11.Sınıflar İnkılap 2.dönem 1.test sınavı B-grubu

advertisement
Adı-Soyadı
:…………………………………
Numarası – Sınıfı :…………………………………
SORU SAYISI
TARİH:……/……/……
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
TAM PUAN
TOPLAM
RAKAM
İLE
YAZI İLE
ALDIĞI PUAN
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER .....................LİSESİ 11.SINIF
İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ II. DÖNEM I.YAZILI SINAV
SORULARI…
S-1) Tekâlif-i Milliye kanunu kapsamında halktan neler
talep edilmiştir?
S-2) Lozan Barış Antlaşmasında çözüme kavuşan ve
kavuşmayan konuları kategorilere ayırınız
S-3) 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen ve kaldırılan
yasalar nelerdir?
S-4) Türk inkılâbını diğer inkılâplardan ayıran temel
özellikler neleridir?
S-5) Laiklik aşamalarını maddeler halinde yazınız?
S-6 16-Fransa ile yapılan Ankara Antlaşması’yla
Hatay’da Özel bir yönetim kurulması,
aşağıdakilerden hangisine aykırı bir uygulama
görünümündedir?
A)Amasya Görüşmelerine
B)Amasya Genelgesine
C)Londra Konferansı kararlarına
D)Misak-ı Milli’ye
E)Kars ve Gümrü Antlaşmalarına
S-7)TBMM Hükümeti ilk siyasi ilişkilerini aşağıdaki
Avrupa ülkelerinden hangisiyle kurmuştur?
A)İngiltere
B)Almanya
C)Sovyet Rusya
D)Fransa
E)İtalya
S-8) İlk TBMM Gümrü, Moskova ve Ankara
antlaşmalarını hangi devletlerle yapmıştır?
A)Ermenistan Sovyet Rusya Fransa
B)Fransa Ermenistan Sovyet Rusya
C)Ermenistan Fransa Sovyet Rusya
D)Sovyet Rusya Ermenistan Fransa
E)Fransa Sovyet Rusya Ermenistan
S-9) Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM ile dostluk ve
yardımlaşma amacıyla ilişkiler kuran ilk İslam ülkesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A)İran B)Irak C)Suriye D)Afganistan E)Pakistan
S-10) Mustafa Kemal’ Gazilik ve Mareşallik unvanı
hangi muharebeden sonra verilmiştir?
A)I.İnönü Muharebesi
B)II. İnönü Muharebesi
C)Sakarya Meydan Muharebesi
D)Kütahya Eskişehir Muharebesi
E)Başkomutanlık Meydan Muharebesi
S-11) Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924
Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer
almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün
anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz?
A)Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama
gerçekleştirmek
B)Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları
etkisiz kılmak
C)Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz
etkilerinden kurtulmak
D)Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek
E)Halka din konusunda güvence vermek
S-12) Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait
İsyanı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu
söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
A)İngiltere C)Fransa E)Sovyet Rusya B)ABD D)İtalya
S-13) Atatürk yenilik karşıtlarının kendisine yönelik
suikast girişimin öğrendikten sonra, “ benim naçiz
vücudum, elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır.” demiştir.
Atatürk’ün bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini
vurguladığı savunulabilir?
A) Yeni Türk Devleti’nin gücünü şahıslardan
almadığını
B) Milletvekili seçimlerinin yenileneceğini
C) Avrupa devletlerinin yenilik hareketlerini
desteklediğini
D) Halkın eski düzene bağlılığını sürdürdüğünü
E) Yenilik hareketlerine bir süre ara verileceğini
S-14) Atatürk kendi düşünce ve çalışmalarına
muhalefet eden Terakkiperver Cumhuriyet
Fırkası’nın kurulmasını desteklemiştir.
Atatürk’ün bu yolla,
I. Toplumda demokrasi kültürünün yerleşmesi
II. Farklı görüş ve düşüncelerin mecliste temsil
edilmesi
III. Yenilik hareketlerinin hızlandırılması
amaçlarından hangilerine ulaşmak istediği
savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
S-15) Kurtuluş Savaşında;
- I. İnönü Savaşı’ ndan sonra Moskova Antlaşması
- Sakarya Meydan Savaşı’ ndan sonra Ankara
Antlaşması
- Başkomutanlık Meydan Savaşı’ ndan sonra Mudanya
Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.
Bu gelişmelerin tümü birlikte düşünüldüğünde
aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Ankara Antlaşması Fransa ile imzalanmıştır.
B) Her antlaşmadan sonra bir savaş yapılmıştır.
C) TBMM hükümeti barışı devamlı ön planda
tutmuştur.
D) Savaş alanında kazanılan zaferler siyasi başarılarla
tamamlanmıştır.
E) İnönü Savaşı yenilgiyle sonuçlandı
A
B
C
D
E
1
O
O
O
O
O
2
O
O
O
O
O
3
O
O
O
O
O
4
O
O
O
O
O
5
O
O
O
O
O
6
O
O
O
O
O
7
O
O
O
O
O
8
O
O
O
O
O
9
O
O
O
O
O
10
O
O
O
O
O
11
O
O
O
O
O
12
O
O
O
O
O
13
O
O
O
O
O
14
O
O
O
O
O
15
O
O
O
O
O
‘’Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et.
İlkinin acısı bir an, ötekinin vicdan azabı bir
ömür boyu sürer. Bazı idealler o kadar
değerlidir ki, o yolda mağlup olman bile
zafer sayılır. Bu dünyada bırakacağın en
büyük miras dürüstlüktür.’’
NOT: Sınav süresi 1 ders saatidir. ( 40
dakika)
Başarılar…
.......................................
Tarih Öğretmeni
Download