Fen ve Teknoloji 6. 8.Ünite : Yerkabuğu Nelerden Oluşur? 1

advertisement
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
8.Ünite : Yerkabuğu Nelerden Oluşur?
1.Kayaçları Sınıflandıralım
Volkan camı (obsidyen)
Kazanım:
1.1-Magmatik, başkalaşım ve tortul
kayaçları tanır ve birbirinden ayırt eder
(BSB-1-7).
Yaşadığımız yer kabuğu kayaçlardan
oluşur.Bir ya da birden fazla mineralin bir
araya gelmesiyle oluşan kütleye kayaç adı
verilir.
Sünger taşı
Trakit
a.Magmatik Kayaçlar(Püskürük Kayaçları)
Erimiş
halde
bulunan
magmanın
yerkabuğunun derinliklerinde yavaş yavaş
veya
yeryüzünde
aniden
soğuyup
katılaşmasıyla oluşur.Bu kayaçlar serttir ve
kristalli yapıya sahiptir.Yapılarında fosillere
rastlanmaz.
Andezit
Granit,çok sert ve
dayanıklı olduğu
için binaların dış
cephe ve zemin
kaplamalarında
ve
parke
taşı
olarak kullanılır.
Magma,yeryüzüne çıkamayıp taş kürenin
tabakaları arasında kalırsa granit gibi iri
kristalli
ve
büyük
kütleli
kayaçlar
oluşur.Yeryüzüne
çıkan
magma
ise
bazalt,andezit,trakit,sünger taşı gibi küçük
kristalli kayaçları oluşturur.Ayrıca volkan camı
(obsidyen),katran taşı ve volkanik tüfler de
örnek olarak verilebilir.
Andezit ve Bazalt
kayaçları işlenerek
binaların yapımıda ,
kaldırımlarda ve
yollarda kullanılır
Sünger taşı ise
bıçakları bilemede
aşındırıcı olarak
kullanılır.
Bazalt
Granit
b.Tortul Kayaçlar
Yer yüzeyi su ve rüzgar gibi dış etkilerle
aşınıp,taşınır.Taşınan kayaçlar çukur alanlarda
,çökelerek
tortular
oluşturur.Zamanla
alt
tabakanın üzerindeki ağırlıktan dolayı basınç
artar,alt tabaka sıkışır ve katılaşır.Bu şekilde tortul
1
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
kayaçlar oluşur.Tortul kayaçlar yumuşaktır ve
tortul kayaç tabakaları arasında fosiller bulunur.
uğraması
oluşur.
sonucunda
başkalaşım
Mermer,arduaz,şist,kuartz,gnays
kayaçlarına örnek verilebilir.
kayaçları
başkalaşım
Kireç taşı, kil, çakıl taşı, kömür, kum taşı,
traverten, sarkıt ve dikitler tortul kayaçlardır.
Mermer binalarda,döşemelerde,mezarlarda,süs
yapımında,mutfak tezgahlarında vs kullanılır.
Kireç taşı
Çakıl taşları
eşyası
Kil
Tortul kayaçlar canlı kalıntılarının çökelmesiyle
de oluşur.Bunlara organik tortul kayaç
denir.Tebeşir
ve
alçı
taşı
bunlara
örnektir.Ayrıca taş kömürü de organik tortul
kayaçlardandır.
(Kuartz)Kuvars taşı
Arduvaz (Arduaz) taşı – Çatılarda kullanılır
İşlenmiş tebeşirler
Alçı taşı
Taş kömürü
Örnek 1: Selin şekildeki resimlerle altlarında
bulunan
kavramları
doğru
bir
şekilde
eşleştirmeyi amaçlıyor.
Pamukkale travertenleri de kimyasal tortul kayaçlardır.
c.Başkalaşım Kayaçları
Bazalt
Başkalaşım
Magmatik
ve
tortul
kayaçların,yüksek
sıcaklık,gerilme,kimyasal
aktivitesi
olan
sıvıların ve basıncın etkisiyle değişime
Mermer
Kömür
Tortul
Bunun için resimleri
eşleştirmelidir?
Magmatik
ve
Cevap: MermerBaşkalaşım
2
kavramları
nasıl
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
KömürTortul
A)Mermer
B)Alçı taşı
BazaltMagmatik
C)Tebeşir
D)Taşkömürü
Cevap:A Çünkü diğerleri suya,basınca daha
dayanıksızdır.
Kazanım:
Kazanım:
1.3-Madenlerin teknolojik ham madde olarak
önemini açıklar (BSB-11-13; FTTÇ-9, 31, 32,
38).
1.2-Farklı kayaçların zaman içinde birbirine
dönüşmesini (kayaç döngüsünü) açıklar.
2.Madenler ve Teknoloji
KAYAÇ DÖNGÜSÜ
Yerkabuğunun
değişik
derinliklerinden
çıkarılıp,ekonomik değeri olan kayaçlara
maden
denir.Altın,kömür,bakır,demir,bor,tuz,gümüş,k
urşun,çinko vs örnek verilebilir.
Kayaçlar
sürekli
birbirlerine
dönüşürler.Değiştiğini
göremediğimiz
dağlar,tepeler,çukurlar,kumsallar,vadiler
vs
sürekli değişim içindedirler.Yavaş bir değişim
olduğundan bizler hissedemeyiz.Bu değişim bir
insan ömrünün göremeyeceği kadar uzun bir
süredir.Magma
tabakası
kayaçların
kaynağıdır.Kayaçlar sıcaklık,basınç,nem vs gibi
etkilerle birbirlerine dönüşebilirler.
Madenler
kayaçların
içerisinde
bulunur.Mutfağımızda madenin çeşitli kullanım
biçimlerini gözlemleyebiliriz.Bileşiminde önemli
ölçüde maden bulunan kayaçlara maden filizi
denir.
Madenlerin yer altından çıkarılması ve
işlenmesi ile ilgilenen sanayi dalına maden
sanayi denir.Türkiye’de madencilik ile ilgili
faaliyetler
MTA
(Maden
Tetkik
Arama
Enstitüsü) ve özel kuruluşlar tarafından
yürütülür.
Bazı Madenler ve Kullanım Alanları
Demir:İğneden dev gemilere kadar,demirçelik sanayinin temel ham maddesidir.Çelik
demire karbon katılmasıyla elde edilir.

Örnek 2: Bina ve heykel yapımında
aşağıdakilerden hangisini kullanmak doğru
olur?
3
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
Bakır:Elektrik,elektronik
sanayinin
önemli
ham maddesidir.Ulaşım,kuyumculuk ve boya
sanayisi gibi birçok alanda kullanılır.

Krom: Demir-çelik sanayisinin önemli ham
maddesidir. Çeliğin sertleştirilmesinde ve
paslanmaz çelik üretiminde kullanılır.
Linyit:Sanayide,ısınmada,elektrik üretiminde kullanılır.

Petrol: Günümüzde önemli bir enerji kaynağı olan
petrol,aynı zamanda kimya sanayinin ham
maddesidir.
Bor: Özellikle jet ve roket yakıtı, cam elyaf,
sabun, deterjan, kumaş boyaları yapımı vb
alanlarda yararlanılmaktadır.
Bor madeni
Altın: Çok iyi bir iletken ve paslanmaya dayanaklı
bir
metaldir.Kuyumculuk,altın
kaplama
ve
süsleme,elektrik-elektronik,diş
hekimliği
gibi
alanlarda kullanılır.
Örnek 3:
I) Elektrik kablosu
4
II)Çivi
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
III)Plastik ayakkabı
IV)Yüzük
Yukarıdaki eşyaların yapıldığı madenler
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru
verilmiştir.
A)Bakır-Altın-Petrol-Demir
B)Bakır-Demir-Petrol-Altın
C)Demir-Krom-Kömür-Altın
D)Çelik-Bakır-Petrol-Krom
Cevap:B
5
Hazırlayan: Barış AKINCI
Leman Ayan İÖO-YOZGAT
Fen ve Teknoloji 6.
6
Download