güney afrika ülke raporu

advertisement
EBSO Uluslararası İlişkiler Şefliği
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ
GÜNEY AFRİKA ÜLKE PROFİLİ
A. Genel Bilgiler (2015)
Resmi Adı
Yönetim Biçimi
Resmi Dili
Başkenti
Devlet Başkanı
Yüzölçümü
Nüfusu
Para Birimi
Para Birimi Paritesi
: Güney Afrika Cumhuriyeti
: Federatif Cumhuriyet
: Afrikaanca, Güney Ndebele dili, Güney Sotho dili,
İngilizce, Kuzey Sotho dili, Swati dili, Tsonga dili,
Tswana dili, Venda dili, Xhosa dili, Zuluca
: Pretoria (yürütme), Bloemfontein (yargı), Cape
Town (yasama)
: Jakob Zuma
: 1.219.090 km2
: 48,3 Milyon Kişi
: Rand (ZAR)
: 1 TL= 5,2 ZAR
Kaynak: Trademap ve CIA World Factbook Country Report
B. Temel Ekonomik Göstergeler (2015)
GSYİH
Kişi Başına Milli Gelir
GSYİH Büyüme Oranı
Enflasyon Oranı
İşgücü
İşsizlik Oranı
İhracat
İthalat
: 317 milyar $
: 13.400 $
: % 1,4
: % 4,8
: 20,8 milyon kişi
: % 25,9
: 85,1 milyar $
: 86,8 milyar $
Kaynak: Trademap ve CIA World Factbook Country Report
C. Dış Ticaret Verileri
1. Genel Dış Ticaret Verileri
(Milyar $)
İhracat
İthalat
Ticaret
Hacmi
Denge
2013
95,1
103,4
198,5
2014
90,6
99,8
190,4
2015
81,5
85,6
167,1
-8,3
-9,2
-4,1
Kaynak: Trademap
2. Başlıca İhraç Ürünleri (2015):
GTIP
71
87
26
27
84
Ürün
Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller,
inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar
Motorlu kara taşıtları, traktörler, aksam ve parçaları
Metal cevherleri, cüruf ve kül
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
Tutar (Milyar $)
14,5
9,2
8,5
8
5,7
Kaynak: Trademap
3. Başlıca İthal Ürünleri (2015):
GTIP
27
84
85
87
99
Ürün
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler
Elektik ve elektronik malzemeler
Motorlu kara taşıtları, traktörler, aksam ve parçaları
Kişisel eşyalar, deniz ve hava taşıtlarına verilen
kumanya ve malzeme (yakıtlar hariç)
Tutar (Milyar $)
13,4
11,9
9,5
7,2
6,3
Kaynak: Trademap
2
4. İhracatında Başlıca Ülkeler (2015):
Ülke
Çin Halk Cumhuriyeti
Amerika Birleşik Devletleri
Almanya
Namibya
Botsvana
Tutar (Milyar $)
7,4
6,2
5,5
5,3
4,1
Kaynak: Trademap
5. İthalatında Başlıca Ülkeler (2015):
Ülke
Çin Halk Cumhuriyeti
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Hindistan
Japonya
Tutar (Milyar $)
15,6
9,6
6
4,2
3,1
Kaynak: Trademap
D. Türkiye – Güney Afrika Ticari İlişkileri
1. Türkiye – Güney Afrika Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyar $)
YILLAR
2013
2014
2015
İHRACAT
619
545
489
İTHALAT
1.479
1.189
918
HACİM
2.098
1.734
1.407
DENGE
-860
-644
-429
Kaynak: TUİK
2. Türkiye’nin Güney Afrika’ya Başlıca İhracat Kalemleri (2015)
GTIP
87
84
85
27
40
Ürün
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme
cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Kauçuk ve kauçuktan eşya
Tutar (Milyon $)
80,8
63,7
46
43,3
26,9
Kaynak: TUİK
3
3. Türkiye’nin Güney Afrika’dan Başlıca İthalat Kalemleri (2015)
GTIP
27
84
76
72
87
Ürün
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Alüminyum ve alüminyumdan eşya
Demir ve çelik
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler,
motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam,
parça, aksesuarı
Tutar (Milyon $)
373,5
120,5
99,8
73,1
49,8
Kaynak: TUİK
4. Türkiye ile Güney Afrika Arasında İmzalanan Yürürlükteki Anlaşma ve
Protokoller
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması yönünde
gerçekleştirilecek müzakereler için girişimde bulunulmuştur.
Anlaşma/Protokol
İmza Tarihi
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
03/03/2005
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
5. İzmir – Güney Afrika Arasındaki Karşılıklı Ticaret Verileri (Milyon $)
YILLAR
2013
2014
2015
İHRACAT
17,6
23,8
56,5
İTHALAT
11,3
20,4
41
HACİM
28,9
44,2
97,5
DENGE
6,3
3,4
15,5
Kaynak: TUİK
6. İzmir’in Güney Afrika’ya Başlıca İhracat Kalemleri (2015)
GTIP
85
48
84
24
Fasıl
Elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme,
televizyon görüntü-ses kaydetme-verme
cihazları,aksam-parça-aksesuarı
Kağıt ve karton, kağıt hamurundan, kağıttan veya
kartondan eşya
Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler,
nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
Tutar (Milyon $)
20,5
19,4
4,9
2,7
Kaynak: TUİK
4
7. İzmir’in Güney Afrika’dan Başlıca İthalat Kalemleri (2015)
Fasıl
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların
damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli
maddeler, mineral mumlar
Organik kimyasal ürünler
Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için
hazırlanmış kaba yemler
Demir ve çelik
GTIP
27
29
23
72
Tutar (Milyon $)
34,1
2
1,9
1,5
Kaynak: TUİK
E. Diğer Bilgiler
1. Pasaport ve Vize İşlemleri
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Güney Afrika
Cumhuriyeti’ne seyahatlerinde vizeye tabi olup 30 güne kadar ikamet süreli müteaddit
giriş vizelerini sınır kapılarında alabilirler.
2. Ulaşım
İzmir’den Güney Afrika Cumhuriyeti’ne doğrudan uçuş bulunmamakta olup, THY
tarafından İstanbul’dan Güney Afrika’nın Cape Town, Durban ve Johannesburg
şehirlerine aktarmalı olarak seferler düzenlenmektedir.
4. Güney Afrika Cumhuriyeti Sermayeli Şirketler (2015 Haziran itibariyle)
-
Türkiye’deki Güney Afrika Cumhuriyeti sermayeli şirket sayısı: 38
İzmir’deki Güney Afrika Cumhuriyeti sermayeli şirket sayısı: 1
FİRMA ADI
FAALİYET ALANI
A&L AVIATION CONSULTANTS HAVA ARAÇLARI DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
5. Odamıza Yapılan Önceki Ziyaretler / Gerçekleştirilen Organizasyonlar
TARİH
AÇIKLAMA
10.12.2014 Güney Afrika Cumhuriyeti Cape Town Belediye Başkanı
Sn. Patricia De Lille ve beraberindeki heyetin Odamızı
ziyareti / H. İbrahim Gökçüoğlu
01.06.2015 G. Afrika Cumhuriyeti Fahri Başkonsolosluğu (Tamer
Taşkın) işbirliğinde Güney Afrika Northern Cape Eyaleti
Heyeti ziyareti
KATILIMCI
5
12
(3 Türk+9 G. Afrikalı)
(5 b2b)
6. Diğer
-
G. Afrika Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler 22 Nisan 1993’te tesis edilmiştir. 27
Şubat 1993 tarihinde Ankara’da GAC Büyükelçiliği, 22 Mart 1994 tarihinde ise
Pretoria Büyükelçiliğimiz açılmıştır.
5
-
-
-
G. Afrika Cumhuriyeti’ndeki Türk yatırımlarının değeri 500 milyon dolardan
fazladır. Yatırımlarımız ağırlıklı olarak madencilik ve tekstil sektörlerinde
toplanmaktadır. Ayrıca, başta Cape Town ve Johannesburg kentlerinde olmak
üzere, vatandaşlarımıza ait tekstil, halı, gıda ağırlıklı ithalat, toptan ve
perakende satış yapan firmalar bulunmaktadır. Son dönemde Arçelik ve DHT
Holding tarafından gerçekleştirilen önemli yatırımlar (beyaz eşya üreticisi
DEFY’ın Arçelik tarafından ve önemli demir/çelik işletmesi CISCO’nun DHT
Holding tarafından satın alınması) ülkemizin G. Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik
üst düzeyli ilgisini ortaya koymuştur.
G. Afrika Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarımızın sayısı 3.000 civarında
olduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizden G. Afrika Cumhuriyeti’ne ve G. Afrika Cumhuriyeti’nden ülkemize
yönelik turist akışı THY’nin Cape Town-Johannesburg-İstanbul seferlerinin 17
Eylül 2007 tarihinde tekrar başlaması ile yoğunlaşmıştır. THY, Ekim 2015 sonu
itibariyle Cape Town’a ayrı uçuş başlatmıştır. THY’nin Kasım 2015 başında
başlayan Durban uçuşlarıyla G. Afrika Cumhuriyeti’ndeki uçuş noktası sayısı
3’e yükselmiştir.
2015 yılında Türkiye’ye 47 bin G. Afrika Cumhuriyeti vatandaşı gelmiş
bulunmakta olup, bu vatandaşların 1.900’ü İzmir ili sınırlarından giriş yapmıştır.
6
Download