yoğunluk artışı

advertisement
YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ
BT İLE AYIRICI TANISI
Dr. Çetin Atasoy
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Buzlu
cam yoğunluğu: Damar işaretlerinin
seçilebildiği minimal yoğunluk artışı
 Konsolidasyon:
Damar işaretlerini
silen belirgin yoğunluk artışı
Buzlu cam yoğunluğu
 İnterstisyel
hastalıklar
 İnterstisyel + alveoler hastalıklar
 Alveoler hastalıklar
Buzlu cam nedenleri
 Semptomlar
akutsa:
Akut interstisyel pnömoni
ARDS
Hidrostatik ödem
Kanama
Pnömoniler (PCP, virüs, mikoplazma)
Akut eozinofilik pnömoni
Semptomlar subakut-kronikse:







İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP,
DIP, respiratuar bronşiolit, BOOP)
Hipersensitivite pnömonitisi
Kronik eozinofilik pnömoni
Lipoid pnömoni
Bronkoalveoler kanser
Sarkoidoz
Alveoler proteinoz
BT ile ayırıcı tanı
 Dağılım



Sentrilobüler mi?
Yamasal veya periferal mi?
Yaygın mı?
 Ağsı


desen var mı?
İnterlobüler septal kalınlaşma?
İntralobüler interstisyel kalınlaşma?
Sentrilobüler buzlu cam nodülleri
 Hipersensitivite
pnömonisi
 Respiratuar bronşiolit
 Ödem
 Vaskülitler
 CMV pnömonisi
 PCP
 BOOP
 Lenfositik interstisyel pnömoni
Respiratuar
bronşiolit
Respiratuar bronşiolit/
Respiratuar bronşiolit-interstisyel
akciğer hastalığı
 Orta
yaşlı, ağır sigaracı, erkekler
 3-5 mm çapında sentrilobüler nodüller
 Buzlu cam alanları
 Başat etkilenme: üst loblar
 Sentrilobüler amfizem
 RB-ILD: Bazallerde balpeteği,
intralobüler opasiteler
Paraseptal amfizem
Hipersensitivite pnömonisi
Hipersensitivite pnömonisi
 Organik
tozlara allerji
 Ateş, titreme, kuru öksürük, nefes darlığı
 Yaygın buzlu cam ve/veya
konsolidasyonlar
 Sentrilobüler mikronodüller
 Mozaik perfüzyon deseni ve hava hapsi
ÖDEM
Yaygın buzlu cam alanları
 Hipersensitivite
pnömonitisi
 Ödem
 Kanama
 Pnömoniler
(PCP, viral)
 ARDS
 Akut
interstisyel pnömoni
Hipersensitivite pnömonisi
Ödem
Hidrostatik ödem
 Buzlu
cam alanları
 Septal kalınlaşma (düzgün)
 Fissürlerde kalınlaşma (düzgün)
 Başat etkilenme:


Perihiler
Posterior
Santral kesimler
Arka kesimler
9 aylık çocuk,
HIV +
Brit J Radiol
Pnömosistis pnömonisi
33 yaşında erkek,
HIV +
Pnömosistis pnömonisi
 AIDS
veya diğer immün-süpresyonlar
 Yamasal/diffüz buzlu cam/konsolidasyonlar
 Başat etkilenme: santral / üst loblar
 Kaviteler / kistler
 Nodüller
 Lenfadenopati
 Plevral sıvı
 İyileşme: retikülasyon, septal kalınlaşma
Kistler
Üst zonlar
Yaygın akciğer kanaması
 Hemoptizi
 Anemi
 Buzlu
cam veya konsolidasyonlar
 Hızla ortaya çıkma ve düzelme
 Zamanla: septal kalınlaşma
Akut interstisyel pnömoni
Radiographics
Akut interstisyel pnömoni
 ÜSYE’yi
takiben solunum yetmezliği
 Mekanik ventilasyon gereksinimi
 Eksüdatif evre:

Yaygın buzlu cam ve konsolidasyonlar
(alt zonlarda ve arkalarda daha belirgin)
 Proliferatif

evre:
Traksiyon bronşiektazisi, distorsiyon,
balpeteği
Yamasal / periferal dağılım
İdiyopatik interstisyel pnömoniler (IPF, NSIP,
DIP, BOOP)
 Eozinofilik pnömoni
 Alveoler proteinozis
 Sarkoidoz
 Ödem
 Kanama

Deskuamatif
interstisyel
pnömoni
Deskuamatif interstisyel
pnömoni
yaşlarında, sigaracı erkekler
 Buzlu cam alanları: bazal, subplevral
 Sentrilobüler amfizem
 Bazen fibrozis bulguları
 30-50


Düzensiz çizgisel dansiteler
Balpeteği: UIP kadar yaygın değil
DIP
IPF
İdiyopatik pulmoner fibrozis
 Başat

etkilenme:
Alt zonlar / Periferal subplevral alanlar
 Balpeteği
belirgin
 Traksiyonel bronşiektazi, yapısal
distorsiyon, hacim kaybı
 İntralobüler interstisyumda kalınlaşma
IPF
NSIP
Nonspesifik interstisyel pnömoni
 Yamasal
buzlu cam / konsolidasyon
 Başat etkilenme: periferal ve alt zonlarda
 Ağsı desen
 IPF’den farkı:


Balpeteği belirgin değil
Subplevral korunma
Asbestozis
BOOP
BOOP
/ peribronşial ; multifokal
 Konsolidasyon / buzlu cam
 Bronşlarda duvar kalınlaşması ve genişleme
 Ek bulgular:
 Subplevral




Nodüller
Non-septal çizgiler
Ters halo bulgusu
Perilobüler desen
KİT sonrası BOOP
Ters halo bulgusu
“Arnavut kaldırımı”
“Buzlu cam üzerine süperpoze kalın
interlobüler septumlar”








Pulmoner alveoler proteinoz
Pnömoniler (PCP, bakteri, CMV)
ARDS
Akut interstisyel pnömoni
Kanama, ödem
BOOP
Bronkoalveoler kanser
Lipoid pnömoni
PAP
Pulmoner alveoler proteinozis
 Coğrafi
görünüm
 Septal kalınlaşma sadece buzlu cam
alanlarında
 Normal ve anormal alanların keskin
sınırlarla ayrılması
 Klinik ve radyoloji uyumsuzluğu
Coğrafi dağılım
Santral ve periferal
alanların birlikte
tutulumu
PCP
Kanama
Radiographics
BAK
Konsolidasyon
 Damar
işaretlerinin silindiği yoğunluk
artışı
 Ayırıcı tanısı buzlu camla benzer
Konsolidasyon nedenleri
Pnömoniler
 BOOP
 Eozinofilik pnömoni
 Hipersensitivite pnömonisi
 Bronkoalveoler kanser, lenfoma
 Alveoler proteinoz
 AIP, ARDS
 Sarkoidoz
 Ödem

PCP
PCP
AIP
31.1.2007
19.2.2007
BOOP
30.3.2007
10.2.2007
BOOP
5.4.2007
BOOP
BOOP
Subplevral / peribronşial
BOOP
Müsinöz bronkoalveoler kanser
Bronkoalveoler
kanser
İlginiz için teşekkür ederim
52 yaşında erkek
Dispne
Pulmoner
venooklüzif hastalık
Metastatik pulmoner kalsifikasyon
KBY
Wegener
Alveoler mikrolitiazis
Download