kızıldere ö*ret*m okulu anlatım bozuklukları

advertisement
KIZILDERE ÖĞRETİM OKULU
ANLATIM BOZUKLUKLARI
HAZIRLAYAN:
MURAT COŞGUN
Anlatım Bozuklukları iki grupta incelenir.
1-Anlamsal Anlatım Bozuklukları.
2-Dilbilgisi Kaynaklı Anlatım
Bozuklukları
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
1-Gereksiz sözcük kullanımı:
Cümlede sözcük yada sözcük grubu cümleden
çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmuyor ve
daralmıyorsa o sözcük gereksizdir.
Bunları
anladık
Örnek:
değil
mi?
Yüksek sesle bağırma seni duyuyorum.
Köydeki insanlar hep sağlıklı ve sıhhatli
insanlardı.
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
Gereksiz Sözcük kullanımı şu sekillerde
olmaktadır.
a) Eş yada Yakın Anlamlı Kelime Kullanılması
Cümlede eş yada yakın anlamlı kelime kullanılması
anlatım bozukluğuna yol açar.
Örnek:
Uzun zamandır sağlık problemleri ve sorunları ile
uğraşıyordu.
Bugün sıcaklığın sıfırın altında eksi 2 derece olması
bekleniyor.
Olay ve hadiseleri tarafsız gözle incelerdi.
Babam akşama geri dönecek.
Si z konuyu
anlayın . Bana
anlatırsınz
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
B) Yardımcı Fiillerin Fazla Kullanılması
“ol-,kıl-, et-, eyle-” yardımcı fiilleri genellikle diğer dillerden dilimize
geçmiş olan kelimelerin sonuna gelerek birleşik fiil oluşturur. Bu
yardımcı fiiller bazı Türkçe kelimelerin sonuna geldiğinde gereksiz
kullanılmış olur.
Örnek:
Parayı benim aldığımdan mı kuşku ediyorsun.(kuşkulanıyorsun)
Bilgisayara düşkün
olmayın .
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
2-Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Dilimizde bazı sözcüklerin anlamları birbirine karıştırılmaktadır.
Genellikle aynı köklerden türeyen ,sesleri birbirine benzeyen ve
anlamları iyi bilinmeyen kelimler birbirlerinin yerine kullanılır.
Bundan dolayı bu kelimelerin kullanımına dikkat etmek gerekir.
Çok bencil olmasına karşılık onu yine de seviyoruz. (karşın)
Konuyu en ince ayrımına kadar çalıştık. (ayrıntı)
O da bu işin yürümeyeceğini savundu. (idda etti)
Son iş yerinden öğretim durumunu istediler.(öğrenim)
Konuyu anlamayan
şirinlere bakalım?
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
3-Anlamca Çelişen İfadelerin Bulunması
Cümlede anlamca çelişen sözlerin bulunması anlamda
belirsizlik,karışıklık yaratır ; cümle bundan dolayı tam
olarak anlaşılmaz. Bundan dolayı da anlatım bozukluğu
oluşur.
Bu anlattığım konuyu kesinlikle bilmiyor olabilir.
Şüphesiz bu dersi çok çalışmış olmalı.
Seninle görüşmeye aşağı yukarı tam bir ay oldu.
Benim
aklım
karıştı
şimdi.
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
4-Kelimenin Yanlış Yerde Kullanılması
Cümledeki sözcüklerin özellikle sıfatların ve zarfleaın
bulunması gereken yerde bulunmamaları anlatım
bozukluğuna yol açar.
Bu gece çok dişim (…….) ağrıdı.
Deneyimli oto satımından anlayan (…….) eleman
aranıyor.
Dün kısaca gördüklerimi (…….) size anlatayım.
Yeni banyodan (…….) çıkmıştım ki zil çaldı.
Alköllü araç (…….) kullanmak tehlikelidir.
Bu da nerden
çıktı.
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
DEYİM YANLIŞLIKLARI
Yerinde kullanılmayan ve yapısı bozulmuş deyimler cümlede
anlatım bozukluğuna yola açar. Bundan dolayı cümlede
kullanılan deyimin anlamına dikkat etmek gerekir.
Kulak
Babasını görünce paçaları tutuştu.
Bu görüntüler karşısında saçlarım diken diken oldu.
Ona yardım et elinden geleni ardına koyma.
kabarttım
sizi
dinliyorum
öğretmenim
.
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
MANTIK HATASI
Cümlede anlatılan duygunun mantık ilkelerine uygun olması
gerekir aksi halde anlatım bozukluğu oluşur.
Seninle değil şehir içinde gezmek, dünya turuna bile çıkılmaz.
Önümüzdeki haftanın önemli programlarından bazılarını sizlere
hatırlatmaya çalıştık.
Bende
mantık
Mehtaplı bir gece de yağan yağmuru seyrediyorduk
kalmadı
.
Anlamsal Anlatım Bozuklukları
ZAMİR EKSİKLİĞİ
Bazı cümlelerde iyelik zamiri kullanılmadığı taktirde bir anlam belirsizliği
ortaya çıkar.Cümlenin başına hem senin hem de onun zamirini getirebiliyorsak
orada bir anlam belirsizliği vardır.Bu tip cümlelerdeki anlam belirsizliğini
gidermek için cümlenin uygun bir yerine iyelik zamirinin getirilmesi
gerekir.Aksi taktirde anlam belirsizliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
doğar.
*Ehliyetini polis almış öyle mi?
*Bana ne söyleyeceğini biliyorum.
*Geleceğini ben biliyordum.
*Yarışmada birinci olduğuna sevindim
Hocam ben iyi
değilim
Download