40 - Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ
Doküman No
PSK.FR.040
Yayın Tarihi
04.03.2013
Rev. Tarihi
Rev. No
00
Ölçek:
_________________________________________________________________________
Lütfen her bir ifade ile ne derece hemfikir olup olmadığınızı verilen ölçekteki sayılardan uygun
olanı ifadenin yanındaki boşluğa yazarak belirtiniz.
1
Hiç
Katılmıyorum
2
Oldukça
Katılmıyorum
3
Birazcık
Katılmıyorum
4
5
Birazcık
Oldukça
Katılmıyorum Katılmıyorum
6
Çok
Katılmıyorum
___ 1.Ne kadar başarılı olursa olsun bir kadının sevgisine sahip olmadıkça bir erkek gerçek
anlamda bütün bir insan olamaz.
___ 2.Gerçekte birçok kadın “eşitlik” arıyoruz maskesi altında işe alınmalarda kendilerinin
kayırılması gibi özel muameleler arıyorlar.
___ 3.Bir felaket durumunda kadınlar erkeklerden önce kurtarılmalıdır.
___4.Birçok kadın masum söz veya davranışları cinsel ayrımcılık olarak yorumlamaktadır.
___5.Kadınlar çok çabuk alınırlar.
___6.Karşı cinsten biri ile romantik ilişki olmaksızın insanlar hayatta gerçekten mutlu olamazlar.
___7.Feministler gerçekte kadınların erkeklerden daha fazla güce sahip olmalarını istemektedirler.
___8.Birçok kadın çok az erkekte olan bir saflığa sahiptir.
___9.Kadınlar erkekler tarafından el üstünde tutulmalı ve korunmalıdır.
___10.Birçok kadın erkeklerin kendileri için yaptıklarına tamamen minnettar olmamaktadırlar.
___11.Kadınlar erkekler üzerinde kontrolü sağlayarak güç kazanmak hevesindeler.
1/2
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
PSİKİYATRİ KLİNİĞİ
ÇELİŞİK DUYGULU CİNSİYETÇİLİK ÖLÇEĞİ
Doküman No
PSK.FR.040
Yayın Tarihi
04.03.2013
Rev. Tarihi
Rev. No
00
___12.Her erkeğin hayatında hayran olduğu bir kadın olmalıdır.
___13.Erkekler kadınsız eksiktirler.
___14.Kadınlar işyerlerindeki problemleri abartmaktadırlar.
___15.Bir kadının bir erkeğin bağlılığını kazandıktan sonra genellikle o erkeğe sıkı bir yular
takmaya çalışır.
___16.Adaletli bir yarışmada kadınlar erkeklere karşı kaybettikleri zaman tipik olarak kendilerini
ayrımcılığa maruz kaldıklarından yakınırlar.
___17.İyi bir kadın erkeği tarafından yüceltilmelidir.
___18.Erkeklere cinsel yönden yaklaşılabilir olduklarını gösterircesine şakalar yapıp daha sonra
erkeklerin tekliflerini reddetmekten zevk alan birçok kadın vardır.
___19.Kadınlar erkeklerden daha yüksek ahlaki duyarlılığa sahip olma eğilimindedir.
___20.Erkekler hayatlarındaki kadın için maddi yardım sağlamak için kendi rahatlarını gönüllü
olarak feda etmelidirler.
___21. Feministler erkeklere makul olmayan istekler sunmaktadırlar.
___22. Kadınlar erkeklerden daha ince bir kültür anlayışına ve zevkine sahiptirler.
2/2
Download