arı hastalıkları ve zararları

advertisement
ARIOTU (Phacelia
tanacetifolia Bentham)
ve ARICILIKTAKİ ÖNEMİ
Dr. Ali KORKMAZ
Ziraat Yüksek Mühendisi
Samsun Tarım İl Müdürlüğü
Genel Bilgi
•
•
•
•
Doğal bitki populasyonunun bozulması
Ek beslemenin maliyeti
Gezginci arıcılığın zorlukları
Doğal ürün elde edilmesine yönelik
sistemler
• Arı merası ve bitki deseninin
oluşturulması
• Alternatif/Destek bitkisi :
Arıotunun Özellikleri
•
•
•
•
Kaliforniya orijinlidir.
Phacelia cinsine ait tek yıllık bir bitkidir.
Arılar için oldukça çekici bir bitkidir.
Dünya’da 13 türü bulunmakta, ancak 4
türü bal arıları için değerlidir.
• 60-100 cm boylanmaktadır.
Çiçeklenme Süresi ve Zamanı
• Ekim işlemi ekim-aralık aylarında
yapılmaktadır.
• Ekim zamanına bağlı olarak mart-mayıs
aylarında çiçeklenmektedir.
• Çiçeklenme süresi ekim yer ve zamanına
bağlı olarak 4-7 hafta arasında
değişmektedir.
Çiçek Yapısı
• 5 taç yapraklı olup 5 anter ve 2 parçalı dişi
organı bulunmaktadır.
• Beyazdan mavimsi pembeye kadar renge
sahiptir.
• Birim alanda çiçek sayısı 26.045 ad/m2’dir.
Nektar ve Polen Potansiyeli
•
•
•
•
•
0.30-0.66 mg/çiçek/gün nektara sahiptir.
7.81-14.45 kg/da nektar potansiyeli vardır.
III-IV. Sınıf Nektarlı Bitkiler sınıfındadır.
0.45-0.56 mg/çiçek/gün polene sahiptir.
11.72-12.26 kg/da polen potansiyeli vardır.
Kullanım Alanları
• Yem bitkisi (kuru, yeşil ve silaj olarak)
• Erozyonu önleyici örtü bitkisi
• Yararlı böcekleri polinasyonu istenen
bitkilere çekme
• Bazı avcı böcekleri zararlının bulunduğu
bitkilere çekme
• Bal arıları için nektar ve polen kaynağı
Arıotunda Tarlacılık Etkinliği
Nektar Tarlacılığı (ad/m2/5 dk)
Polen Tarlacılığı (ad/m2/5 dk)
Toplam Bal Arısı (ad/m2/5 dk)
10:00
32.03
45.37
77.40
12:00
42.40
53.70
96.10
86.60 ad/m2/5 dk Toplam Bal Arısı
%44.26 Nektar Tarlacılığı
%55.74 Polen Tarlacılığı
14:00
37.22
49.07
86.29
Ülkemizde Yapılan Çalışmalar
• İlk Çalışmalar (1982-1988)
• Çiftlik hayvanları için silaj ve yeşil yem açısından
• Arı Merası İçin Çalışmalar (1988-2000)
• Çeşitli bitkilerle karışım ekilmesi
• Arı kolonilerinin populasyon gelişimine etkisi
• Bal Arısı ve Arıotu İlişkisi (2001-2003)
 Arı-bitki ilişkisi konusundaki çalışmalara katkı sağlamak
 Yoğun nektar akımı öncesinde arıotunun önemini
belirlemek
 Nektar ve polen tarlacılığı yapan bal arısı oranını
saptamak
 Nektar ve polen potansiyelini belirlemek
 Tarlacılık yapan diğer polinatörleri saptamak
 Alternatif bir ekim deseni önermek
Sonuç
• Bazı bölgelerde yoğun nektar akımı öncesi
dönemde protein ve enerji kaynağı, diğer
yerlerde var olan floraya destek
• Bal arısı dışındaki polinatörlere besin
kaynağı
• Ülkemiz tarımına alternatif bitki
• Floranın kuvvetli olduğu yerlerde destek,
zayıf olduğu yerlerde ana nektar ve polen
kaynağı
Download