form üzerinde çeşitli butonların oluşturulması

advertisement
Veri Tabanı Yönetimi
12
Doç.Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY
FORM ÜZERİNDE ÇEŞİTLİ BUTONLARIN OLUŞTURULMASI
Formlar seçeneğinden Yeni butonu seçildiğinde aşağıdaki tablo ekrana gelir.
Nesne verilerinin geldiği sorgu veya tabloyu seçin kutusundan form oluşturulacak tablo
seçilir. Daha sonra tamam dendiğinde aşağıda formun oluşturulacağı görüntü ekrana gelir.
Yukarıdaki tablo üzerine öğrenci tablosunda alanlar birer birer fare ile yakalanıp istenen
büyüklükte yerleştirilir.
Veri Tabanı Yönetimi
13
Doç.Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY
Eğer istenirse bazı özel butonlar yerleştirerek kayıt, bir önceki, bir sonraki, sonuncu kayda
kolayca ulaştıran işlevleri yaptırmak Mümkün olmaktadır.
Yukarıdaki butonları oluşturmak için araç kutusundan Komut Düğmesi seçilerek form üzerine
taşınabilir.
Veri Tabanı Yönetimi
14
Doç.Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY
Daha sonra Komut Düğmesi Sihirbazı gelir. Gereksinilen Kategori ve Eylemler seçilerek
istediğimiz şekilde düğmemizi oluştururuz.
Download