simplex, enfluenza, enfeksiyoz hepatit ve enfeksiyoz mononükleoz gibi virüsler neden olurlar.
Kuduz virüsünün neden olduğu ansefalit ise öldürücüdür. Bu hastalığa, bakteriye
rastlanmadığı göz önünde tutularak, cerahatli menenjitten ayırmak için aseptik menenjit adı
da verilir. Teşhis için alınan beyin omurilik sıvısında, glikoz, normal hücreler yani lenfositler
ve albüminin artmış olduğu görülür.
Lenfositler çok arttığı için lenfositik koriomenenjit adı verilen bir viral menenjit tipi daha
vardır ki, grip gibi, salgın olarak görülür. Bu gibi vakalarda baş ağrısı, ateş, ense sertliği gibi
menenjit belirtileri hafif olarak vardır. Hastalık genellikle 1-2 haftada semptomatik tedavi ile
iyileşir.
Tedavide antiviral ve ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlar kullanılır. Komada gibi baygın yatan
hastalar hastanede bakıma alınır, kas kasılmaları şeklinde görülen konvülsiyonların hastaya
zarar vermemesine çalışılır.
Hastalık ile ilgili bu madde bir taslaktır. Maddenin içeriğini geliştirerek Vikipedi'ye
katkıda bulunabilirsiniz.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ensefal
ORTA KULAK İLTİHABI (OTİTİS MEDİA)
Orta kulak, kulak zarından sonra gelen kısımdır. İçinde sesin iletimini sağlayan
çekiç, örs, üzengi kemikleri bulunur. Bu bölümde, geniz boşluğuna açılan bir
kanal bulunur. Bu kanala östaki borusu denir. Bu boru, orta kulağa hava geçişini
sağlar ve böylece hava basıncı dengelenir.
Çocuklarda çok sık karşılaşılan bir hastalık olan orta kulak iltihabına bakteriler
neden olur. Akut ve kronik orta kulak iltihabı olmak üzere ikiye ayrılır. Akut iltihap;
soğuk algınlığı, boğaz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklardan sonra, östaki borusunun
şişip kapanması sonucu bakterilerin orta kulakta birikip çoğalmasıyla meydana
gelir. Kronik iltihap ise; uzun süren ve zaman zaman tekrarlayan bir rahatsızlıktır.
Altı ayda 3 defadan fazla orta kulak iltihabı geçirilmesi hastalığın kronikleştiğini
göstermektedir. Diğer hastalıkların (sinüzit, geniz eti, yarık damak gibi) olduğunu
düşündüren bir durumdur. Seröz orta kulak iltihabında ise östaki borusu tıkanır ve
orta kulakta sıvı toplanır. Basınç artışına neden olur.
Çocuklarda sıklıkla görülmesi östaki borusunun yatay bir şekilde ve kısa
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden bakterilerin orta kulağa geçişi
kolaylaşır. Çocukların büyük bölümü 5 yaşına kadar bu enfeksiyona bir kaç defa
yakalanmaktadır.
ORTA KULAK İLTİHABININ BELİRTİLERİ
Orta kulak iltihabında, çocuklarda daha belirgin olmak üzere, ağrı vardır. Diğer
belirtileri işitme kaybı ve ateş yükselmesidir. Basınç artışı olduğundan, kulakta
dolgunluk hissi uyanır. Ayrıca bebklerde huzursuz olma, beslenme zorluğu gibi
problemler ortaya çıkar.
Ağrı hissi, eğilirken ya da otururken değişir. Eğildikçe basınç artışına bağlı olarak
ağrı da artar. Dik otururken bu ağrı azalır. Basınç artışı sonucu kulak zarı delinirse,
basınç dengelendiğindne ağrı azalır. Bu durumda kanlı ya da yeşilimsi renkte
akıntı meydana gelir.
NASIL TANI KONUR?
Yapılan ilk muayene sonrası tanı konabilir. Otoskop adı verilen bir aletle kulak zarı
incelenir. Orta kulak iltihabının tipine göre değişen belirtiler görülür. Bakteri
sonucu oluşmuş iltihap varsa kulak zarı kızarmıştır ve şişmiştir. Kulak zarı bazı
vakalarda deliktir ve akıntı görülebilir. Gerekirse bu akıntının kültürü yapılır.
Bakterinin neden olmadığı, östaki borusunun tıkanması sonucu oluşan iltihapta,
zar içe doğru çökmüş bir haldedir.
Kronik orta kulak iltihaplarında tanı koymak için bazı tetkikler gerekebilir. Bunun
için işitme testleri yapılır ve işitme kaybının derecesi belirlenir. Orta kulaktaki
basınç arttığı durumlarda, (seröz orta kulak iltihabı denir) basınç ölçümü yapılır.
Bilgisayarlı tomografi, film çekimi hastalığın şiddetini ve ameliyat durumunu
belirlemek için kullanılır.
ORTA KULAK İLTİHABI TEDAVİSİ
Tedavinin şekli orta kulaktaki iltihabın akut, kronik ya da seröz olmasına göre
değişmektedir.
Akut iltihabın tedavisinde ağrı kesici ve bakterileri yok edecek penisilin türü
antibiyotikler kullanılır. Bu tedavi süresi 2 hafta kadardır. Kulak zarı akut iltihapta
çizilmez. Çok nadir durumlarda yapılır. Akut iltihap, yeterli tedavi yapıldığında,
herhangi bir soruna yol açmaz.
Seröz iltihapta da ilaç tedavisi kullanılır. Eğer bu tedaviye yanıt alınamazsa,
basıncı azaltmak için yapılacak küçük bir ameliyatla, orta kulaktaki sıvı dışarı
çıkarılır. Alerjinin yol açtığı iltihap varsa, doktorunuz bazı besinleri almamanızı
önerebilir. Mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü işitme kaybına ya da orta kulaktaki
keimlerde erimeye neden olabilir.
Kronik orta kulak iltihabının tedavisinde ilaç kullanımının yanında ameliyat
gerekir. İltihap diğer dokulara yayılabilir ve kulak kemiklerini eritebilir. İşitme
kaybına yol açabilir. Yayılma sonucu beyinde abse ya da beyin zarlarının iltihabı
sonucu menenjit oluşabilir.
Orta kulak iltihabı ameliyatlarında kulak zarı çizilir ya da tüp takılır. Kulak zarının
delinmesiyle içerideki sıvı boşaltılır. Bazı durumlarda sıvının çok yapışkan
olmasından dolayı, sıvı boşaltılamaz ve bu durumda kulak zarında delinen yere
tüp takılır. Bu tüple orta kulağa hava geçmesi sağlanır. Kronik orta kulak iltihapları
için yapılan ameliyatlar genel anestezi altında kulak arkasından kesik açılarak
yapılır. Sıvı boşaltılır ve kulak zarındaki delik kapatılır.
Ameliyat yapılmazsa işitme kaybı artar ve günlük yaşamaı zorlaştırır. Akıntının
fazla olmadığı, işitme kaybının çok azolduğu bazı vakalarda hemen ameliyata
gerek yoktur. Fakat tersi bir durumda mutlaka ameliyat gereklidir.
Şunu unutmamak gerekir ki, ameliyatın yapılması hastalığın tekrarlamayacağı
anlamına gelmez. Hatta iltihap devam edebilir.
ORTA KULAK İLTİHABINDAN KORUNMAK İÇİN
Bebeklerin anne sütüyle beslendiği andaki pozisyonu, biberonla beslenmeye göre
hastalığı önlemede daha etkindir. Yapılan araştımalarda oturarak beslenen
bebeklerin, orta kulak iltihabına daha az yakalandığı görülmüştür. Ayrıca anne
sütündeki maddeler, bağışıklık sağlar ve hastalığa yakalanma riskini azaltır.
Ayrıca bebeğin temizlik koşullarına dikkat edilmelidir. Bulunduğu ortamın hijyenik
olmasıan özen gösterilmelidir. Kulak ağrısı çeken çocukların doktora götürülmesi
hastalığın ilerlemeden tedavisi için gereklidir. Kulak yolunun tahrip edilmesi, kulak
çöpünün yanlış kulanılması, diş çıkarmak kulak ağrısına neden olabilir.
Soğuk algınlığını önlemek için yapılan aşılar bakterielrin de üremesini engeller ve
hastalığa
yakalanma
ihtimalini
azaltır.
Yapılacak düzenli kontrollerle, tedavinin nasıl devam edeceğine karar verilir.
Kulaktaki sıvının boşalıp boşalmadığına bakılır. Kulağa sık sık su kaçmasını
önlemek, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak orta kulak iltihabından
korunmak veya şiddetlenmesini önlemek için gereklidir.
http://www.bizimdoktor.com/ortaKulakIltihabi
Kabakulak
Kabakulak Tükrük bezleri ve sinir dokularına yerleşmeyi seven özel bir virüs tarafından çocuk
ve erişkinlerde meydana getirilen bulaşıcı bir hastalık.
Daha çok çocuklarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastanın ağzından çıkan tükürük
damlacıklarıyla bulaşır.
Tıp dilinde parotitis epidemica denilen bu hastalık; genellikle kulak altında bulunan tükürük
bezlerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Kuluçka devresi, 18 gündür.
Hastanın ateşi birdenbire yükselir, genel bir halsizlik görülür. Çok defa kulağın ön ve altında
bulunan tükürük bezleri şişer ve acıma hissi duyulur. Yanak ve kulağın altı kabarır, kulak
memesi de hafifçe yukarı doğru kalkar. Ağızda kuruluk, dilde pas vardır. İştah da azalmıştır.
Bu durum birkaç gün devam ettikten sonra tükürük bezlerindeki şişlik yavaş yavaş
kaybolmaya ve hasta iyileşmeye başlar.
Hastalığın kendisi çok tehlikeli bir hastalık olmadığı halde; başka hastalıklara zemin hazırlar.
Bu hastalıklar arasında; pankreas, gözyaşı keseleri, böbreküstü bezleri, erkeklerde husyeler,
kadınlarda yumurtalıkların etkilenmesi önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle en iyi şekilde
tedavi edilmesi gerekir.
Hastanın sağlıklı kimselerle konuşması, görüşmesi önlenir. Sulu yiyecekler verilir. Kabız
olmaması sağlanır.
Kabakulak virüsünün yaptığı hastalık, 16-18 günlük bir kuluçka devresinden sonra ortaya
çıkar. Hastalığa maruz kalan şahısların yaklaşık % 30-40’ı herhangi bir hastalık belirtisi
olmadan hastalığı geçirirler. Geri kalan şahıslarda değişen şiddetlerde hastalık kendisini
gösterir.
Belirtileri:
Vak’aların çoğunda virus, tükrük bezlerini tutar. Hastalık ateş, titreme, kırıklık, kulağın önünde
çiğnemeyle artan ağrı ve buradaki tükrük bezinde şişme ile başlar. Nisbeten sık görülen diğer
belirtileri arasında, beyin iltihabı ve erişkin erkeklerde yumurtalık iltihabı yapması sayılabilir.
Daha az sıklıkta pankreas ve tiroit bezlerini de tutabilir. Kabakulağın bu çeşitli belirtileri
birlikte veya ayrı ayrı görülebilir.
Tükrük bezine ait belirtiler, hastalığın şiddetine bağlı olarak 1-6 günde geçer. Genellikle her iki
yanaktaki tükrük bezlerini birden tutar ve daha ileri durumlara yol açmaz. Erişkin erkeklerde %
20-30 oranında yumurtalık iltihabı (orşiepididimit, orşit) yapabilir. Yaygın kanaatin aksine bu
durumun kısırlık ve iktidarsızlığa yol açması sık değildir. % 10 vak’ada menenjite (beyin zarı
iltihabı) sebep olur. Menenjit, ateş, baş ağrısı, kusma, ense sertliği ile kendini gösterir;
genellikle 5-10 günde kendiliğinden iyileşir. Sağırlık çok nadir olarak görülür.
Kabakulak, daha çok 5 ila 10 yaş grubunu tutar. Kabakulak enfeksiyonlarının % 85’i 15 yaşın
altında geçirilir; hastalık diğer bütün yaşlarda da görülebilir. Her ikilim ve bölgede hastalığa
yakalanabilinir.
Kabakulaklı bir hasta, belirtilerin başlamasından birkaç gün öncesinden, tükrük bezindeki şişlik
geçene kadar olan sürede (yaklaşık 7-10 gün) hastalığı bulaştırabilir. Kabakulak virüsü tükrük
ile atılarak bulaşmayı sağlar. Hastalığın yayılmasını önlemek zordur. Hastanın tecrit edilmesi
ve karantina metodları bir derece etkilidir. Hastalık bir defa geçirildikten sonra ömür boyu
bağışıklık sağlar.
Hastalıktan korunmada en etkili metod aşıdır. Bir yaşını tamamlamış ve kabakulak
geçirmemiş herkes aşılanabilir. Aşı tek başına veya kızamık-kızamıkçık aşıları ile birlikte de
yapılabilir. Hamilelere yapılmaz.
Tedavi:
Kabakulak kendi kendisini sınırlayan bir hastalıktır. Destekleyici ve belirtilere yönelik tedavi
yapılır. Hastalar mutlak yatak istirahatine alınır ve en az iki hafta diğer şahıslardan ayrı
tutulmalıdır. Hastalığın başlangıcında gammaglobulin yapılırsa hafif geçmesi sağlanabilir.
Antibiyotik verilmez. Şişmiş tükrük bezlerine sıcak tatbiki ve aspirin kullanma ağrıyı kontrol
eder. Bu hastalar, ağrı sebebiyle katı gıdalar alamazlar, sıvı gıdalarla beslenmelidirler.
http://www.saglikbilgisi.com/makale/Kabakulak
Beyin apsesi, beyin dokusunun irinli iltihaplanmasıdır. Başlıca sorumluları stafilokoklar,
streptokoklar ve pnömokoklardır. Olay, değişik biçimlerde başlayabilir : Süreğen bir kulak ya
da sinir iltihabı, beyin zarlarına ve damarlara yayılarak, apseye (özellikle alın ya da şakak
bölgesinde) neden olabilir. Bir septisemi sırasında, kan yoluyla mikroplar, beyne ve öteki
organlara gidebilirler. Ayrıca, açık bir kafa travması, yerel bir enfeksiyona neden olabilir.
TEDAVİ
Beyin apselerinin gelecekleri, antibiyotikler sayesinde büyük ölçüde düzeltilebilmektedir.
Antibiyotikler, hastaya damar içi yoldan ve kas içine iğneyle verilirler. Ama antibiyotikler, apse
oluşumunu tam olarak durduramadıklarından, çoğunlukla cerrahi girişim uygulamak gerekir.
http://www.genelsaglikmerkezi.com/beyin-apseleri/
İrin
Organizmanın herhangi bir yerinde yangılanma sonunda ölmüş göze artıklarından ve
bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu ya da mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte
koyuca sıvı, cerahat. Yangılanma=İltihaplanma
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rin
BEYİN APSELERİ
BEYİN APSESİ NEDİR?
Bir enfeksiyon olup çıban veya apse gibi bir enfeksiyonun beyinde
olması halidir. Beyin yumuşak olduğu için diğer enfeksiyonlardan
farklı olarak büyür ve burada antibiyotiklerin nüfuz etmesi zor
olduğundan tedavi edilmesi de zordur.
NASIL OLUR?
Normalde damar içinde bulunan bakteri (mikrop) vücudun kendi
savunmaları ile temizlenir. Eğer temizlenemezse bu bakteri damar
duvarında iltihap yapar oda daha sonra beyi içine yayılır
Beyin apsesi kimlerde olabilir?
Hasta ve zayıf kişilerde olma olasılığı daha yüksektir. Eğer bağışıklık sistemini
düşürecek ilaçlar alıyorsa. Kronik akciğer hastalığı varsa.
TANI NASIL KONULUR?
Doktorunuz tanıdan şüphelendiğinde tanıyı doğrulamak için bazı testler isteyecektir.
KAN TESTLERİ
Bu testlerde kandaki enfeksiyonu ortaya koymak için kan kültürü yapılabilir ve kanda bazı
hücrelerin artması mikroskop ile bakıldığında bize enfeksiyonu düşündürebilir.
BEYİN TOMOGRAFİSİ
Sıradaki testtir. X ışını kullanarak beyinin görüntüsünü ortaya koyan bir sistemdir ödem CT de
siyah olarak görülür özellikle apsede şüpheleniliyorsa kontrast madde (boya) damardan
yapılarak eğer apsenin duvarı varsa parlak bir hale şeklinde görülür.
MRI
Eğer CT de tanı şüpheli ise yapılabilir.CT deki görüntülere benzer fakat burada X ışını
kullanılmaz onun yerine manyetik alan kullanılır.
LOMBER PONKSİYON
Belden girilerek beyin omurilik sıvısı alınma işlemidir. Bu özellikle yaygın enfeksiyon varsa
(menenjit gibi) anlamlı olabilir. Özellikle büyük kafa içi basıncını artıran apse varsa kesinlikle
yapılmamalıdır.
APSENİN VAKUM İLE ÇEKİLMESİ
Bu işlem en iyi tanı yoludur açık ameliyat ile yapılabildiği gibi iğne biyopsisi ile de yapılabilir
(stereotaksik biyopsi)
NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Aşağıdaki bulgulara bağlıdır
Şikâyetlerin ne kadar kötü olduğuna,
Enfeksiyonun süresine,
Apsenin büyüklüğüne,
Apsenin yerine,
http://www.beyincerrahisi.org/BEYiN%20APSELERi.html
Download