İnsülin Pompası Kullanan Tip 1 Diyabetli Hastaların Öz

advertisement
Şefika Dalkıran, Hülya Kamarlı, Döndü Babur, Ramazan Sarı,
Hasan Ali Altunbaş, Mustafa Kemal Balcı
Akdeniz Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı
50. Ulusal Diyabet Kongresi
Diyabet Tedavisinde Güncel Hedefler

Normale yakın glisemiyi sağlamak,

Hipoglisemi riskini en aza indirmek,

Kilo alımını sınırlamak

Yaşam kalitesini iyileştirmektir
50. Ulusal Diyabet Kongresi
Pompa Kullanımı

sürekli eğitim

üst düzeyde bilgi

beceri

dikkat

tedavi ekibiyle sıkı iletişim
50. Ulusal Diyabet Kongresi
Bilgi eksikliği hasta güvenliğini olumsuz etkilemekte
Güvenli ve optimal pompa kullanımı için
Bilgi
 Teknik
 Davranış

sürekli değerlendirilmelidir
50. Ulusal Diyabet Kongresi
AMAÇ
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Endokrin ve
Metabolizma Polikliniğinde takip edilen hastaların
pompa kullanımını değerlendirmek,
bilgi eksikliklerini saptamak ve
bunlara yönelik eğitimlerinin sürekliliğini
sağlamak amacıyla planlanmıştır.
50. Ulusal Diyabet Kongresi
ANKET
Gelişmiş cihaz özellikleri,
Akut komplikasyonların yönetimi,
İnfüzyon seti problemleri
İnsulin pompa tedavisinin tüm yönlerini
değerlendiren sorulardan literatüre dayanarak
oluşturulmuştur
50. Ulusal Diyabet Kongresi
HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİLERİ
ORTALAMA ± STD
Yaş
Cinsiyet (K/E)
%
32,6 ± 10,2
N/N
Kadın
20
64,5
Erkek
11
35,5
İlkokul
3
9,7
Ortaokul
2
6,5
Lise
9
54,8
Üniversite
7
29,0
Öğrenim Durumu
Pompa Kullanım Süresi
4,7 ± 3,5
HbA1c ( pompa öncesi)
8,8 ± 1,5
HbA1c (pompa sonrası)
7,4 ± 1,3
Kilo (pompa öncesi)
Kilo (pompa sonrası )
66,9 ± 13,5
71,4 ± 13
50. Ulusal Diyabet Kongresi

Karbonhidrat Sayımı
%93,5

Gözden Geçirme İhtiyacı Duymakta

İnsulin Duyarlılık Faktörünü

Hedef Kan Şekeri Değerini

Yüksek Kan Şekeri İçin Düzeltme Bolusu
% 74,2
%77,4
%96,8
50. Ulusal Diyabet Kongresi
% 81,2
Hastaların tamamı en az 1 kez infüzyon seti problemi

% 80.6
pompa seti ve rezervuarını 3
günde bir değiştirmekte

% 80,6
uygulama yerinde enfeksiyon
bulgularını bilmekte

% 16.1
setin takıldığı bölgeyi ödem,
enfeksiyon, kızarıklık ve sızıntı
açısından kontrol etmektedir
50. Ulusal Diyabet Kongresi
% 78
% 19,4
% 19
• sadece karın bölgesine seti takmakta
• set değişimini bolus insulin
uygulamasından önce
• yatmadan önce seti değiştirmekte
% 61,6
• set değişim zamanına dikkat etmemekte
% 38,7
• set değişimden sonra kan şekeri yüksek
seyrederse setin yerini değiştirmektedir
50. Ulusal Diyabet Kongresi
%80,6
• açıklanamayan kan şekeri yüksekliğinde, akut
hastalık ve enfeksiyon durumunda
%74,2
• yüksek kan şekeri değerini düşürmek için
kalem ya da enjekörle insulin uygulamamakta
% 67,7
• yedek insulin kalemi ya da enjektör
bulundurmamakta
%71
% 16,1
keton kontrolü yapmamakta
• pompanın bozulma ihtimaline karşılık
uzun etkili insulin bulundurmamakta
• yedek pompa malzemesi bulundurmakta
50. Ulusal Diyabet Kongresi

% 54,8
ciddi hipoglisemiler için evde glukagon
bulundurmamakta

% 61
evde bulunan glukagonun tarihini kontrol
etmemekte
50. Ulusal Diyabet Kongresi

Uzun süreli egzersiz öncesi %41.9’u bazal ayarda
değişiklik yapmakta

Kısa sureli egzersiz öncesinde % 83,9’u ek karbonhidrat
almakta.
50. Ulusal Diyabet Kongresi
Pompanın gelişmiş özellikleri olan

Bolus sihirbazı (%35,5)

Yayma bolus (% 29)
Oranında
kullanılmaktadır

İkili yayma bolus (%25)

Kan şekeri hatırlatıcısı (% 25,8)

Bazal model ve geçici bazal (%19,4)
50. Ulusal Diyabet Kongresi

İnsülin pompası diyabet yönetiminde glisemik
kontrolü sağlayan ve yaşam kalitesini arttıran bir
araçtır

Literatüre bakıldığında insulin pompası kullanımına
yönelik bilgi eksikliğinin hasta güvenliğini olumsuz
etkilediği görülmüştür (Hanas R, Lindgren F, Linblad B. 2009 )
50. Ulusal Diyabet Kongresi
HASTALARDA SAPTANAN EN ÖNEMLİ EKSİKLİKLERİ
Yüksek kan şekeri için keton kontrolü yapmamak
Ciddi Hipoglisemiler İçin Evde Glukagon Bulundurmamak
Uygulama Yerini Enfeksiyon, Kızarıklık, Ödem ve Sızıntı Açısından Kontrol
Etmemek
Enjektör ya da insülin kalemi bulundurmamak
Pompanın Bozulma İhtimaline Karşı Uzun Etkili İnsulin Reçete
Ettirmemek
50. Ulusal Diyabet Kongresi

Advers olay riskini azaltmak için hastaların insulin
pompa kullanımıyla ilgili kapsamlı eğitim alması
önerilmektedir

AACE pompa tedavisinin başarısını en üst düzeye
çıkarmak ve hasta güvenliğini arttırmak için hasta
ve ailelerinin eğitimlerinin periyodik olarak
tekrarlanmasını önermektedir
50. Ulusal Diyabet Kongresi
1. Grunberger G, Bailey TS, Cohen AJ, et al. Statement by the American
Association of Clinical Endocrinologists consensus panel on insulin
pump management. Endocr Pract 2010;16:747-762
2. Hanas R, Lindgren F, Linblad B. A two year national population study
of ketoacidosis in Sweden: predisposing conditions and insulin pump
use. Pediatr Diabetes. 2009;10:33-373.3.
3. Morrison G, Weston P (2013) Self-efficacy:A tool for people with type
1 diabetes managed by continuous subcutaneous insulin infusion.
Journal of Diabetes Nursing 17: 32–7
4. Skyler JS, Ponder S, Kruger DF, Matheson D, Parkin CG. Is there a
place for insulin pump therapy in your practice? Clin Diabetes
2007;25:50-56.
50. Ulusal Diyabet Kongresi
Download