çalınan hazinelerimiz

advertisement
ÇALINAN
HAZİNELERİMİZ
Bergama Sunağı
Bergama Sunağı (Bergama) ..
İzmir ili Bergama ilçesinde, antik Pergamon’un akropolünde bulunan bu sunak Pergamon Kralı II. Eumenes’in (MÖ.197-MS.160) Seleukos Kralı III. Antiochos’a
ve Galatlara karşı kazandığı zaferin anısına yaptırılmıştır. Sunak ayrıca Mitoloji Tanrılarından Zeus ile Athena’ya adanmıştır. Helenistik dönemdeki Pergamon’un
en görkemli anıtlarından olan bu sunak ile ilgili bilgiler Romalı Lucius Ampellius’un yazmış olduğu kitaptan öğrenilmektedir. Günümüzde Berlin’de Pergamon
Müzesi’nde bulunan bu sunağın yalnızca temel kalıntıları Bergama’dadır.
Nereidler Anıtı
Likya'da bulunan en büyük anıt mezar olup türüne ilk örnektir. M.Ö. 390-380 yıllarına tarihlenir.
Hem Pers, hem Grek kültürlerinin Likya medeniyetine etkisi açıkça görülmektedir.
ELMALI SİKKELERİ
Elmalı Sikkeleri'nin Tarihçesi
ELMALI SİKKELERİ
"Yüzyılın Definesi"
M.Ö. V. Yüzyılda Perslerin Yunanistan'ı istila etmelerinden sonra Atina Şehir Devleti'nin önderliğinde Akdeniz
çevresi şehirlerinden oluşan bir birlik kurulmuştu (Atik - Delos Deniz Birliği). Birliğin bir merkezi ve bir bütçesi vardı.
Her ülke kendi bastığı gümüş sikkeden kendi gücü oranında katkıda bulunuyordu.
ATLARI
Türkçe dört at heykeliveya dört atın çektiği tek kişilik araba anlamına gelir. Latinlerin 12. yy'daki büyük İstanbul yağması sırasında
diğer Bizans eserleri gibi Venedik’e götürülen yüzlerce eserin en değerlilerindendir. Antik çağın en değerli eseri olarak bilinen bu altın
kaplama bronzdan heykeller eskiden şimdi Sultanahmet Meydanı diye geçen Hipodrom’da bulunuyordu. Venedik’e götürülen bu
atlar bugün ünlü St Marco kilisesi'nin müzesinde bulunmakta olup çok sıkı korunmaktadırlar. Bu atların bu kadar özel olmasının
en önemli nedeni dört İncil yazarı olan Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’yı sembolize etmeleridir ayrıca Quadriga Antik Yunan'da ve
Roma'da da Tanrıların Arabaları olarak görüldüğünden saygı görmüşlerdir. Bulundukları St Marco kilisesinin kapısının üzerinde
replikaları da bulunan Quadriga yüzyıllarca gücün, asaletin simgesi olmuştur ve Venedik Devleti'nin paralarına bile resimleri
basılmıştır. Bu bahsi geçen dört attan birinin bir bacağı Büyük İstanbul Yağması sırasında kırılmıştır, yeri tam olarak bilinmese de
İstanbul’da olduğu bilinmektedir. 1797 yılında Napolyon tarafından St Marco Kilisi'nden Paris'e getirtilmiştir fakat daha sonra yani
1815'de yeniden Venedik'e gönderilmiştir Quadriga.
Download