Başkent Üniversitesi Fen

advertisement
Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü
İst 458 (Biyoistatistik)
1.QUİZ SINAVI (10 Puan)
20.03.2007
Adı-Soyadı:
Öğrenci No:
1. Altı milyon yıl ortası nüfusa sahip bir ülkede 31 Aralık 2006 yılı sonuna kadar meydana gelen
ölümlerin toplam sayısı 60 000’dir. Bu ölümler içinde, Akciğer kanserine yakalanan 100 000
kişiden 30 000’nin akciğer kanseri nedeniyle öldüğü saptanmıştır.
Bu veriye dayanarak;
A. Hangi hızlar hesaplanabilir sadece adlarını yazınız.
B. Yukarıda adlarını yazdığınız hızları hesaplayıp, sonuçları kısaca yorumlayınız.
2. Aşağıdaki tabloda dört ülkeye yönelik istatistikler bulunmaktadır. Hangi ülkede 1 yıl süresince
Serebravasküler (Beyinde Damar Tıkanıklığı) hastalığından ölenlerin sayısı daha fazladır.
Bulduğunuz sonuçlara göre ülkeleri sıraya dizip, sonuçları istatistiksel olarak yorumlayınız.
Ülkeler
A
B
C
D
Serebravasküler
Hastalıklı
Kişi Sayısı
50 000
100 000
250 000
250 000
1 Yıllık
Serebrevasküler
Fatalite Hızı (%)
50
25
20
10
1
3. 01 Ocak –31 Mayıs 2006 Tarihleri arasında 300 Kişi üzerinde yapılan bir sağlık araştırmasında
Kroner Kalp Hastalığı (KKH) vakaları aşağıdaki gibi bulunmuştur.
KKH
1-31 OCAK
+++ - - - -
Eski vaka (+)
01-28 ŞUBAT
++- - - - - -
01-31 MART 01-30 NİSAN
+ - - + +
- - - - - -
01-31 MAYIS
+++-- - - - - --
Yeni Vaka (-)
Yukarıdaki sonuçlara göre;
A. 01 Ocak – 31 Mayıs 2006 tarihleri arasında, Kroner Kalp Hastalığının İnsidans Hızı kaçtır?
B. Nisan Ayında, Kroner Kalp Hastalığının İnsidans Hızı kaçtır ?
C. 01-28 Şubat 2006 tarihinde, Kroner Kalp Hastalığının Nokta Prevalans Hızı kaçtır ?
D. 01 Ocak – 31 Mart tarihinde , Kroner Kalp Hastalığının Süre Prevalans Hızı kaçtır ?
2
Download