Refraktif ameliyata LASIK-e hazırlanan hasta için bilgi

advertisement
Refraktif ameliyata LASIK-e
hazırlanan hasta için bilgi ve onam formu
Laser Göz Merkezi KUBATİ
1. Genel bilgi
Kısa bir süre önce DSÖ-Dünya Sağlık Örgütü ametropiyi (diyoptri için kullanılan medikal terim)
engellilik kategorisine giren kusur olarak nitelendirilip bu şekilde hisseden hastalara çözüm
yaratmıştır. Ametropinin, yani miyopi (uzakgörmezlik), hipermetropi (yakıngörmezlik) ve
astigmatizm gibi görme kusurlarının yaygın olması gözlüksüz ve lenssiz bir yaşam için, kalıcı
çözümü refraktif cerrahide arayan hasta sayısını arttırmıştır.
Net bir görüntü için göze gelen ışınlar gözün iç bölümünde olan retinaya düzgün bir şekilde
gelecek halde kırılmalıdır. Bu durum sıkça fotoğraf makinesine benzetilir. Retina, gelen ışınları
sinir sinyallerine dönüştürerek göz siniri aracılığıyla beyine iletir. Göze gelen ışınlar iki tabaka
tarafından kırılır: kornea ve göz merceği. Çocuk ve gençlerde göz içi merceği yumuşaktır ve göz
içi bazı kasların kasılması sonucu eğimini değiştirerek kırma kuvvetini arttırabilir ve böylece
yakın nesneler net olarak odaklanabilir. Yaşla gittikçe artan şekilde mercek sertleşir ve şekil
değiştirme kabiliyetini kaybeder. Bu durum yakın odaklanmayı zorlaştırır ve 45 yaş civarında
gözlük ihtiyacı oluşur. Bu olgu Presbiyopi (yakını iyi görmeme) olarak bilinir. Diğer yandan,
uzaktaki cisimlerin görme keskinliğin azalması ve bu durumun farklı görme cisimlerinin (gözlük,
lens) kullanımıyla giderilmesi halinde refraktif veya diyoptri sorunumuz olduğu anlamına gelir.
Bu olgu gözün refraktif kısmı ve göz küresi (bulbus) arasındaki uyumsuzluğundan oluşur.
Yakın görmede (miyopi), kornea ve göz merceği tarafından kırılan ışınlar retina üzerine
odaklanmanın yerine retinanın önüne yansımaktadır. Hipermetropi olarak bilinen yakını
görmemezlik durumlarında ise ışık göz merceği tarafından yetersiz kırılmaz ve görüntü retinaya
değil retinanın arkasına ulaşır. Her iki durumda görüntü net değildir ve ıraksak veya yakınsak
lens uygulanmasıyla giderilir. Astigmatizm gözün ön tabakasındaki refraktif bir kusurdur. Bu
durumda kornea yuvarlak değil, ovaldir. Bundan dolayı görüntünün şekli bozulmaktadır ve
silindrik mercekle düzeltilebilir.
Kornea ve merceğin kırma gücündeki fark küçüktür. En sık, ortalama uzunluğa kıyasen, daha
kısa veya daha uzun olarak, göz küresinin (bulbus) uzunluğuyla ilgilidir. Göz küresinin uzunluğu
fazla ise o zaman uzakgörmezlik ve kısa ise yakıngörmezlik oluşur. Göz küresi uzunluğunu
değiştirilmesi imkânsızdır bundan dolayı refraktif bozukluklar yardımcı optik cisimlerle veya
gözün refraktif aparatüslerine yapılan müdahalelere giderilebilir: kornea ve göz merceği. Göz
Refraktif ameliyata LASIK-e
hazırlanan hasta için bilgi ve onam formu
Laser Göz Merkezi KUBATİ
merceğin gözün iç kısmında olması sonucu erişim daha güç olduğundan, refraktif cerrahide
kornea üzerinden erişim tercih edilir.
2. Cerrahi yöntemler
LASIK (Laser in Situ Keratomileus) miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi refraktif
kusurlarını ekzimer lazer ile tedavi eden birçok refraktif cerrahi merkezin seçtiği yöntemdir.
Ekzimer lazer üst dokuyu zedelemeyen ışınlar oluşturur, kornea ile teması halinde yüksek enerji
fotonları birkaç seviyedeki moleküler bağları kırar. Bu şekilde az miktarda kornea dokusu alınır
ve korneaya yeni bir şekil verilir. LASİK metodu önceden mikrokeratom ile yüzeysel membranflebini(kapak) kaldırıp lazer dalgalarını kullanarak korneanın ince bir tabakasını uzaklaştırarak
yeniden şekillendirilir. Formu verilen membranı normal pozisyonuna getirerek birkaç dakika
sonra dikişsiz olarak kendisi bağ kurar. Bu tür lazer ve mikrokeratom kombinasyonuyla yapılan
düzeltmenin kalıcı olması ve hızlı iyileşme sağlanması açısından önemlidir.
Photorefraktif Keratektomi (PRK) de LASIK gibi kırma kusurunu düzeltici bir tedavi
yöntemidir. Halen en yaygın şekilde kullanılan Lasik tekniğinden farklı olarak PRK yönteminde
flep adı verilen ince tabaka oluşturulmaz, lazer direkt olarak dış yüzeyden başlar. PRK
operasyonu korneanın en üstündeki epitel olarak adlandırılan ince canlı doku sıyrılarak alttaki
yatak dokuya Ekzimer Lazerin uygulanması işlemidir. Bu yöntem küçük ve orta miyopi,
hipermetropi ve 4D’ye kadar astigmatizmde uygulanır. Ayrıca, LASİK uygulaması için kornea
kalınlığı yetersizliği olan hastalarda da uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası tedavi damlalar ve
kontak lenslerin takılmasıyla olur ve birkaç ay sürmektedir.
Astigamtik keratotomi (AK) astigmat hastalarda uygulanır. Bu uygulamayla kornea eğriliği
düzelerek astigmat azalttırılır, yok edilir veya gözlük, lens taşımasını kolaylaştırır.
LASEK, PRK’nın değiştirilmiş formu olarak gözü lazer için uygun olan hastanın korneası
üzerine alkol uygulanarak kornea epitelinin kornea bazal mebranından ayrılması sağlanır.
Ekzimer lazer kornea üzerine uygulanır ve daha sonra kornea epiteli tekrar yerine yerleştirilerek
üzerine koruyucu kontak lens yerleştirilerek lazer tamamlanır.
Refraktif ameliyata LASIK-e
hazırlanan hasta için bilgi ve onam formu
Laser Göz Merkezi KUBATİ
EPI-LASIK LASEK ve PRK öncelikleri kombinasyonu olan bir yöntemdir. Lazer öncesi yüzey
tedavisinin farklı olduğu bu yöntemde korneanın en üst tabakasının yani epitelin kaldırılması için
alkol yerine özel tasarlanmış bir alet kullanılmaktadır. Bu uygulama daha hızlı iyileşme ve ektazi
için daha düşük risk anlamına gelir.
3. Beklentiler
Hastanın refraktif cerrahiden gerçek üstü beklentileri onun en sık hayal kırıklığı sebebidir. Bu
ameliyat isteğe bağlı olarak gerçekleşir ancak her ameliyatta olduğu gibi % 100 başarı garantisi
verilmez. Bu belge size refraktif cerrahi üzerine kapsamlı bilgi verse de, bu süreçten geçip,
refraktif sorununuzdan kurtulup kurtulmamak kararı sadece sizindir. LASİK ameliyatı %98-99
oranında herhangi bir komplikasyon yaşanmadan gerçekleşir. Ancak, komplikasyon
durumlarında da çoğu görüş keskinliğini etkilemez ya da çok az etkileyip keskinliği azaltır.
Cerrahi müdahale ve ameliyat sonrası akış büyük oranda her gözün kendi özelliğine bağlıdır,
dolayısıyla bu bilgileri bir doz rezerve ile genel bilgi ve özel olmayarak kabul edin.
Çoğu zaman aynı anda iki göz ameliyat edilir. Ameliyat sonrası ilk saatlerde, hastanın göz
yanma ve yaşarma hissi olabilse de ertesi gününde görüş normale haline kadar dönebilir. Tam
iyileşme 4-6 hafta sonra beklense de hasta 3 gün sonra normal etkinliklerine dönebilir.
Düzeltme ihtiyacı olmadan %90-95 oranındaki vakalarda görüntü geri döner. Bazı seyrek
vakalarda ise yeni bir müdahale birkaç hafta sonra mümkün olabilir. Refraktif anomalinin küçük
olması daha yüksek hassasiyet ve dikkat talep eder.
4. Komplikasyonlar
Komplikasyonlar çok nadir (%1) ve ışığa olan hassasiyet, halo belirmesi ve ışık kontrastının
azalmasıyla belirir. Bazı hastalar göz kuruluğu hissedebilir ve bu durumu yapay gözyaşı
damlaları kullanmakla giderebilir.
Refraktif ameliyata LASIK-e
hazırlanan hasta için bilgi ve onam formu
Laser Göz Merkezi KUBATİ
Mikrokeratom ile flep oluşturma sırasında vakum kaybı nedeniyle flep kesimi yamuk veya
ayarsız olabilir; bu durumda müdahale durdurulur ve üç ay süreyle ertelenir.
Lamelerarası kontaminasyonu (ör. mikropanus ve mikro fragman oluşumu) görüntü keskinliğini
azaltmayan durumdur.
Korneanın diğer her enfeksiyonları gibi tedavi edilen keratektazi oluşumu ve lamelerarası
enfeksiyonları önemli komplikasyonlar arasında nitelendirilir. Flebin yanlış konumu korneadaki
sadece birkaç kırışıklıktan bükülmeye kadar olup dikişlere ihtiyaç yaratabilir. Ablasyon
yüzeyinin merkezsizleşmesi sonucu refleksiyon, hiper ve hipokoreksiyon, her müdahaleden önce
lazerin ana ışığının merkezlemesi ve müdahale sırasında ışın kontrolü ile giderilir. Burada en
seyrek rastlanabilen komplikasyonlardan da söz edilse de, onların sıklık oranı kontak lens taşıyan
hastalardaki komplikasyon oranına tekabüldür.
5. Uyarı
Presbiopi 40 yaşın üzerinde, yaşa bağlı yakını görememe sorunudur. Bu durumda göz merceği
esnekliğini kaybeder ve merceği kasan kirpiksi kas zayıflar. Sonuç olarak yaşlılık
yakıngörmezliği yada presbiyopi ve okuma sırasında gözlük taşıma gerekçesi oluşur.
Ekzimer lazer ile müdahalede uzaktaki görüntünün düzeltilmesi yaşlanma sürecini etkileyeceği
anlamına gelmez. Bundan dolayı, okuma, bifokal veya multifokal gözlüklerini taşıyorsanız,
ekzimer lazer ile olan müdahaleden sonra bile yakın görme düzeltilmesine ihtiyaç olur. Bazı özel
yöntemler (ör. monovizyon veya hiperasfericitet) ekzimer lazer ile refraktif ameliyattan sonra
okuma gözlüklerine ihtiyacı azaltmak için beyin becerilerini kullanırlar.
Hayatında hiçbir zaman gözlük taşımayan kişiler gibi, presbiyopi yaşına gelmeyen hastalar da,
40 yaşından sonra okuma gözlükleri taşıma ihtiyacı görürler.
Kırma kusurlarının lazer ile düzeltilme yöntemi yaygın olsa da çok düşük yüzdelikte (%1den az )
ciddi komplikasyonlar belirebilir.
Refraktif ameliyata LASIK-e
hazırlanan hasta için bilgi ve onam formu
Laser Göz Merkezi KUBATİ
1. Zorluklar ve olası komplikasyonlar aynı
giderilmesi olanaklarından bilgilendirildim.
zamanda
komplikasyonların
2. İstediğim tüm soruları sorduğumu ve tatmin edici cevap aldığımı beyan ederim.
3. Bilinç ve güven ile lazerli kırma kusuru düzeltilmesi-cerrahi müdahaleyi kabul
ederim.
HASTANIN ADI VE SOYADI
Tarih:
Hastanın imzası:
___________________
_________________
Detaylı bilgi aşağıdaki web sitesinden alınabilir:
http://www.alcon.com/en/alcon-products/surgical.asp
www.kubati.net
Download