Malta Ülke Raporu

advertisement
EBSO Uluslararası İlişkiler Şefliği
MALTA
MALTA ÜLKE PROFİLİ
A. Genel Bilgiler (2013)
Resmi Adı
Yönetim Biçimi
Resmi Dili
Başkenti
Etnik Gruplar
Cumhurbaşkanı
Yüzölçümü
Nüfusu
Para Birimi
Para Birimi Paritesi
: Malta Cumhuriyeti
: Parlamenter Cumhuriyet
: Maltaca, İngilizce
: Valletta
: Maltalı %95,3 İngiliz %1,6 Diğer %3,1
: Marie Louise Coleiro Preca
: 316 Km2
: 415.000
: Euro (€)
: 1 € = 2,84 TL
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, Malta Ülke Raporu
B. Temel Ekonomik Göstergeler (2013)
GSYİH
Kişi Başına Milli Gelir
GSYİH Büyüme Oranı
Enflasyon Oranı
İşgücü
İşsizlik Oranı
İhracat
İthalat
: 11,2 milyar $
: 29.200 $
: % 2,4
:%1
: 190.000 Kişi
: % 6,4
: 3,4 milyar $
: 5,8 milyar $
Kaynak: Trademap ve CIA World Factbook Country Report
C. Dış Ticaret Verileri
1. Genel Dış Ticaret Verileri
(Milyar $)
İhracat
İthalat
Ticaret
Hacmi
Denge
2009
2,8
4,4
7,2
2010
3,5
5
8,5
2011
4,3
6,2
10,5
2012
4,2
6,5
10,7
2013
3,4
5,8
9,2
-1,6
-1,5
-1,9
-2,3
-2,4
Kaynak: Trademap
2. Başlıca İhraç Ürünleri (2013):
GTIP
85
27
30
49
03
Ürün
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler
Eczacılık ürünleri
Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin
diğer mamulleri
Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda
yaşayan diğer omurgasız hayvanlar
Tutar (Milyon $)
1.261
587
340
145
139
Kaynak: Trademap
2
3. Başlıca İthal Ürünleri (2013):
Ürün
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler
Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve
parçalar
GTIP
27
85
89
84
88
Tutar (Milyon $)
1.541
1.013
460
288
276
Kaynak: Trademap
4. İhracatında Başlıca Ülkeler (2013):
Ülke
Almanya
Singapur
Gemi Mağazaları
Hong Kong
Fransa
Tutar (Milyon $)
434
368
300
272
244
Yüzde
%12,5
%10,6
%8,6
%7,8
%7
Tutar (Milyon $)
1.714
397
396
351
241
Yüzde
%29,4
%6,8
%6,8
%6
%4,1
Kaynak: Trademap
5. İthalatında Başlıca Ülkeler (2013):
Ülke
İtalya
Almanya
İngiltere
Fransa
Hollanda
Kaynak: Trademap
D. Türkiye – Malta Ticari İlişkileri
1. Türkiye – Malta Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyon $)
YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
İHRACAT
664
410
899
919
886
İTHALAT
135
196
324
216
74
DENGE
529
214
575
703
812
HACİM
799
606
1.223
1.135
960
Kaynak: TUİK
3
2. Başlıca Ürünler Bazında Türkiye’nin Malta’ya İhracatı (2013)
GTIP
27
89
85
99
Ürün
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen
kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)
Tutar (Milyon $)
587
223
16
12
Diğer
Toplam
48
886
Kaynak: TUİK
3. Başlıca Ürünler Bazında Türkiye’nin Malta’dan İthalatı (2013)
GTIP
89
27
72
60
Diğer
Toplam
Ürün
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler
Demir ve çelik
Örme eşya
Tutar (Milyon $)
29
14
9
6
16
74
Kaynak: TUİK
4. Türkiye ile Malta Arasında İmzalanan Yürürlükteki Anlaşma ve Protokoller
Malta ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması bulunmamaktadır.
Anlaşma/Antlaşma/Mutabakat
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
İmza Tarihi
15 Temmuz 2011
Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Ülke Rapor
5. İzmir – Malta Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyon $)
YILLAR
2009
2010
2011
2012
2013
İHRACAT
7
18,9
27,5
39,1
54,7
İTHALAT
1,7
14,2
4,8
11,2
12,1
DENGE
5,3
4,7
22,7
27,9
42,6
HACİM
8,7
33,1
32,3
50,3
66,8
Kaynak: TUİK
4
6. Başlıca Ürünler Bazında İzmir’in Malta’ya İhracatı (2013)
GTIP
27
99
39
08
Diğer
Toplam
Fasıl
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen
kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)
Plastikler ve mamulleri
Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar
Tutar (1.000 $)
51,551
1.049
570
256
1.333
54.789
Kaynak: TUİK
7. Başlıca Ürünler Bazında İzmir’in Malta’dan İthalatı (2013)
GTIP
Fasıl
89
Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
72
Demir ve çelik
Diğer
Toplam
Tutar (1.000 $)
10.225
1.884
8
12.117
Kaynak: TUİK
E. Malta İle İlgili Bilinmesi Gereken Diğer Bilgiler
1. Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları
Malta’da telif hakları, patent ve ticari markalar ile ilgili mevzuat 2000 yılında çıkarılan
yasalarla AB ile uyumlu hale getirilmiştir. Bunun yanında Malta 2007 yılında Avrupa
Patent Sözleşmesi ve Patent İşbirliği Anlaşması’nı imzalamıştır. 2009 yılında da WIPO
Telif Hakları Sözleşmesi ve WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi’ni imzalamıştır.
Sınai Mülkiyet Hakları ve patent hakları da Patent ve Tasarım Yasası 2000 ve Sınai
Mülkiyet Hakları Tescil Dairesi ile ile korumaya alınmıştır.
2. İşadamlarının Pazarda Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
a. Para Kullanımı
Malta’nın resmi para birimi Avro’dur.
b. Pasaport ve Vize İşlemleri
Malta’ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Malta’nın Schengen
ülkesi olması itibariyle bu ülkeye gelebilmek için Schengen vizesi almaları
gerekmektedir.
c. Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
Yılbaşı
St. Joseph
Kutsal Cuma
1 Ocak
19 Mart
2 Nisan
5
İşçi Bayramı
Ulusal Bayram
St. Peter ve St. Paul
Hazreti Meryem’in Göğe
Bayramı
Zafer Bayramı
Bağımsızlık Günü
Dini Bayram
Cumhuriyet Bayramı
Noel
1 Mayıs
7 Haziran
29 Haziran
Yükselmesi 15 Ağustos
8 Eylül
21 Eylül
8 Aralık
13 Aralık
25 Aralık
d. Kullanılan Lisan
Resmi dil Maltaca'dır. Otellerde ve turistik merkezlerde İngilizce, İtalyanca, Fransızca
konuşulur.
e. Yerel Saat
Malta’da yerel saat Aralık 2012 itibarı ile ülkemizden bir saat geridedir.
f. İklim
Malta’da karakteristik Akdeniz İklimi hakimdir. Yazları sıcak ve kurak, sonbaharlar
sıcak ve düzensiz yağışlı iken kış ayları ise serin yağışlı ve kısadır. Yıllık yağışın
dörtte üçü Ekim ve Mart ayları arasında düşer. Haziran, temmuz ve ağustos ayları
kurak geçer. Yıllık yağış ortalaması 600 mm’dir.
3. Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz
a. Kanatlı Etleri
Parça Halindeki Etler ve Sakatat (Dondurulmuş) (GTİP: 020714)
Malta 2011 yılında 10,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. İthalat bir önceki yıla
göre %3,6 artmıştır. Malta’nın ithalatında başlıca tedarikçi ülkeler Hollanda (%32),
İngiltere (%19), Romanya (%12), İtalya (%11) ve Polonya (%10) olarak
sıralanmaktadır.
b. Süt Ürünleri
Diğer Peynirler (GTİP: 040690)
Malta 2011 yılında 23 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. İtalya %23 pay ile lider
tedarikçi olarak yer alırken. İtalya’yı %12 pay ile Belçika, %11 pay ile İngiltere takip
etmektedir.
c. Şekerli ve Çikolatalı Mamuller
Diğer Çikolata ve Kakao İçeren Diğer Gıda Müstahzarları (GTİP: 180690)
Malta 2011 yılında 10,7 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Malta ithalatının
neredeyse yarısını (%47) İtalya’dan gerçekleştirmiştir. Ülkemizin Malta’ya ihracatı
2011 yılında 0,06 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
6
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards