sirküler : 2016-032

advertisement
Merkez ve Bölge Müdürlükleri
İstanbul Merkez :
(212) 249 40 62
İzmir Bölge Md. :
(232) 463 65 16
Mersin Bölge Md. :
(324) 237 86 06
Ankara Bölge Md. :
(312) 812 11 90
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET SİRKÜLERİ
TARİH
: 08.04.2016
SİRKÜLER
: 2016-032
SEKTÖR
: GENEL
BİLGİSAYARLARDA KULLANILAN VERİ yada KOMUT YÜKLÜ BİLGİ
TAŞIYICILARININ İHRACINDA ESAS ALINACAK KIYMET
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2016/5 sayılı genelgeye istinaden
bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının ihracında da, sadece veri
ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının kıymetlerinin, gümrük kıymetinin tespitinde esas
alınmasına yer verilmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinin 54. maddesinde anılan,
"Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının
gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti
esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla,
gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez’’ hükmü itibariyle ,
Bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının ihracatında da sadece
taşıyıcı ortamın kıymetinin (CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi elektronik ortamlar ve basılı
kağıt ortamlar) gümrük kıymeti olarak beyan edilebileceği ,
hükme bağlanmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
SOLMAZ
Sirkülerle ilgili sorularınız için :
Semih SÜTÇÜ : [email protected]
Bekir ODABAŞI : [email protected]
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
bize ulaşabileceğiniz Internet adresimiz : www.solmaz.com
Solmaz
Gümrük Müşavirliği A.Ş.
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 85593407-010.06
Konu : Hizmet İhracatı
GENELGE
(2016/5)
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan; bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi
taşıyıcılarının ihracında, veri ya da komutların gümrük kıymetinin belirlenmesinde tereddüt
hasıl olduğu görülmektedir.
Gümrük mevzuatı açısından konu ithalat boyutu ile Gümrük Yönetmeliğinin 54. maddesinde
düzenlenmiş olup anılan maddede,
"Bilgisayarlarda kullanılmak üzere ithal edilen veri ya da komutlar yüklü bilgi taşıyıcılarının
gümrük kıymetinin belirlenmesinde, sadece taşıyıcı ortamın kendisinin maliyeti veya kıymeti
esas alınır. Bu nedenle, taşıyıcı ortamın maliyet veya kıymetinden ayırt edilebilmesi koşuluyla,
gümrük kıymeti, veri veya komutların maliyet veya kıymetini içermez.
Bu maddede geçen;
a) Taşıyıcı ortam deyimi, entegre devreler, yarı iletkenler ve bu tür devre veya cihazlarla
bütünlük oluşturan benzeri araç ve aletleri,
b) Veri veya komutlar deyimi, ses, sinematografik veya video kayıtlarını, kapsamaz."
denilmektedir.
Bilindiği üzere; 4458 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde “Bu Kanunun amacı, Türkiye
Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren ve çıkan eşyaya ve taşıt araçlarına uygulanacak
gümrük kurallarını belirlemektir.” denilmektedir.
Bu itibarla; bilgisayarlarda kullanılan veri ya da komut yüklü bilgi taşıyıcılarının ihracat için
gümrük idaresine beyan edilmesi durumunda gümrük beyannamesinde sadece veri ya da
komutların içinde yer aldığı taşıyıcı ortamın (CD, DVD, flashdisk, harddisk gibi elektronik
ortamlar ve basılı kağıt ortamlar) gümrük kıymeti yer alacak olup veri ya da komutların gümrük
kıymeti, Gümrük Kanununun 1 inci maddesi kapsamında olmadığından beyan edilmeyecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
bize ulaşabileceğiniz internet adresimiz : www.solmaz.com.tr
Download