KIRMIZI KİTAP (Kapak ve Tanıtım yazısı)

advertisement
KIRMIZI KİTAP (Kapak ve Tanıtım yazısı)
’23. kitabım Paraf yayınlarından çıkmıştır bilgilerinize sunulur.
Kitabın Tanıtım Bülteninden
Küreselleşme adıyla ve yeni sömürge yöntemleriyle insanlar, toplumlar dönüştürülmekte,
devletler yeniden yapılanmaktadır. Yeni yapılanmalarda gelişen ve değişen yeni tehdit
algılamalarıyla milli güvenlik doktrinleri yenilenmektedir.
Yeni dünya, yeni düzeniyle birlikte nükleer, biyolojik, kimyasal silah tehdidini ortadan
kaldırmamıştır.
Yerel, bölgesel ve küresel güvenlik kaygıları, yeni stratejik planlamaları zorunlu hale
getirmiştir.
Milli güç, milli hedef ve milli menfaatler nedir?
Buna göre milli siyaset ve milli güvenlik unsurları neye göre şekillenmelidir?
Kırmızı Kitap (Milli Güvenlik Politikası), devlet organlarına vizyon, gelecek tasavvuru
koyan bir çalışmadır. İlgili kurum ve kuruluşların iş ve eylemlerinde neye, nasıl
bakacaklarıyla ilgili bir vizyon belgesidir.
Milli / Ulusal Güvenliğin yeni hassasiyeti; küreselleşen terörizm, enerji ve çevre sorunları,
siber saldırılar, internet savaşı, ekonomik ve finansal krizler, yeni salgın hastalıklar, kitlesel
göç hareketleri, enerji kaynaklarının ve ulaşım yollarının korunması, ülkelerdeki iç
karışıklıklar, uluslararası sistemi derinden etkilemekte ve güvenlik kavramına önceden
algılanması zor boyutlar ekleyerek ülkeleri ve uluslararası kuruluşları yeni arayışlara
zorlamaktadır. Son yıllarda, Türkiye de benzer öncelikli riskler ve tehditler ile karşı
karşıyadır.
Kitapta; küresel oyuncuların açık kapalı oyunları, Türkiye merkezli ele alınmıştır.
Bu kitap; Türk devlet geleneğinin gereği olarak, jeopolitik, jeostratejik ve milli güvenliğe
ilişkin küresel devletlerin yeni yaklaşımları ışığında Türkiye'nin anlaması, algılaması ve
uygulaması gereken Yeni Sivil Stratejik bakış ve yaklaşım içermektedir.
Türkçe
616 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 21 cm
İstanbul, 2011, 1. Basım
ISBN : 9786055539511
Download