Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyılı (a

advertisement
Form IIIa ( Türkçe): DERS BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
(a)
Teori
Uygulama
Laboratuar
(saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)
Yerel
Kredi
AKTS
4
4
(b)
Bilgisayar Yazılımı
Önkoşul(lar)-var ise
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin verilme şekli
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
BBY
161
Yok
Türkçe
Seçmeli
1
Uzm. Faik Demirbaş
Bu dersin hedefi öğrencilere bilgisayarda problem çözme için temel
yetilerin kazandırılmasıdır.
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; bilgisayarda problem çözme ve
algoritma tasarlama, karar ve döngü yapılarını etkin olarak kullanabilme,
yapısal programlar geliştirebilme ve derleyici ortamlarında kod
geliştirebilme ve hata ayıklayabilme becerilerine sahip olacaklardır.
Bilgisayarla problem çözme, yazılım geliştirmenin temelleri ve algoritma
geliştirme konularının Java gibi yüksek seviyeli bir programlama dili ile
uygulamalı olarak işlenmesi. Veri türleri, sabit ve değişken kavramları,
fonksiyonlar, operatörler, ifade ve eşitlikler. Karar yapıları ve döngüleri
kullanarak problem çözme. İç içe karar ve döngü yapıları. Yapısal
programlama ve fonksiyonlar kullanılarak yazılım geliştirme.
Fonksiyonlarda yaşam süresi ve etki alanı kavramları. Bilgisayar ortamında
program geliştirme, hata tespit etme ve hata ayıklama.
- Java: How to Program, 8th Edition, Harvey M. Deitel, Paul J. Deitel.
ISBN: 978-0136053064 (Ders Kitabı)
- Beginning Programming with Java For Dummies, 2nd Edition, Barry Burd.
ISBN: 978-0764588747
- Introduction to Java Programming, Comprehensive (8th Edition), Y. Daniel
Liang. ISBN: 978-0132130806
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ / INSTRUCTIONAL METHODS AND TECHNIQUES
Anlatım: Lecture
Tartışma: Discussion
Soru-Yanıt: Question and Answer
Gözlem: Observation
Alan Gezisi: Field Trip
Takım/Grup Çalışması: Team/Group Work
Rol Oynama/Dramatize Etme: Role Play
Gösteri: Demonstration
Deney: Experiment
Uygulama-Alıştırma: Drill and Practice
Örnek Olay İncelemesi: Case Study
Sorun/Problem Çözme: Problem Solving
Beyin Fırtınası: Brain Storming
Proje Tasarımı/Yönetimi: Project
Design/Management
Rapor Hazırlama ve/veya Sunma: Preparing and/or Presenting Reports
Form IVa ( Türkçe):HAFTALARA GÖRE İŞLENECEK KONULAR
Haftalar
1. Hafta
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
13. Hafta
14. Hafta
15. Hafta
16. Hafta
Tartışılacak işlenecek konular
Temel Kavramlar ve Bilgisayar Sistemleri
Programlamaya Giriş
Algoritma Geliştirme
Java Programlama Diline Giriş
Karar Yapıları Kullanarak Problem Çözme I
Karar Yapıları Kullanarak Problem Çözme II
Döngü Yapıları I
Döngü Yapıları II
ARA SINAV
Döngü Yapıları III
Döngü Yapıları IV
Fonksiyonlar I
Fonksiyonlar II
Fonksiyonlar III
Değerlendirme
Genel sınav
Form Va: DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam (a)
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar*
Genel sınav
Sayısı
Katkı Payı %**
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
*Dersin yapısına uygun olarak sunum, proje, seminer gibi çalışmalar I.arasınav olarak değerlendirme
sisteminde kullanılabilir
**Değerlendirme sisteminin katkı oranları hesaplanırken Hacettepe Üniversitesi ilgili yönetmelik
maddeleri geçerlidir
Form VIa: AKTS (ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜ) TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Sayısı
Süresi
Toplam İş
Yükü
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Genel sınava hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Form VIIa (Türkçe): DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE
İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program yeterlilikleri
Katkı düzeyi*
1
2
PY1
PY2
PY3
PY4
PY5
PY6
PY7
PY8
PY9
PY10
PY11
PY12
*1 En düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok yüksek
3
4
5
Download