Gasrtoskopi (Endoskopi) için bilgilendirilmiş hasta izin formu

advertisement
Üst sindirim sistemi endoskopisi (Gastroskopi )
Gastroskopi tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve
onikiparmak barsağına ilerletilerek bu kısımların optik yöntemlerle ve göz ile incelenmesine verilen isimdir.
İşlem sırasında çoğu kez mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojinin desteği sağlanır (=biopsi ) ve
tanıların kesinleştirilmesinde bu destek çok önemlidir. Son yıllarda geliştirilen başarılı anestezi teknikleri
sayesinde işlem kolayca ve acısız olarak yapılabilmektedir.
Gastroskopi kimlere gerekmektedir?.
Ağıza acı su ya da mide içeriğinin gelmesi
Göğüs kemiğinin arkasında yanma (=heart burn)
Yutma güçlüğü (lokmalar göğüste takılır ve sıklıkla su içilerek geçirilmeye çalışılır)
Yutarken ağrı duyma
Midede yanma veya ağrı
Gaitada (dışkıda) Gizli Kan saptanması: bu test 40 yaşını geçmiş herkesin 6 ayda bir check-up amacıyla
yaptırtması gereken bir incelemedir. Ağızdan anüse sindirim sisteminin herhangi bir kısmındaki bir hastalıkta
kanama olabilir ve bu azıcık kan dışkı ile atılırken saptanabilir. Ailesinde sindirim sistemi kanseri olanların 30'lu
yaşlarda başlamaları önerilir.
Geçirilmiş üst sindirim sistemi kanaması (ağızdan kahve telvesi şeklinde kusma ve/veya simsiyah, pis kokulu
dışkılama)
Kansızlık (nedene yönelik araştırma amacıyla yapılır)
Açıklanamayan kilo kaybı ( nedene yönelik araştırma amacıyla yapılır )
Atipik göğüs ağrısı (kalbe ait nedenlere bağlı olmayan=NCCP )
İleri yaşta ortaya çıkan ve tedaviye dirençli astım
Tekrarlayan ses ve geniz problemleri (KBB patolojisi saptanmayan hastalarda)
Ağız kokusu (=halitozis) (KBB ve diş problemleri olmayan hastalarda)
Gastroskopi süreci
Girişimden en az 8 saat öncesinden itibaren katı veya sıvı gıda alınmaması gerekir. Ortalama 10-15
dakika sürebilecek girişim sonrasında eğer anestezi (sedasyon) uygulanmışsa hastanın dikkat gerektiren işleri
yapmaması, araba kullanmaması önerilir. Sedasyon uygulanmadıysa kısıtlama yoktur. Boğaz uyuşturan bir ilaç
(lokal anestezi) sıkıldığından işlemden sonra genellikle 1-2 saat yenilmemesi, içilmemesi önerilir. Doktor
tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça ilaçlara devam edilir
Gastroskopi öncesinde:
Anestezi uzmanı ve kendi doktorunuza mutlaka bildirmeniz gerekenler:
-Antibiotik, aneztezi ilaçları ve diğer ilaçlara karşı olan allerjik reaksiyonlar
-Diabet (şeker hastalığı)
-Kanama diatezi (kan pıhtılaşmasında bozukluk)
-Endokardit
-Kalp kapak hastalıkları ve kalp yetmezliği
-Yakın zamanda geçirilmiş eklem ameliyatı
-Yakın zamanda geçirilmiş ağır hastalık
Gastroskopi komplikasyonları
(ciddi komplikasyon riski 1/1000, mortalite riski 1-6/ 20 000 ‘dir)
-Anesteziye bağlı komplikasyonlar (kardio-pulmoner komplikasyonlar, hallüsinasyon,konvülzyon )
-Aspirasyon pnömonisi (= mide içeriğinin akciğerlere kaçmasına bağlı gelişen enfeksiyondur)
-Perforasyon (=yemek borusu,mide ya da oniki parmak barsağında delinme)
-Kanama (genellikle büyük poliplerin çıkarılmasını takiben ya da yemek borusu dilatasyonundan sonra olabilir)
-Burun kanaması
-Konjonktival kanama
-Ses tellerinde parezi ve ses problemleri
-Temporomandibuler eklemde dislokasyon
-Ağız içi liken planusta rekürrens
Hangi durumlarda doktorunuzu aramalısınız ?
-Şiddetli karın ve göğüs ağrısı
-38 C ‘den yüksek ateş ve titreme
-Kanama (yarım bardaktan daha fazla ise)
-Genel durum bozukluğu (halsizlik, yorgunluk)
-Nefes darlığı
-Siyah renkli dışkılama
-Kusma
Prof.Dr.Mehmet Ali Yerdel
Gastroskopi işleminin uygulanmasına onay veriyorum.
Hasta adı soyadı:
İmza:
Tarih:
Download